Uutinen

Oppijakeskeinen työskentely oli keskiössä myönnettäessä vuoden 2022 eTwinning-palkintoja

Ajankohtaista Erasmus+ eTwinning
Vuoden 2022 suomalaisina eTwinning-projekteina palkittiin kolme projektia eri koulutussektoreilta. Niitä kaikkia yhdistää työskentelyn oppijakeskeinen lähestymistapa.
Lauttakylän lukio

eTwinning on EU:n Erasmus+ -ohjelman rahoittama kansainvälistymisen verkkotyökalu ja verkosto, joka tarjoaa eurooppalaisille kouluille mahdollisuuden olla yhteydessä toisiinsa ja tehdä kansainvälistä yhteistyötä digitaalisesti. Opetushallituksen eTwinning-tukipalvelu valitsee vuosittain palkittavaksi esimerkillisiä eTwinning-projekteja. Vuoden 2022 projekteista palkittiin kolme, joita yhdistää oppijakeskeisyys: Kärpäsen peruskoulun ”Our school is green and so are we”, Lauttakylän lukion “School building for better everyday school life” sekä Lapin koulutuskeskus REDUn “Welcome to our hotel – How can I help you”. 

Kestävän kehityksen periaatteita lasten omaan elinympäristöön 

Kärpäsen peruskoulun ”Our school is green and so are we” -projektin tavoitteena oli tutustuttaa oppilaita siihen, miten he voivat tukea kestävää kehitystä sekä näyttää, että lasten omalla toiminnalla on merkitystä ympäristövastuullisuuden toteuttamisessa. Projektiin osallistui alakoulun oppilaita Suomen lisäksi Ranskasta, Saksasta ja Portugalista. Opettajat suunnittelivat projektin oman koulunsa ja 11-vuotiaiden oppilaiden lähtökohdista käsin.

-    Meille palkitsevinta tässä projektissa oli viikoittainen yhteistyö projektikoulujen opettajien kanssa; myös oman koulun kollegoiden: suunnittelimme, pohdimme erilaisia toteutustapoja ja autoimme toinen toisiamme. Myös oppilaat osallistuivat suunnitteluun ja toteutukseen, eli emme tehneet heille valmiiksi pureskeltua materiaalia, Kärpäsen peruskoulun opettaja Ritva Metso sanoo tiivistäen samalla kaikkien projektikumppanien ajatukset. 

Tiiviin, pari kuukautta kestäneen projektin aikana oppilaat tutustuivat paitsi kestävän kehityksen periaatteisiin niin myös siihen, millaista on samanikäisten lasten elämä muualla Euroopassa. Samalla opittiin tekemään kansainvälistä yhteistyötä internetissä turvallisesti ja käyttämään erilaisia tietotekniikan työkaluja. Siinä sivussa myös tekijänoikeuksien periaatteet tulivat tutuksi. Englannin kielen taitoakin päästiin harjoittelemaan aidoissa vuorovaikutustilanteissa. 

Projekti toteutettiin useamman eri oppiaineen yhteistyönä, ja se oli integroitu kunkin koulun opetussuunnitelmaan. Aihetta käsiteltiin ympäristöopin, äidinkielen, kuvataiteen ja englannin oppitunneilla. Osan videoista oppilaat kuvasivat kotitehtävänä omalla vapaa-ajallaan.

-    Koko projektin ajan pyrimme johdattamaan oppilaat tekemään aktiviteetteja, jotka vaativat yhteistyötä myös yli maan rajojen. Näitä toteutettiin yhdessä etäyhteyksien avulla, kertasi luokanopettaja Esa Liukkonen.

Lapset saivat työstää pienryhmissä omia ideoitaan siitä, miten he voisivat tehdä omaa elinympäristöään ympäristöystävällisemmäksi. Käytännön ryhmätöinä oppilaat muun muassa tekivät julisteita, kuvasivat videoita, istuttivat siemeniä ja toteuttivat Power Point -esityksen, jossa esiteltiin omaa koulua muiden maiden koululaisille.  

-    Oli hauskaa, kun huomasi, että itsellä on taitoja kommunikoida muiden maiden ihmisten kanssa, kiteytti nyt 12-vuotias Aaro Peltoranta oppilaiden mielipiteen projektin kohokohdasta. 

Projektin tuloksia esiteltiin muille koulun opettajille sekä oppilaiden vanhemmille koulun omalla verkkofoorumilla ja Instagramissa. 

eTwinning taipuu myös liikkuvuushankkeiden tueksi 

Lauttakylän lukion projekti “School building for better everyday school life” on hyvä esimerkki siitä, miten eTwinningiä voidaan hyödyntää liikkuvuushankkeissa. Tässäkin projektissa keskeistä oli opiskelijoiden osallistaminen sekä heidän oma näkökulmansa kouluun miljööseen. 

-    Halusimme kuunnella oppimisympäristöjen todellisia asiantuntijoita eli opiskelijoita. Heillä oli kiinnostavia ja innostavia ideoita, tosin ei mitään vallankumouksellista, niin kuin aluksi jotkut saattoivat epäillä. Vaikka emme halunneet rajoittaa heidän ideointiaan, saimme realistisia ehdotuksia, opettaja Jari Ekberg Lauttakylän lukiosta toteaa. 

Projekti herätteli opiskelijoita huomaamaan, miten monenlaisissa ympäristöissä ihmiset eri maissa elävät, ja kuinka erilaisia mahdollisuuksia heillä on.

Samalla opiskelijat pääsivät käyttämään kielitaitoaan ja tietoteknistä osaamistaan elävässä elämässä. Opettajalle projekti tarjosi ikkunan kollegoiden työhön muissa maissa.  

