Nyheter

Användningen av studieuppgifter i tjänsten KOSKI ökar kraftigt

Aktuellt Digitalisering Kvalitet och utveckling
Högklassiga data och en globalt unik informationsresurs gör det smidigare för elever och studerande att använda sina egna studieuppgifter bland annat vid arbetssökning och vid ansökning till utbildning.
Koski-tjänsten år 2022

Den nationella informationsresursen för undervisning och utbildning KOSKI som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen innehåller uppgifter om studierätter, studieprestationer och avlagda examina för elever och studerande. Tjänsten, som är unik på ett globalt plan, gör det lättare att använda de egna studieuppgifterna i kontakten med potentiella arbetsgivare, utbildningsanordnare, myndigheterna Folkpensionsanstalten, Migrationsverket, Statistikcentralen, Pensionsskyddscentralen och Valvira samt andra aktörer som utnyttjar uppgifterna.

– Det som gör tjänsten unik är att alla finländares studieprestationer har samlats i samma datasystem och är tillgängliga för privatpersoner och myndigheter samt till stöd för till exempel beslut om finansiering för utbildning. Vi känner inte till att det skulle finnas en motsvarande tjänst någon annanstans i världen och tjänsten har även väckt internationellt intresse, säger Juho Mikkonen, ansvarig för KOSKI-tjänsten vid Utbildningsstyrelsen.

Användningen av tjänsten har ökat snabbt

År 2022 närapå fördubblades antalet sökningar i KOSKI jämfört med året innan: under året gjordes totalt över 60 miljoner sökningar i uppgifterna. Den största helheten utgjordes av kontroll av uppgifter om studierätt för köp av HRT:s studerandebiljett till rabatterat pris som utfördes 35 miljoner gånger på begäran av studerande.

Ännu större var ökningen för de uppgifters del som studerande själva delar i tjänsten Min Studieinfo – de tredubblades jämfört med året innan och uppgick totalt till 15 miljoner år 2022. De mest använda funktionerna var delning av uppgifter om studierätt med till exempel potentiella arbetsgivare och delning av uppgifter om studieprestationer vid ansökning till utbildning.

– Det är fint att de studerande har hittat tjänsten och att vi genom detta har kunnat göra det lättare för många att använda sina egna studieuppgifter. Vårt mål är att ytterligare utveckla tjänsten så att vi mer effektivt och på ett tekniskt smidigare sätt kan dela information om studierätter och studieprestationer i ett maskinläsbart format. På detta vis blir det möjligt att med allt fler aktörer i framtiden skapa en integration mellan två system, så att eleven eller den studerande kan dela sina uppgifter direkt från ett system till ett annat, fortsätter Mikkonen.

Högklassiga data möjliggör bred användning

Avgörande för tjänstens tillförlitlighet och användning är uppgifternas kvalitet. Utbildningsstyrelsen upprätthåller och utvecklar tjänsten samt utfärdar anvisningar till utbildningsanordnarna och leverantörerna av anordnarnas studieadministrationssystem för hur uppgifterna om studierätter och studieprestationer ska föras in i systemet på ett korrekt sätt för varje utbildningsform. Utbildningsanordnaren svarar för att uppgifterna är riktiga, vilket är en krävande uppgift eftersom redan en enskild studierätt innehåller en enorm mängd information vars innehåll det till största delen inte är möjligt att validera när uppgifterna förs över från utbildningsanordnarens system till KOSKI.

– Informationshanteringsprocessen hos utbildningsaktörerna som för in uppgifter i tjänsten spelar en viktig roll och vi rekommenderar starkt att utbildningsanordnarna även i fortsättningen satsar på att utveckla processen. Högklassiga data är framför allt i elevernas och de studerandes intresse, konstaterar Mikkonen.

Tjänsten KOSKI innehåller uppgifter om studierätter, studieprestationer och avlagda examina som förts in i den nationella informationsresursen för undervisning och utbildning och registret över annan än reglerad utbildning. I tjänsten ingår även en separat tjänst för utlämnande av studie- och examensuppgifter ur nationella register. Med hjälp av tjänsten är det även möjligt att lämna ut uppgifter ur högskolornas riksomfattande datalager Virta, som innehåller uppgifter om studierätter och studieprestationer, och studentexamensregistret.

 

Mer information:

Jukka Kohtanen
Undervisningsråd, enhetschef, ägare av KOSKI-tjänsten
Nationella informationsresurser
Utbildningsstyrelsen
jukka.kohtanen [at] oph.fi
+358 29 533 1395

Juho Mikkonen
Specialsakkunnig, ägare av KOSKI-tjänsten
Nationella informationsresurser
Utbildningsstyrelsen
juho.mikkonen [at] oph.fi
+358 29 533 1499