Nyheter

”Kreativa Europa möjliggör fleråriga projekt och underlättar professionaliseringen av organisationen”

Erfarenheter Kulturväsendet Kreativa Europa
Bioart Society har genomfört internationella projekt ända från början. Den lilla föreningen har redan fyra projekt som finansierats av EU:s Kreativa Europa-program bakom sig, och två nya projekt har just inletts. För föreningen möjliggör finansieringen långsiktigt arbete och en värdefull erfarenhet av arbete utomlands för de medverkande konstnärerna.
Neljä henkilöä tunturimaisemassa lähdössä lennättämään valkoista leijamaista laitetta.
Fältlaboratoriet Field_Notes - The Heavens inom projektet Feral Labs Network i Kilpisjärvi i september 2019.

– Vi har arbetat internationellt ända från början, sedan det allra första projektet. Vår bransch är även i övrigt internationellt aktiv. Det vore meningslöst för oss att göra det vi gör om vi inte samarbetade internationellt, berättar Erich Berger, direktör för finska föreningen Bioart Society.

Berger är en österrikisk konstnär bosatt i Helsingfors. Bioart Society grundades 2008. Föreningens huvudsakliga uppgift är att skapa en sektorsövergripande dialog mellan yrkespersoner inom konst och vetenskap och allmänheten.

Föreningen ordnar utställningar och evenemang som fokuserar på biologi, ekologi och biovetenskap. Dessutom organiserar den residens- och utbildningsprogrammet Ars Bioarctica, som fokuserar på den subarktiska miljön, tillsammans med Helsingfors universitets biologiska forskningsstation i Kilpisjärvi.

Bioart Society har för närvarande cirka 130 medlemmar i Finland och andra länder. Cirka 70 procent av medlemmarna är konstnärer och resten är vetenskapsmän.

Fortsättning på ett tidigare projekt

Bioart Society har genomfört flera internationella projekt som alla kombinerar konst och vetenskap samt konst och teknologi. Förra året inledde föreningen två projekt som finansierades av EU:s Kreativa Europa-program: Rewilding Cultures och Restorative Practices.

Inom ramen för det fyraåriga projektet Rewilding Cultures organiserar föreningen vartannat år residensverksamhet och vartannat år fältlaboratorier. De hålls på den biologiska forskningsstationen i Kilpisjärvi.

Föreningens tidigare Kreativa Europa-projekt är Arc-hive (2021–2022), ART4MED – Art Meets Open Science and Technology in Health and Medical Research (2020–2022), Biofriction (2019–2021) och Feral Labs Network (2018–2020).

– Rewilding Cultures är i själva verket en fortsättning på projektet Feral Labs Network. Tillsammans med ett par nya partner kommer vi att fortsätta där vi slutade i det föregående projektet. I båda projekten deltar organisationer som är intresserade av residens som kombinerar konstnärligt arbete och forskning samt kollaborationer för stora konstnärsgrupper, berättar Erich Berger.

I det nuvarande projektet har Bioart Society åtta partner från EU-länderna. Projektet leds av Zavod Project Atol från Slovenien. De övriga partnerna kommer från Österrike, Kroatien, Frankrike och Danmark.

Inom projektet Rewilding Cultures har man för avsikt att utarbeta två publikationer. Bioart Societykommer att ge ut sin publikation 2025, medan samarbetspartnerna ansvarar för den andra.

– I vårt tidigare projekt skapade vi redan ett operativprogram, och nu skapar vi två till. Det är alltså fråga om en publikationsserie som förenar dessa två projekt. Den tidigare publikationen heter Rewilding Culture, som gav det nuvarande Kreativa Europa-projektet sitt namn.

I och med projektet Rewilding Cultures kommer föreningen nästa år att ordna en öppen ansökan för konstnärer vars syfte är att stödja konstnärernas deltagande i olika internationella samarbeten.

Finansieringen hjälper vid långsiktig planering

Bioart Society har ansökt om Kreativa Europa-finansiering för åtskilliga projekt. Trots att finansiering inte alltid har beviljats tror Erich Berger att de många framgångarna har berott på välgjorda ansökningar och högklassiga samarbetsplaner.

– Våra samarbetspartner är likadana som vi: väldigt motiverade och erfarna inom sitt område. Uppenbarligen upplever de som beviljar stipendier att frågorna vi lyft fram är intressanta. Kanske är också våra projekt som i praktiken genomför samarbete mellan olika branscher ganska unika och intressanta att finansiera, funderar Berger.

Utöver Kreativa Europa-finansieringen får Bioart Societyäven finansiering från andra instanser.

– Kreativa Europa-finansieringen är betydande, eftersom den möjliggör projekt som pågår i flera år. Finansieringen främjar också verksamhetens professionalitet, eftersom organisationen måste uppfylla vissa kriterier för att ens kunna ansöka om Kreativa Europa-finansiering.

– Kreativa Europa-finansieringen hjälper oss att fokusera på de teman som vi är intresserade av på lång sikt.

Enligt Berger är det europeiska samarbetet viktigt. Berger påminner också om att man med hjälp av finansiering kan erbjuda konstnärerna både yrkesmässigt intressanta och ekonomiskt lönsamma arbets- och residensmöjligheter.

– Vi kan både hämta konstnärer bosatta utomlands till Finland och skicka konstnärer bosatta i Finland utomlands till våra samarbetspartner. Det här är en mycket värdefull möjlighet för konstnärer.

Text: Elisa Helenius