-    Mielestäni on tärkeää, että kouluissa tehdään kansainvälistä yhteistyötä. Se avaa sekä opettajille että opiskelijoille mahdollisuuden kokea osallisuutta muuhun maailmaan ja lisää ymmärrystä muita kulttuureja kohtaan.   

Projektissa oli mukana yhteensä viisi koulua Suomesta, Portugalista, Tšekistä, Italiasta ja Puolasta, ja siinä tarkasteltiin sitä, millaisia koulut eri maissa ovat oppimisympäristöinä ja miksi. Monitieteellisessä lähestymistavassa huomioitiin opiskelijoiden käytännön taidot ja yhdistettiin eri oppiaineiden osaamista. 

-    Oli kiinnostavaa havaita, miten Euroopan monimuotoisuus avasi kaikkien silmiä. Vaikka koulut näyttävät kaikkialla samankaltaisilta, niiden rakentamisessa on huomioitava olosuhde-eroja. Meillä mietitään kylmyyden eristämistä ulos, Portugalissa suojaudutaan auringolta, Italiassa pitää huomioida maanjäristysriski. Kaikki tämä näkyi kouluissa, kun niitä tarkemmin tutki, ja kaikkialta sai pieniä vinkkejä omaan kouluun ja työhön.

Opiskelijat miettivät, mitkä tekijät rakennuksessa vaikuttavat oppimiseen ja suunnittelivat toteuttamiskelpoisia parannusehdotuksia omiin kouluihinsa. Projekti tuki aktiivisen kansalaisuuden teemaa: opiskelijat saivat tiloja suunnittelemalla ja parannusehdotuksia esittämällä oman äänensä kuuluviin oman oppimisympäristönsä osalta. 

-    Tehtävien tekemisessä hyödynnettiin erilaisia tapoja ja välineitä kuten videoiden tekemistä, koodaamista, 3D-mallinnusta ja myös perinteisempää käsillä tekemistä. 

Tavoitteena oli painottaa asioita, joita ei kovin usein tule käytettyä tavanomaisessa opiskelussa. Opiskelijat saivat kehittää projektissa sellaisia taitoja, joista on heille hyötyä myöhemmin työelämässä. 

-    Opiskelijalähtöisyys näkyi siinäkin, että hyödynsimme heidän omaa osaamistaan mahdollisimman paljon. Oli aika mahtavaa seurata, kun portugalilaiset opiskelijat opettivat muille sisäilmanmittauslaitteiden koodaamista, tai kuinka tšekit opettivat 3D-mallinnusta. Jokainen koulu teki huipputyötä, mahtavia ihmisiä kaikkialla. Olen ollut monessa hankkeessa mukana, ja tämä oli kaikkein antoisin!

Ammatillisen koulutuksen eTwinning-projektissa tutustuttiin Eurooppaan matkailun näkökulmasta

Kolmas palkittu eTwinning-projekti oli Lapin koulutuskeskus REDUn “Welcome to our hotel – How can I help you”, jossa opiskeltiin yhdessä seitsemän maan opiskelijoiden kanssa hotelli- ja majoituspalveluja sekä asiakaspalvelua englanniksi ja perussanoja jokaisen projektikumppanin kielellä Euroopassa. Tavoitteena oli kehittää oppiaineet yhdistävää opetusta samalla kun opeteltiin tuntemaan matkailun vetovoimatekijöitä ja matkakohteita eri puolilla Eurooppaa. Opiskelijat pääsivät myös harjoittelemaan esiintymistaitojaan. Suomen lisäksi mukana olivat Kreikka, Ranska, Espanja, Romania, Latvia ja Turkki.

-    Projektissa toteutui niin opiskelijoiden yhteistoiminnallisuus, oppiminen laaja-alaisesti hauskalla tavalla kuin opettajien tiimiopettaminen, opettaja Mari Jokela Lapin koulutuskeskus REDUsta kertoo. 

Tietotekniikan ja englannin lisäksi fokuksessa olivat työelämätaidot kuten luovuus, viestintä, yhteistoiminnallisuus, kriittinen ajattelu ja päätöksenteon kehittäminen. 

Projekti toteutettiin osana ammatillisen koulutuksen tutkinnon perusteita. Suomessa työskenneltiin työpajamuotoisesti. Ideana oli luoda normaalia työelämää vastaava tilanne, jossa työskennellään yhdessä muiden kanssa. Projektiin sisältyi myös markkinointiviestintää sekä vierailuja erilaisiin matkailu- ja majoitusyrityksiin. 

-    Opiskelijat saavuttivat hienosti projektille asetetut oppimistavoitteensa, joten olen erittäin tyytyväinen. Myös kaikki osallistuneet opettajat olivat tyytyväisiä projektiin. 

eTwinning edistää koulujen eurooppalaista yhteistyötä tarjoamalla kouluille työkaluja, tukea ja palveluja. Lisäksi se tarjoaa opettajille mahdollisuuksia maksuttomaan täydennyskoulutukseen. 

Opetushallituksen eTwinning-tukipalvelu valitsee vuosittain palkittavaksi esimerkillisiä eTwinning-projekteja. Vuoden 2022 projektit saavat palkinnoksi joko videoneuvotteluihin tarvittavaa tekniikka tai osallistumisen ITK-konferenssiin (https://itk-konferenssi.fi/ )  

 

Lisätietoa:
Ohjelma-asiantuntija Riikka Aminoff, puh. 029 533 1387, riikka.aminoff(at)oph.fi 
Ohjelma-asiantuntija Olga Lappi, puh. 029 533 1593, olga.lappi(at)oph.fi