Uutinen

Luova Eurooppa -hankkeet kehittävät nuorten ja senioreiden medialukutaitoa

Ohjelmat Luova Eurooppa
EU:n Luova Eurooppa -ohjelma tukee kulttuurin ja luovien alojen ohella myös uutismediaa sekä medialukutaidon, tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja sananvapauden edistämistä. Suomi on mukana kahdessa kiinnostavassa eurooppalaisessa medialukutaitohankkeessa. Luvassa on hyödyllisiä eurooppalaisena yhteistyönä toteutettuja työkaluja sekä nuorten että ikäihmisten mediakasvatukseen.
Seniorit ja digitaalinen medialukutaito

Uuden ohjelmakauden myötä Luova Eurooppa on rahoittanut vuodesta 2022 alkaen myös medialukutaidon kehittämistä eurooppalaisena yhteistyönä.  Medialukutaitohankkeiden ensimmäisellä hakukierroksella läpi meni yhteensä 6 hanketta, joista kahdessa on mukana suomalainen toimija.

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) vetää Inclusive and Creative Media Education (ICME) -hanketta ja Lapin yliopisto on mukana Seniors United against Misinformation (SUM) -hankkeessa. Molemmat pyrkivät inklusiivisen ja osallistavan toiminnan avulla kohti yhdenvertaisempaa medialukutaitoa. ICME-hanke osallistaa erityisesti nuoria ja SUM-hanke ikäihimisiä.

KAVI on hankkeen aluksi toteuttanut ICME-hankkeessa yhdenvertaisen medialukutaidon suunnitteluperiaatteet. Pdf-materiaali, videosarja ja käytännön vinkit ovat jo vapaasti hyödynnettävissä. Nuoria osallistavaa medialukutaidon toimintamallia tullaan pilotoimaan Suomessa nuorisotyön kentällä.

SUM-hankkeessa lisätään ikäihmisten valmiuksia luotettavan digitaalisen tiedon tunnistamiseen. Tuloksena on avoin vertaisohjaajien työkalupakki digitaalisena ja tulostettavana versiona.

Molemmissa hankkeissa pohjana toimivat paikalliset vahvuudet, joiden pohjalta kehitetään laajemmin hyödynnettävissä olevia työkaluja sekä nuorten että ikäihmisten mediakasvatukseen. Hankkeiden etenemistä ja tuloksia voi seurata sekä Medialukutaito Suomessa -kanavissa että hankkeiden omilla sivuilla.