Uutinen

Maailma kasvatti halua muutokseen

Kokemuksia Kansalaistoiminta Nuorisotyö Eurodesk Kansainvälistyminen
Nina Miettiselle kansainvälinen osaaminen ja ymmärrys ovat keskeisiä arvoja nykyisessä globaalissa maailmassa. Maailmankansalaiseksi identifioituva Miettinen kokee, että nuoret ovat avainasemassa globaalien kysymysten ratkaisussa. Kannustamalla nuoria kansainvälisyteen heistä kasvaa luottavaisempia ja rohkeimpia muutoksen edessä. Näin tapahtui Miettiselle, joka nuoresta pitäen on kartoittanut kansainvälistä kokemusta eri mantereilla.
Kuvassa Nina Miettisen muotokuva Oodin edessä

Kansainvälistä kokemusta läheltä ja kaukaa

Tähänastinen polkuni työelämässä on edennyt urheilukentiltä eri liikuntalajien ohjaamisesta kohti kansainvälistä nuorisojärjestökenttää muun muassa AFS Intercultural Programs Finland ry:n ja Taksvärkki ry:n kautta. Näiden rinnalla olen aktiivisesti tehnyt vapaaehtoistyötä eri järjestöissä 17-vuotiaasta saakka. Työskentelen järjestökoordinaattorina Suomen Partiolaisilla, ja tällä hetkellä vietän perhevapaata. Lisäksi toimin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenenä sekä varavaltuutettuna Helsingin kaupunginvaltuustossa. Vapaaehtoisuus on tukenut vahvasti suuntaani työelämässä, ja lasten ja nuorten hyvinvointi on aina liittynyt jollain tavalla niin työ- kuin vapaaehtoistehtäviini.

Kansainvälisyys on ollut pienestä pitäen osa elämääni, ja aikuisena se on jäsentynyt myös tärkeäksi arvoksi. Pisimmän jakson ulkomailla olen viettänyt 16-vuotiaana lukiovaihto-oppilaana Yhdysvaltojen New Hampshiressa. Vaihto kesti kymmenen kuukautta ja lähdin sinne melko spontaanisti vanhempieni kannustamana, kun kuulin mahdollisuudesta koulussani vierailleen vaihdossa olleen oppilaan kautta. 

Sen jälkeen olen hakenut kansainvälisiä kokemuksia tietoisesti läheltä ja kaukaa: yliopistovaihdossa Antananarivon yliopiston maantieteen laitoksella Madagaskarilla sekä pro gradu -tutkielmani haastatteluja tehden Kenian Nairobissa. Viime vuonna puolestaan toimimme 17-vuotiaan slovakialaisen nuoren vaihtoperheenä Suomessa.

Nykyisin perheellemme läheisten ihmisten verkostot ulottuvat moneen suuntaan. En enää ajattele, että maailmalle “lähdetään” vaan maailma on tässä, jatkuvasti läsnä, osa meitä ja me osa maailmaa. Identifioidun vahvasti ennen kaikkea maailmankansalaiseksi.

Uuteen arkeen tottuu yllättävän nopeasti

 Ennen Yhdysvaltoihin lähtemistä meille painotettiin orientaatiossa, että tärkeintä on pitää mieli avoimena kaikelle. Siksi en kuvitellut vaihtoaikaani etukäteen tietynlaiseksi, vaan katsoin mitä tuleman piti. Kymmenen kuukauden aikana ehdin kyllä myös yllättyä ja kokea haasteita, mutta kokemus oli kokonaisuutena todella positiivinen ja rohkaiseva. 

Yllättävintä lienee se, kuinka nopeasti uuteen arkeen tottuu, vaikka erilainen koulurytmi ja ylipäänsä ihmisten elämäntavat ja -tahti olivatkin välillä haastavia hyväksyä. Niistä kuitenkin selvisi avoimen asenteen voimin ja juttelemalla läheisten ihmisten kanssa tekemistään huomioista. Erityisen positiivista oli se, kuinka kannustavia ja ystävällisiä kaikki kohtaamani ihmiset olivat. 

