Uutinen

Neljä suomalaista hanketta palkitaan eurooppalaisella innovatiivisen opetuksen EITA-palkinnolla

Ohjelmat Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle Kansainvälistyminen Koulutuksen kehittäminen
Eurooppalainen innovatiivisen opetuksen palkinto (EITA) myönnetään vuonna 2023 kolmatta kertaa. Palkinnolla tuodaan esille parhaita Erasmus+ -ohjelmassa toteutettuja opetuskäytänteitä. Suomesta palkinnon saa neljä Erasmus+ -hanketta.
Lapsi hyppää ilmaan innostuneesti.

Vuoden 2023 EITA-palkinnon teemoina ovat koulutus ja innovaatiot. Teemat liittyvät parhaillaan vietettävään Euroopan unionin Osaamisen teemavuoteen, ja niiden avulla halutaan korostaa nousevien teknologioiden käyttöönottoa nykypäivän koulutusjärjestelmissä. Tällaisia ovat erityisesti tekoäly, robotiikka, koodaus, ohjelmointi, virtuaalitodellisuus ja yrittäjyys.

Suomesta EITA-palkinnon saavat tänä vuonna Muotialan päiväkoti, Mutalan koulu, Siilinjärven lukio sekä Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SEDU

Tulevaisuuteen voi vaikuttaa!

Muotialan päiväkodin Sustainable Future – learning from life to life! -hankkeen teema liittyy kestävään tulevaisuuteen. Hankkeessa edistettiin innovatiivista oppimista ja kansainvälistä yhteistyötä, ja sen myötä varhaiskasvatukseen saatiin uusia ideoita. Toteuttamisessa hyödynnettiin eTwinningiä ja virtuaalista yhteistyötä.  

-    Halusimme näyttää lapsille, että tulevaisuuteen voi vaikuttaa, joten lasten osallistuminen oli hankkeessamme tärkeässä roolissa. Opimme, miten ympäristöteemoja voi opettaa lapsille ikätasolle sopivalla tavalla. Kestävän kehityksen mukainen elämäntapa on nyt osa hankkeeseen osallistuneiden päiväkotien ja koulujen arkea, Leena Laine Muotialan päiväkodista kertoo. 

Lisää digiosaamista ja tulevaisuuden taitojen haltuunottoa 

Mutalan koulun Mutalan koulu – virtuaalisesti viritetty tulevaisuuden opinahjo -hankkeessa toteutettiin monialaisia oppimiskokonaisuuksia, ja oppilaat loivat virtuaalisia oppimisympäristöjä. 

-    Halusimme tehdä koulustamme virtuaalisesti viritetyn tulevaisuuden opinahjon. Tämän vuoksi koulumme opettajia osallistui eri puolilla Eurooppaa järjestetyille kursseille, joilla perehdyttiin robotiikkaan, ohjelmointiin sekä virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden käyttöön opetuksessa, Hanna-Kaisa Malinen Mutalan koulusta kertoo. 

Opettajat oppivat tulevaisuuden taitoihin kuten esimerkiksi monilukutaitoon ja oppimisen digitalisointiin liittyviä opetusmenetelmiä. Oppilaat puolestaan oppivat hyödyntämään virtuaaliteknologiaa, kuten VR/AR-teknologian käyttöä. 

Lisäksi oppilaat osallistuivat monialaisiin projektitöihin, joissa hyödynnettiin erilaisia oppimisalustoja. Hanke hyödytti koko koulua: digiosaaminen lisääntyi, ja arvioinnin menetelmät monipuolistuivat.

Teknologia osaksi koulun arkea

Siilinjärven lukion Ymmärrä teknologiaa, ymmärrä itseäsi, ymmärrä oppijoitasi -hankkeessa saatiin ideoita innovatiivisista opetusmenetelmistä ja tulevaisuuden metodeista. 

-    Opettamisen täytyy muuttua, kun maailma muuttuu. Lisäksi oppijat tarvitsevat myös yksilöllisempiä opetusmenetelmiä ja osaamista tulevaisuuden metodeista. Siksi lähdimme hankkeessamme kokeilemaan uusia opetusmenetelmiä ja erilaisia virtuaalisia työkaluja, Merja Mikkonen Siilinjärven lukiosta sanoo.  

Hankkeen tuomia menetelmiä ja sovelluksia käytetään aktiivisesti koulun arjessa eri oppiaineissa. Koululle on hankittu uutta teknologiaa, joiden käyttöä lisätään opetuksessa.

Oppimateriaaleja kestävään yrittäjyyteen 

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SEDU:n Sustainability-driven Entrepreneurship -hankkeessa toteutettiin kestävän yrittäjyyden oppimateriaalipaketti. 

-    Tällainen puuttui - niinpä käärimme hihat, ja teimme sellaisen yhdessä kansainvälisten kumppanioppilaitosten kanssa, Timo Paakkanen Sedusta kertoo. 

Hankkeessa tuotettuja opetusmateriaaleja voidaan hyödyntää yrittäjyyden opetuksessa eri koulutusasteilla. Materiaalit ovat sovellettavissa eritasoisille oppijoille, ja ne sopivat erilaisiin opintopolkuihin. 

Opetusmateriaalin kehittämisen lisäksi hankkeessa ideoitiin vastuullista liiketoimintaa: niin uusia liikeideoita kuin myös ideoita jo olemassa olevien yritysten tarpeisiin. Hankkeessa oli mukana mittava määrä yrityksiä.

-    Vankka työelämäyhteistyö oli hankkeemme ehdoton vahvuus. Lisäksi kaikki partnerit hyödyntävät materiaalia omassa toiminnassaan. Materiaalipaketti on myös helposti levitettävissä eri maihin ja koulutussektoreille. Mielestäni se kertoo, että olemme onnistuneet hankkeessa hienosti.

 

 

EITA-palkinto myönnetään yhteensä 93 hankkeelle Euroopassa. Suomalaisille palkinnonsaajille palkinnot jaetaan virallisesti 9.10.2023 Opetushallituksen järjestämässä palkintotilaisuudessa. Voit seurata palkintotilaisuutta verkossa. Ilmoittaudu mukaan 5.10. mennessä!