Uutinen

”Luova Eurooppa mahdollistaa useamman vuoden kestävät projektit ja helpottaa organisaation ammatillistamista”

Kokemuksia Kulttuuri Luova Eurooppa
Biotaiteen seura on alusta asti tehnyt kansainvälisiä hankkeita. Pienellä yhdistyksellä on takanaan jo neljä EU:n Luova Eurooppa -ohjelman rahoittamaa hanketta ja kaksi uutta on juuri käynnistynyt. Seuralle rahoitus mahdollistaa pitkäjänteisen työskentelyn ja mukana oleville taiteilijoille arvokkaan kokemuksen ulkomailla työskentelystä.
Neljä henkilöä tunturimaisemassa lähdössä lennättämään valkoista leijamaista laitetta.
Feral Labs Network -hankkeen Field_Notes - The Heavens -kenttälaboratorio Kilpisjärvellä syyskuussa 2019.

– Olemme alusta asti työskennelleet kansainvälisesti, ihan ensimmäisestä projektista lähtien. Toimialamme on muutenkin kansainvälisesti aktiivista. Meidän ei olisi järkeä tehdä sitä, mitä teemme, jos emme tekisi kansainvälistä yhteistyötä, kertoo Biotaiteen seuran johtaja Erich Berger.

Berger on Helsingissä asuva itävaltalainen taiteilija. Biotaiteen seura taas perustettiin vuonna 2008. Seuran ydintehtävä on luoda monialaista dialogia taiteen ja tieteen ammattilaisten sekä yleisön välille.

Seura järjestää biologiaan, ekologiaan ja biotieteisiin keskittyviä näyttelyitä ja tapahtumia. Lisäksi se organisoi yhteistyössä Helsingin yliopiston Kilpisjärven biologisen tutkimusaseman kanssa residenssi- ja koulutusohjelma Ars Bioarcticaa, jonka fokuksessa on subarktinen ympäristö.

Biotaiteen seuralla on tällä hetkellä noin 130 jäsentä Suomesta ja muista maista. Noin 70 prosenttia jäsenistä on taiteilijoita ja loput ovat tieteentekijöitä.

Jatkoa aiemmalle hankkeelle

Biotaiteen seuralla on ollut useita kansainvälisiä hankkeita, joissa kaikissa yhdistyy taide ja tiede sekä taide ja teknologia. Viime vuonna seura on käynnistänyt kaksi EU:n Luova Eurooppa -ohjelman rahoittamaa hanketta: Rewilding Cultures ja Restorative Practices.

Nelivuotisen Rewilding Cultures -hankkeen puitteissa seura organisoi joka toinen vuosi residenssitoimintaa ja joka toinen vuosi kenttälaboratorioita. Ne pidetään Kilpisjärven biologisella tutkimusasemalla.

Seuran aikaisempia Luova Eurooppa -hankkeita ovat Arc-hive (2021-2022), ART4MED – Art Meets Open Science and Technology in Health and Medical Research (2020-2022), Biofriction (2019-2021) ja Feral Labs Network (2018-2020).

Rewilding Cultures on itse asiassa jatkoa Feral Labs Network -projektille. Olemme parin uuden kumppanin kanssa jatkamassa siitä, mihin jäimme edellisessä hankkeessa. Molemmissa hankkeissa on mukana organisaatioita, joita kiinnostavat taiteellista työskentelyä ja tutkimusta yhdistelevät residenssit sekä suurien taiteilijaryhmien kollaboraatiot, Erich Berger kertoo.

Nykyisessä hankkeessa Biotaiteen seuralla on kahdeksan kumppania EU-maista. Projektia johtaa Zavod Project Atol Sloveniasta . Muut partnerit tulevat Itävallasta, Kroatiasta, Ranskasta ja Tanskasta.

Rewilding Cultures -projektissa on tarkoitus tehdä kaksi julkaisua. Biotaiteen seuran julkaisu ilmestyy vuonna 2025, yhteistyökumppaneiden vastuulla on toinen.

– Aiemmassa projektissamme teimme jo yhden käyttösovelluksen, ja nyt luomme kaksi uutta. Kyseessä on siis julkaisusarja, joka yhdistää nämä kaksi hanketta. Aikaisempi julkaisu on nimeltään Rewilding Culture, jonka mukaan tämä nykyinen Luova Eurooppa -hanke on nimetty.

Rewilding Cultures -projektin myötä Biotaiteen seura järjestää ensi vuonna taiteilijoille suunnatun avoimen haun, jonka tarkoituksena on tukea taiteilijoiden osallistumista erilaisiin kansainvälisiin yhteistöihin.

Rahoitus auttaa pitkäjänteisessä suunnittelussa

Biotaiteen seura on hakenut Luova Eurooppa -rahoitusta lukuisille hankkeille. Vaikka rahoitusta ei ole aina saatu, Erich Berger uskoo monien onnistumisten syinä olleen hyvin tehdyt hakemukset ja korkealaatuiset yhteistyösuunnitelmat.

– Yhteistyökumppanimme ovat samanlaisia kuin me: todella motivoituneita ja alallaan kokeneita. Ilmeisesti apurahoja myöntävät tahot kokevat esiin nostamamme kysymykset mielenkiintoisina. Kenties myös eri alojen välistä yhteistyötä käytännössä toteuttavat hankkeemme ovat aika uniikkeja ja kiinnostavia rahoitettavia, Berger pohtii.

Luova Eurooppa -rahoituksen ohella Biotaiteen seura saa rahoitusta myös muilta tahoilta.

– Luova Eurooppa -rahoitus on merkittävää, sillä se mahdollistaa useamman vuoden kestävät projektit. Rahoitus myös edesauttaa toiminnan ammatillisuutta, koska organisaation täytyy täyttää tietyt kriteerit, jotta se voi edes hakea Luova Eurooppa -rahoitusta.

– Luova Eurooppa -rahoitus auttaa meitä keskittymään teemoihin, joista olemme kiinnostuneet pitkällä aikavälillä.

Bergerin mukaan eurooppalainen yhteistyö on tärkeää. Berger muistuttaa myös siitä, että rahoituksen avulla taiteilijoille voidaan tarjota sekä ammatillisesti kiinnostavia että taloudellisesti kannattavia työskentely- ja residenssimahdollisuuksia.

– Voimme sekä tuoda ulkomailla asuvia taiteilijoita Suomeen, että lähettää Suomessa asuvia taiteilijoita ulkomaille yhteistyötahojemme luo. Tämä on todella arvokas mahdollisuus taiteilijoille.

Teksti: Elisa Helenius