Nyheter

Fokus på det studerandecentrerade arbetet när eTwinningpriserna för 2022 beviljades

Aktuellt Erasmus+ eTwinning
Som finländska eTwinningprojekt 2022 belönades tre projekt från olika utbildningssektorer. De förenas av arbete med de studerande som utgångspunkt.
Lauttakylän lukio

eTwinning är ett webbverktyg och nätverk för internationalisering som finansieras av EU:s Erasmus+ program och som erbjuder europeiska skolor en möjlighet att vara i kontakt med varandra och utföra internationellt samarbete digitalt. Utbildningsstyrelsens eTwinningstödtjänst väljer årligen ut exemplariska eTwinningprojekt som belönas. Av 2022 års projekt belönades tre, som förenas av en fokus på lärandena. Dessa var ”Our school is green and so are we” i enhetsskolan Kärpäsen koulu, ”School building for better everyday school life” i Lauttakylän lukio samt ”Welcome to our hotel – How can I help you” i Lapplands utbildningscentrum REDU. 

Principer för hållbar utveckling i barnens egen livsmiljö 

Kärpäsen koulus projekt ”Our school is green and so are we” hade som mål att göra eleverna förtrogna med hur de kan stöda den hållbara utvecklingen samt att visa att barnens egen verksamhet har betydelse för genomförandet av miljöansvaret. I projektet deltog förutom finska lågstadieelever även elever i Frankrike, Tyskland och Portugal. Lärarna planerade projektet utifrån både sin egen skolas och de 11-åriga elevers utgångspunkter.

– Det mest givande för oss i detta projekt var samarbetet med lärarna i projektskolorna varje vecka och också med kollegorna i den egna skolan. Vi funderade på olika sätt att genomföra projektet och hjälpte varandra. Eleverna deltog också i både planeringen och genomförandet. Vi gjorde inget färdigt material för dem, säger läraren Ritva Metso från Kärpäsen koulu.

Under det intensiva projektet, som räckte ett par månader, bekantade sig eleverna inte bara med principerna för hållbar utveckling, utan också med hur barn i samma ålder lever på andra håll i Europa. Samtidigt lärde de sig att utföra internationellt samarbete på webben på ett säkert sätt och principerna för upphovsrätt. De fick använda olika digitala verktyg och öva på sina färdigheter i engelska i genuina interaktionssituationer. 

Projektet genomfördes som ett samarbete mellan flera olika läroämnen, och det integrerades i varje skolas läroplan. Ämnet behandlades under lektionerna i omgivningslära, modersmål, bildkonst och engelska. Eleverna filmade också en del av videorna som hemuppgift på sin fritid.

– Under hela projektets gång strävade vi efter att styra eleverna till att göra aktiviteter som krävde samarbete även över landsgränserna. Dessa genomfördes tillsammans via distansförbindelse, sammanfattade klassläraren Esa Liukkonen.

Barnen delades in i smågrupper och fick bearbeta sina egna idéer om hur de kunde göra sin livsmiljö mer miljövänlig. Som praktiska grupparbeten gjorde eleverna bland annat affischer, filmade videor, planterade frön och skapade en Power Point-presentation där de presenterade den egna skolan för skoleleverna i de andra länderna.  

– Det var roligt när man märkte att man själv har färdigheter att kommunicera med människor från andra länder, sammanfattade nu 12-åriga Aaro Peltoranta elevernas åsikt om projektets höjdpunkt. 

Projektets resultat presenterades för skolans övriga lärare och för elevernas föräldrar på skolans eget webbforum och på Instagram. 

eTwinning kan också stödja mobilitetsprojekt 

Lauttakylän lukios projekt ”School building for better everyday school life” är ett bra exempel på hur eTwinning kan utnyttjas i mobilitetsprojekt. Även detta projekt fokuserade på att engagera studerandena samt på deras syn på skolmiljön. 

– Vi ville lyssna på dem som verkligen är experter på lärmiljöerna, det vill säga studerandena. De hade intressanta och inspirerande idéer; visserligen inget revolutionerande, som vissa kanske misstänkte i början. Fastän vi inte ville begränsa deras idéer fick vi ändå realistiska förslag, konstaterar läraren Jari Ekberg från Lauttakylän lukio. 

