Nyheter

Världens största föräldrakväll för småbarnspedagogiken – Språkens rika värld som grund för barnets lärstig

Aktuellt Småbarnspedagogik
Världens största föräldrakväll för småbarnspedagogiken ordnas för tredje gången i september. I år ligger fokus på hur det är möjligt att främja den språkliga utvecklingen hos barn och skapa en grund för kommunikativa färdigheter och tillägnandet av läs- och skrivfärdigheter. Delta i föräldrakvällen på nätet den 6 september med start klockan 17.50. Under kvällen kan du dela med dig av goda tillvägagångssätt för att främja barns nyfikenhet på språk genom glädje och barnets egna intressen.
Lapset taputtamassa käsiään

Språket har en avgörande betydelse när barnet lär känna den omgivande världen. Under föräldrakvällen diskuteras hur vi kan främja barnets språkliga utveckling genom samarbete mellan småbarnspedagogiken och hemmen. Dessutom behandlas hur grunderna för planen för småbarnspedagogik bidrar till utvecklingen av språkliga kunskaper och färdigheter hos barnet samt utvecklingen av barnets språkliga identitet.

För barnet är språket både föremål för lärande och ett verktyg som stöder utvecklingen av barnets tänkande och kommunikation och möjliggör kommunikation inom den egna gemenskapen.

-Hur språket används och hur man kommunicerar i barnets familj varierar. Det kan även hända att man inom familjen talar flera olika språk. Det är viktigt att beakta barnens språkliga utgångsläge i daghemmet och inom familjedagvården. Språklig mångfald synliggörs i samarbete med vårdnadshavarna, säger undervisningsrådet Kati Costiander.

Inom småbarnspedagogiken ska varje barn ges möjlighet att uttrycka sig själv, bli förstådd och själv förstå andra.

-Mångsidig social samverkan, språkmiljön och uppmuntrande respons stöder barnets utveckling av språkliga färdigheter. När barnet lär sig språk får barnet nya möjligheter att delta och påverka, fortsätter undervisningsrådet Kati Kaplin-Sainio.

Följ programmet och delta i diskussionen under föräldrakvällen

Föräldrar och vårdnadshavare till barn som deltar i småbarnspedagogik samt personal inom småbarnspedagogik är välkomna att delta i föräldrakvällen. Även vårdnadshavare vars barn kommer att delta i småbarnspedagogik i framtiden är välkomna att delta. Föräldrakvällen ger möjlighet att utbyta erfarenheter med andra föräldrar och vårdnadshavare.

– Vi hoppas att programmet inspirerar till en diskussion om vad vi kan göra för att främja språklig utveckling och läskunnighet hos barn, konstaterar Kaplin-Sainio och Costiander.

Utbildningsstyrelsens sakkunniga är också på plats under kvällen och svarar på frågor. I kvällen deltar även Utbildningsstyrelsens generaldirektör Minna Kelhä och eventuellt den nya undervisningsministern Anna-Maja Henriksson.

Kommunerna och anordnarna av småbarnspedagogik kan kombinera föräldrakvällen med sina egna tillfällen för föräldrar och vårdnadshavare. Inspelningen av föräldrakvällen kan ses i två veckor efter evenemanget.

Utbildningsstyrelsen har planerat Världens största föräldrakväll inom småbarnspedagogiken tillsammans med Finlands Föräldraförbund, Hem och Skola, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, Förbundet för Barnavård i Finland rf, Kommunförbundet, Småbarnspedagogikens Lärarförbund SLF, Talentia, Tehy, Fackförbundet JHL och SuPer.  

Du kan registrera dig för evenemanget cirka två veckor innan. Efter inloggningen får du per e-post en deltagarlänk till plattformen Howspace, där du sedan kan följa programmet under kvällen och delta i diskussionen. Efter att du loggat in kan du också svara på förhandsfrågor inför föräldrakvällen. Läs mer om programmet och ta del av inloggningsanvisningarna i vår evenemangskalender.

Varmt välkommen på föräldrakväll!