Uutinen

Opetushallituksen palvelut alkuvuonna 2023: kolme yhteishakua, kansainvälistymisen elpymistä ja tukea opetusalan ammattilaisille

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Esiopetus Perusopetus Varhaiskasvatus Digitaalisuus
Opetushallituksen tehtävänä on kehittää koulutusta, varhaiskasvatusta ja elinikäistä oppimista sekä kansainvälisyyttä ja hoitaa näihin liittyviä palvelutehtäviä. Keväällä 2023 yhteishakujen hoitaminen, kansainvälistymisen elpyminen ja tuki opetusalan ammattilaisille näkyivät palveluissamme.
Opetushallituksen palvelut tammi-huhtikuu 2023

Kevään yhteishauissa yli 280 000 hakijaa

Opetushallitus tuottaa useita Suomen menestyksen kannalta olennaisia digitaalisia palveluja ja tietovarantoja. Opintopolku-palvelun kautta järjestettiin kevään aikana kolme yhteishakua. Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa lähes 77 000 hakijaa haki Opintopolussa opiskelupaikkaa, ja heistä ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen haki 40 % ja lukioon 54 %. Korkeakouluopintojen ensimmäisessä yhteishaussa hakijamäärä, 61 800 henkilöä, lähes kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna, ja erityisesti kiinnostus suomalaista korkeakoulutusta kohtaan kasvoi EU:n ulkopuolisissa maissa. Kevään toisessa yhteishaussa opiskelupaikkaa haki 142 000 hakijaa.

Opetushallituksen ylläpitämien digitaalisten palveluiden ja tietovarantojen aktiivinen kehitystyö jatkui keväällä. Valtakunnalliseen KOSKI-tietovarantoon, joka sisältää tiedot oppijoiden opiskeluoikeuksista, opintosuorituksista ja suoritetuista tutkinnoista, lisättiin taiteen perusopetuksen järjestäjille mahdollisuus lisätä oppilaiden opintosuorituksia. Keväällä julkistettiin myös päivitetty auktorisoitujen kääntäjien rekisteri, joka auttaa asiakkaita löytämään sopivan kääntäjän.

Opetushallinnon tilastopalveluun Vipuseen lisättiin vapaalle sivistystyölle uusi osio, josta löytyy muun muassa tietoa vapaana sivistystyönä järjestettyjen koulutusten ja opetustuntien sekä koulutuksiin osallistuneiden opiskelijoiden lukumääristä. Myös uudesta tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta (TUVA) on lisätty uusia raportteja, jotka sisältävät kuukausittain päivittyvää tietoa opiskelijoiden määristä.

Kansainvälistyminen elpyy koronavuosien jälkeen

Erasmus+ -ohjelma on merkittävässä roolissa muun muassa oppilas- ja opiskelijaliikkuvuuden rahoittajana. Ohjelman turvin tehdään vuosittain esimerkiksi suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden ulkomaanjaksoista noin 70 % ja ammattiin opiskelevien jaksoista noin 80 %. Alkuvuonna 2023 haettujen liikkuvuusjaksojen määrä nousi 45 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Kevään aikana Opetushallitus käynnisti Suomen ja kehittyvien maiden yhteistyötä vahvistamaan uuden Higher Education Partnership -kehitysyhteistyöohjelman (HEP). Ohjelma tukee hankkeita, joissa kehitetään korkeakoulutusta ja jaetaan pedagogista sekä hallinnollista osaamista kumppanimaiden korkeakoulujen kesken.

Opetushallituksen kansainvälistymispalvelut jatkoivat myös ukrainalaisten tukemista kansainvälisten rahoitusohjelmien kautta muun muassa opiskelumahdollisuuksien ja apurahojen tarjoamisessa niille ukrainalaisille, jotka olivat paenneet Venäjän hyökkäyssotaa.

Päivityksiä perusteisiin ja materiaaleja työn tueksi

Keväällä julkaistiin päivitykset perusopetuksen opetussuunnitelman lukuihin, jotka koskevat koulujen toimintakulttuuria ja koulupoissaoloihin puuttumista sekä annettiin uusia ohjeita poissaolojen ehkäisemiseen ja suunnitelmalliseen seurantaan ja puuttumiseen. Lisäksi julkaistiin uudistetut hyvän ohjauksen kriteerit perusopetukseen ja toiselle asteelle.

Keväällä 2023 valmistui myös uusia kokonaisuuksia tukemaan lasten kanssa tehtävää työtä: lasten oikeuksien sivusto sisältää tietoa lapsen oikeuksista ja opettajien kanssa suunniteltua uutta opetusmateriaalia, jota voi hyödyntää varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella. Uudelle Ei kaikelle väkivallalle -verkkosivustolle on puolestaan koottu tietoa, ohjeita ja työkaluja siihen, miten kiusaaminen, häirintä, syrjintä ja väkivalta tunnistetaan, miten niitä ehkäistään ja miten niihin voidaan puuttua varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa.

Oph.fi-sivuston luetuimpia kokonaisuuksia olivat kevään aikana perusopetuksen ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden kokonaisuudet sekä yleisiin kielitutkintoihin ja koulujen työ- ja loma-aikoihin liittyneet tiedot.

Opetushallituksen järjestämistä maksullisista koulutuspalveluista ja ammattilaiset yhteen kokoavista tapahtumista erityisen suosittuja olivat kevään aikana Oppimisen tuen foorumi 2023, ammatillisen koulutuksen kustannusten tiedonkeruuta ja rahoitusta käsittelevä koulutus sekä hallinnollisissa tehtävissä opetusalalla toimiville ja esimies- ja hallintotehtäviin hakeutuville suunnattu Opetushallinnon kurssi.

Lisätietoja

  • johtaja Paula Merikko, asiakkuudet ja tieto, p. 029 533 1783, paula.merikko [at] oph.fi
  • asiakaspalvelupäällikkö Annika Grönholm, p. 029 533 1053, annika.gronholm [at] oph.fi
  • asiakaskokemuspäällikkö Elina Piskonen, p. 029 533 1114, elina.piskonen [at] oph.fi