Uutinen

Maailman suurin varhaiskasvatuksen vanhempainilta – Kielten rikas maailma oppimispolun perustana

Ajankohtaista Varhaiskasvatus
Maailman suurin varhaiskasvatuksen vanhempainilta järjestetään syyskuussa kolmatta kertaa. Tänä vuonna tapahtumassa keskitytään siihen, miten lasten kielen kehitystä edistetään ja luodaan vahva perusta niin vuorovaikutustaidoille kuin lukemaan ja kirjoittamaan oppimiselle. Tule seuraamaan ohjelmaa verkossa 6.9. klo 17.50 alkaen. Jaa illan aikana omia kokemuksia hyvistä käytänteistä vahvistaa lapsen uteliaisuutta kieleen ilon ja kiinnostuksen kohteiden kautta.
Lapset taputtamassa käsiään

Kielillä on keskeinen merkitys ympäröivän maailman haltuunotossa. Varhaiskasvatuksen vanhempainillan aikana käydään keskustelua, miten voimme edistää lapsen kielen kehitystä varhaiskasvatuksen ja kotien yhteistyöllä. Lisäksi tutustutaan siihen, miten varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ohjaa lasten kielellisten taitojen ja valmiuksien sekä kielellisten identiteettien kehittymistä.

Kieli on lapsille sekä oppimisen kohde että väline, joka tukee ajattelun ja kommunikoinnin kehittymistä ja mahdollistaa osaltaan vuorovaikutuksen omassa yhteisössä.

–Kotien tavat käyttää kieltä ja olla vuorovaikutuksessa vaihtelevat, ja kodeissa voidaan puhua useita kieliä. On tärkeää huomioida lasten kielelliset lähtökohdat päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Kielellistä moninaisuutta tehdään näkyväksi yhteistyössä huoltajien kanssa opetusneuvos Kati Costiander sanoo.

Varhaiskasvatuksessa jokaisella lapsella tulee olla mahdollisuus ilmaista itseään, tulla ymmärretyksi ja ymmärtää toisia.

–Monipuolinen vuorovaikutus, kieliympäristö ja kannustava palaute tukee lasten kielellisiä taitoja ja kielellistä kehitystä. Lapsen oppiessa kieltä hänelle avautuu esimerkiksi uusia vaikuttamisen keinoja, mahdollisuuksia osallisuuteen ja aktiiviseen toimijuuteen opetusneuvos Kati Kaplin-Sainio jatkaa.

Tule mukaan seuraamaan ohjelmaa ja osallistumaan keskusteluun

Tilaisuuteen ovat tervetulleita varhaiskasvatuksessa olevien lasten vanhemmat ja huoltajat sekä varhaiskasvatuksen henkilöstö ja myös huoltajat, joiden lapselle varhaiskasvatus on tulevaisuudessa ajankohtaista. Vanhempainilta on hyvä tilaisuus vaihtaa kokemuksia muiden vanhempien ja huoltajien kanssa.

–Toivomme, että ohjelma innostaa keskustelemaan, mitä kaikkea voimme tehdä lapsen kielen kehityksen ja vahvan lukutaidon edistämiseksi, Kaplin-Sainio ja Costiander toteavat.

Vanhempainillassa paikalla ovat lisäksi Opetushallituksen asiantuntijat ja he vastaavat illan aikana tuleviin kysymyksiin. Iltaan osallistuvat myös Opetushallituksen pääjohtaja Minna Kelhä ja mahdollisesti uusi opetusministeri Anna-Maja Henriksson.

Kunnat ja varhaiskasvatuksen järjestäjät voivat yhdistää tilaisuuden omiin tilaisuuksiinsa vanhemmille ja huoltajille. Tallennetta voi katsoa vielä kaksi viikkoa tilaisuuden jälkeen.

Opetushallitus on valmistellut Maailman suurinta varhaiskasvatuksen vanhempainiltaa yhteistyössä Suomen Vanhempainliitto, Hem och Skola, Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Suomen Lastenhoitoalan Liitto ry, Kuntaliitto, Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL, Talentia, Tehy, Ammattiliitto JHL ja SuPer.  

Tapahtumaan pääset kirjautumaan noin kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. Kirjautuessa saat sähköpostiisi osallistumislinkin Howspace-alustalle, jossa illan ohjelmaa voi seurata ja keskustelu järjestetään.  Kirjautumisen jälkeen pääset myös vastaamaan vanhempainillan ennakkokyselyyn. Katso lisätiedot ohjelmasta ja kirjautumisohjeet tapahtumakalenteristamme.

Lämpimästi tervetuloa vanhempainiltaan!