Vaikka moni asia tuntuu aluksi erilaiselta, niin ihmiset ovat pohjimmiltaan samanlaisia kaikkialla. Kielitaitoni kasvoi ja sain itsevarmuutta ja rohkeutta, mutta lopulta kiehtovinta oli tarkastella, kuinka erilaiset tavat olla ja elää ovat kehittyneet ja mitkä asiat siihen ovat vaikuttaneet. Näiden kokemusten kautta ymmärrys maailmasta kasvaa ja peilaamalla niin historiaan kuin nykyhetkeen on mahdollista myös kuvitella, millainen olisi tavoiteltavan arvoinen tulevaisuus meille kaikille. Vaihtovuoden jälkeen minulla olikin ihan uudenlainen motivaatio esimerkiksi oppimiseen ja koulunkäyntiin. 

Tarve vaikuttamiseen syntyi maailmalla

Kansainvälisillä kokemuksilla on ollut suuri vaikutus urapolkuuni. Vaihtovuoden kautta kiinnostuin ympäröivästä maailmasta ihan uudella tavalla ja ymmärsin, millainen vaikutus meillä jokaisella on siihen, mitä ympärillämme tapahtuu. Halusin löytää keinoja vaikuttaa asioihin, jotka koin epäoikeudenmukaisiksi. Ensimmäinen askel oli hakea yliopistoon opiskelemaan maantiedettä, jossa käsitellään laajasti erilaisia globaalin ja paikallisen yhteen nivovia kysymyksiä. Pro gradu -tutkielmani käsitteli maailmankansalaisuutta nuorten näkökulmasta ja valmistuttuani hakeuduin töihin nuorisoalalle, koska uskon nuorten olevan avainasemassa ratkaisemassa aikamme globaaleja haasteita. 

Vaihtovuoteni 16-vuotiaana Yhdysvalloissa oli myös vuosi, kun Barack Obama valittiin ensimmäisen kerran Yhdysvaltain presidentiksi. Ajattelen, että kokemus on kannustanut minua hakeutumaan itsekin politiikkaan. Haluan vaikuttaa asioihin myös suoraan, en ainoastaan työni kautta.

Maailma toimii nykyisin niin yhteen kietoutuneena, että kansainvälinen osaaminen ja ymmärrys on keskeistä jokaisessa työssä. Omassa työssäni se näkyy esimerkiksi siten, että tavoitteenamme on kannustaa myös Suomeen hiljattain muuttaneita vapaa-ajan harrastusten, kuten partion, pariin. Opettelemme myös tekemään harrastuksesta sellaisen, että sinne olisi kenen tahansa helppo tulla mukaan. Tässä vaaditaan ymmärrystä niin omista kuin muiden tavoista toimia, jotta löydetään kaikille sopivia tapoja osallistua. Uskoisin, että samankaltaisia kysymyksiä ratkotaan parhaillaan monella alalla. 

Kuvassa Nina Miettinen

”Globaalien haasteiden edessä tarvitsemme globaalisti ajattelevia ihmisiä”

 

Haluan kannustaa nuoria ulkomaille lähtöön. Oman elämän ja ajatusten tutkaileminen eri paikasta käsin on silmiä avaavaa, joten jos vain saat mahdollisuuden, niin lähde! Jos kaipaat uusia kokemuksia ja oivalluksia elämääsi, on päätös ensimmäinen askel sillä polulla. Et voi tietää mitä on edessä, mutta se on varmaa, että ainakin jotain uutta ja erilaista. 

Maailma on paljon parempi paikka, kun ymmärrämme erilaisia tapoja olla ja elää. Paras keino ymmärryksen kasvattamiseen on päästä itse hetkeksi elämään arkea paikallisten ihmisten rinnalla. Globaalien haasteiden edessä tarvitsemme globaalisti ajattelevia ihmisiä, ja nuorilla on tässä tulevaisuuden kannalta ratkaiseva rooli. Kannustamalla kansainvälisyyteen nuorista kasvaa joustavampia, luottavaisempia ja rohkeampia muutosten edessä – ja heistä itsestään tulee muutoksen tekijöitä.

Osaamista ja oivalluksia maailmalta –juttusarja

Osaamista ja oivalluksia maailmalta –juttusarja nostaa esiin erilaisia urapolkuja kulkevien henkilöiden kokemuksia kansainvälisistä ympäristöistä. Artikkelit kuvaavat, minkälaisia taitoja ja ymmärrystä kansainväliset kokemukset ovat päähenkilöiden elämään tuoneet.