Uutinen

Monikielisen yhteiskuntaorientaation oppimateriaalia uudistetaan – oppimateriaali tarjolle verkossa

Ajankohtaista Aikuiskoulutus Kotoutuminen Oppimateriaali Maahanmuuttajakoulutus
Opetushallitus ja Suomen Pakolaisapu päivittävät aikuisille maahan muuttaneille suunnatun yhteiskuntaorientaation suomenkielisen oppikirjan uudessa kesällä käynnistyneessä yhteishankkeessa. Samalla oppimateriaali muokataan verkko-oppimisalustan muotoon. Yhtenäisen ja saavutettavan verkko-oppimateriaalin tavoitteena on auttaa kuntia toteuttamaan yhdenvertaista yhteiskuntaorientaatiota ja sitä kautta helpottaa maahan muuttaneiden pääsyä mukaan yhteiskuntaan.
Aikuiset opiskelevat yhdessä tietokoneen äärellä.

Yhteiskuntaorientaatio on omakielinen alkuvaiheen kotoutumista tukeva koulutus maahan muuttaneille aikuisille. Siitä on uuden kotoutumislain myötä tulossa kunnille lakisääteistä vuonna 2025.

Uudessa kaksivuotisessa hankkeessa Opetushallitus ja Suomen Pakolaisapu tuottavat ajantasaisen, käyttäjälähtöisen ja saavutettavan verkko-oppimateriaalin, jota voivat hyödyntää niin koulutuksen järjestäjät, orientaatiokurssin opiskelijat kuin muutkin yhteiskuntatiedosta kiinnostuneet. Yhtenäinen verkko-oppimateriaali turvaa yhteiskuntaorientaation yhdenvertaista toteutusta koko maassa.

Lisäksi järjestämme webinaareja, joissa neuvomme ja tuemme kuntia monikielisen yhteiskuntaorientaation järjestämiskysymyksissä vuoden 2025 alusta alkaen, kertoo Opetushallituksen erityisasiantuntija Lilli Rasilainen.

Perustietoja yhteiskunnasta maahan muuttaneen ymmärtämällä kielellä

Yhteiskuntaorientaation tavoitteena on, että maahan muuttanut saa maahantulon perusteesta riippumatta pian maahantulonsa jälkeen keskeiset perustiedot suomalaisesta yhteiskunnasta sellaisella kielellä, jota hän ymmärtää. Hankkeessa tuotetaan verkko-oppimateriaalin suomenkielinen versio, jota käännetään eri kielille myöhemmin.

Kotoutumisen alkuvaiheessa omalla kielellä saatu tieto helpottaa ja nopeuttaa maahan muuttaneiden pääsyä mukaan yhteiskuntaan ja työmarkkinoille, toteaa Suomen Pakolaisavun asiantuntija Anni Harmaala

Vastaava koulutus on ollut esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa jo pitkään käytössä. Viime vuosina kurssien kestoa on vielä pidennetty molemmissa maissa, koska kurssisisältö on laaja ja ajantasaisen ja paikkansapitävän yhteiskuntatiedon saaminen omalla kielellä heti kotoutumisen alkuvaiheessa on katsottu tärkeäksi.  Suomen Pakolaisavun aiemmin järjestämien kurssien asiakaspalaute sekä kursseista tehty ulkoinen arviointi tuovat esiin, että kurssit ovat edistäneet osallistujien kykyä toimia itsenäisesti suomalaisessa yhteiskunnassa.

Asiantuntijat ja kotoutujat mukana oppimateriaalin päivittämistyössä

Nyt päivitettävä aikuisille maahan muuttaneille suunnatun yhteiskuntaorientaation suomenkielisen oppikirjan ensimmäinen versio on vuodelta 2017. Siitä on saatavilla yhteiskuntaorientaatio.fi-sivustolla kahdeksan eri kieliversiota. Oppimateriaalia päivittäessä kuullaan monenlaisia kotoutumisen asiantuntijoita ja myös itse kotoutujia. Opetushallitus ja Suomen Pakolaisapu järjestävät syksyn aikana erilaisia työpajoja, joissa pyritään määrittämään, mitkä asiat vasta maahan muuttaneen tulee saada materiaalin ja kurssin kautta tietoonsa ja millaisia pedagogisia ratkaisuja verkkomateriaalissa käytetään.

Kutsumme työpajoihin mukaan kotoutumisen asiantuntijoita eri aloilta, viranomaisia, järjestötoimijoita sekä kotoutujia. Osa työpajoista on avoimia kaikille oppimateriaalin kehittämistyöstä kiinnostuneille. Työpajoista tulee lisätietoa syyskuun aikana yhteiskuntaorientaatio.fi-sivustolle, sanoo Rasilainen.

Opetushallituksen ja Suomen Pakolaisavun yhteishanketta rahoittaa EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF). Lisätietoja yhteiskuntaorientaatiosta ja työpajoista, itse oppikirjan sekä tietoa Suomen Pakolaisavun aiemmasta työstä yhteiskuntaorientaation kehittämiseksi löydät osoitteesta yhteiskuntaorientaatio.fi.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Lilli Rasilainen, Opetushallitus
p. 0295 331 373
lilli.rasilainen
@oph.fi

asiantuntija Anni Harmaala, Suomen Pakolaisapu
p. 044 768 9605
anni.harmaala
@pakolaisapu.fi