Uutinen

Opintotietojen käyttö KOSKI-palvelun kautta huimassa kasvussa

Ajankohtaista Digitaalisuus Laatu ja kehittäminen
Laadukas data ja maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen tietovarantopalvelu sujuvoittavat muun muassa oppijoiden asiointia ja omien opintotietojen hyödyntämistä työnhaussa ja jatko-opintoihin hakeutuessa.
Koski-palvelun vuosi 2022

Opetushallituksen ylläpitämä opetuksen ja koulutuksen kansallinen KOSKI-tietovaranto sisältää tiedot oppijoiden opiskeluoikeuksista, opintosuorituksista sekä suoritetuista tutkinnoista.

Maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen palvelu sujuvoittaa asiointia ja helpottaa omien opintotietojen käyttöä asioitaessa potentiaalisten työnantajien, koulutuksen järjestäjien sekä viranomaisten, joita ovat Kela, Maahanmuuttovirasto, Tilastokeskus, Eläketurvakeskus ja Valvira, sekä muiden opintotietoja hyödyntävien toimijoiden kanssa.

– Ainutlaatuisen palvelusta tekee se, että kansalaisten kaikki opintosuoritukset on koottu samaan tietojärjestelmäkokonaisuuteen kansalaisten ja viranomaisten hyödynnettäväksi sekä esimerkiksi koulutuksen rahoituspäätösten tueksi. Tällaista ei tietääksemme vielä muualla ole, ja palvelu on herättänyt kansainvälisestikin kiinnostusta, sanoo Opetushallituksen KOSKI-palveluvastaava Juho Mikkonen.

Palvelun käyttö on kasvanut nopeasti

Vuonna 2022 tietojen hakutapahtumien määrä KOSKI-palvelusta lähes kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna, ja hakuja tietoihin tehtiin vuoden aikana yhteensä yli 60 miljoonaa.  Suurimpana kokonaisuutena ovat HSL:n opiskelijahintaisen matkalipun ostoa varten tehdyt opiskeluoikeustietojen tarkistukset, joita tehtiin oppijoiden pyynnöstä 35 miljoonaa kertaa.

Vielä merkittävämmin kasvoi opiskelijoiden Oma opintopolku -palvelussa itse jakamien -tietojen määrä, joka kolminkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna ollen vuonna 2022 kaikkiaan 15 miljoonaa. Tärkeimpiä tapahtumia olivat opiskeluoikeustietojen jakaminen esimerkiksi potentiaalisille työnantajille ja opintosuoritustietojen jakaminen koulutukseen haettaessa.

– On hienoa, että opiskelijat ovat löytäneet palvelun, ja olemme näin voineet helpottaa lukuisten oppijoiden asiointia. Tavoitteemme on kehittää palvelua edelleen niin, että voimme tehokkaammin ja teknisesti helpommin jakaa opiskeluoikeus- ja suoritustietoja koneluettavassa muodossa. Näin yhä useamman toimijan kanssa voidaan tulevaisuudessa luoda kahden järjestelmän välinen integraatio, jossa oppija voi jakaa tietojaan suostumukseensa perustuen suoraan järjestelmästä toiseen, Mikkonen kertoo.

Laadukas data mahdollistaa laajan käytön

KOSKI-palvelun datan laatu on avainasemassa siinä, että palveluun luotetaan ja sitä käytetään. Opetushallitus ylläpitää ja kehittää palvelua, sekä ohjeistaa koulutuksen järjestäjiä sekä heidän opintohallintojärjestelmätoimittajiaan siinä, miten kunkin koulutusmuodon opiskeluoikeus- ja suoritustiedot tulee tallentaa järjestelmään oikein.

Koulutuksen järjestäjä vastaa tietojen paikkansapitävyydestä, mikä on vaativa tehtävä, sillä jo yksittäinen opiskeluoikeus sisältää valtavasti tietoa, jonka sisältöä ei suurimmaksi osaksi pystytä validoimaan siinä vaiheessa, kun tiedot siirtyvät koulutuksen järjestäjän järjestelmästä KOSKI-tietovarantoon.

– Tietoja syöttävien koulutustoimijoiden tiedonhallintaprosessi on tässä tärkeässä roolissa ja vahvasti suosittelemme koulutustoimijoita jatkossakin panostamaan prosessin kehittämiseen. Laadukas data on ennen kaikkea oppijoiden etu, Mikkonen kertoo.

KOSKI-palvelu sisältää opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon sekä muun kuin säännellyn koulutuksen rekisteriin tallennetut tiedot oppijoiden opiskeluoikeuksista, opintosuorituksista sekä suoritetuista tutkinnoista. Palvelu sisältää myös erillisen kansallisten opinto- ja tutkintotietoja sisältävien rekistereiden yhteen kokoavan luovutuspalvelun. Sen kautta voidaan luovuttaa opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon sekä muun kuin säännellyn koulutuksen rekisteriin tallennettujen tietojen lisäksi myös korkeakoulujen opiskeluoikeus- ja suoritustiedot sisältävän VIRTA-tietovarannon ja ylioppilastutkintorekisterin tietoja.

Lisätietoja:

Jukka Kohtanen
Opetusneuvos, yksikön päällikkö, KOSKI-palvelunomistaja
Valtakunnalliset tietovarannot
Opetushallitus
jukka.kohtanen [at] oph.fi
+358 29 5331395

Juho Mikkonen
Erityisasiantuntija, KOSKI-palveluvastaava
Valtakunnalliset tietovarannot
Opetushallitus
juho.mikkonen [at] oph.fi
+358 29 5331499