Projektet gav en möjlighet för studerandena upptäcka hur många slags miljöer människorna i olika länder lever och hur olika deras möjligheter är.

Samtidigt fick studerandena använda sina språkkunskaper och sin digitala kompetens i verkliga livet. För läraren erbjöd projektet ett fönster till kollegornas arbete i andra länder.  

– Jag tycker att det är viktigt att skolorna samarbetar internationellt. Det ger både lärarna och lärandena en chans att känna sig delaktiga i resten av världen och ökar förståelsen för andra kulturer.   

I projektet deltog sammanlagt fem skolor från Finland, Portugal, Tjeckien, Italien och Polen, och i projektet granskades hur skolor i olika länder ser ut som inlärningsmiljöer och varför. I det tvärvetenskapliga tillvägagångssättet beaktades studerandenas praktiska färdigheter, och kompetens inom olika läroämnen kombinerades. 

– Det var intressant att se hur Europas mångfald öppnade ögonen för alla. Även om skolor ser likadana ut överallt, måste man beakta skillnader i förhållandena när man bygger dem. Hos oss funderar man på hur man kan isolera för kyla, i Portugal vill man skydda sig mot solen, och i Italien måste man ta hänsyn till jordbävningsrisken. Allt detta syntes i skolorna när man undersökte dem noggrannare, och man fick små tips överallt för den egna skolan och det egna arbetet.

De studerande funderade på vilka faktorer i byggnaden som påverkar lärandet och planerade genomförbara förbättringsförslag för sina skolor. Projektet stödde temat aktivt medborgarskap: studerandena kunde göra sina röster höra i fråga om sin lärmiljö genom att planera lokaler och lägga fram förbättringsförslag. 

– Vid utförandet av uppgifterna utnyttjades olika sätt och redskap, såsom videor, kodning, 3D-modellering och även mer traditionellt handarbete. 

Målet var att betona sådant som inte används särskilt ofta i de vanliga studierna. I projektet fick studerandena utveckla färdigheter som de kommer att ha nytta av senare i arbetslivet. 

– Studerandefokusen syntes också i att vi utnyttjade deras egen kompetens så mycket som möjligt. Det var fantastiskt att följa med hur portugisiska studerande lärde andra att koda inomhusluftsmätare eller hur tjeckerna lärde ut 3D-modellering. Varje skola gjorde ett toppjobb, fantastiska människor överallt. Jag har deltagit i många projekt men det här var det mest givande!

Ett eTwinningprojekt inom yrkesutbildningen bekantade sig med Europa ur turistperspektiv

Det tredje prisbelönta eTwinningprojektet var Lapplands utbildningscentrum REDU:s ”Welcome to our hotel - How can I help you”, där man tillsammans med studerande från sju olika länder studerade hotell- och inkvarteringstjänster samt kundservice på engelska och grundläggande ord på varje projektpartners språk. Målet var att utveckla undervisning som förenar läroämnena samtidigt som man lärde känna turismens attraktionsfaktorer och resmål på olika håll i Europa. Studerandena fick också öva på sina färdigheter i att uppträda. Utöver Finland deltog Grekland, Frankrike, Spanien, Rumänien, Lettland och Turkiet.

– I projektet förverkligades såväl studerandenas samverkan och lärande på ett omfattande och roligt sätt som lärarnas undervisning i team, berättar läraren Mari Jokela från Lapplands utbildningscentrum REDU. 

Utöver informationsteknik och engelska låg fokus på arbetslivsfärdigheter såsom kreativitet, kommunikation, samverkan, kritiskt tänkande och utveckling av förmågan att fatta beslut.

Projektet genomfördes som en del av yrkesutbildningens examensgrunder. I Finland arbetade man i form av workshoppar. Idén var att skapa en situation som motsvarar det riktiga arbetslivet där man arbetar tillsammans med andra. I projektet ingick också marknadsföringskommunikation samt besök hos olika turism- och inkvarteringsföretag. 

– Studerandena uppnådde målen för lärandet som ställts upp för projektet på ett fint sätt, så jag är mycket nöjd. Alla lärare som deltog var också nöjda med projektet.

eTwinning främjar det europeiska samarbetet mellan skolor genom att erbjuda skolorna verktyg, stöd och tjänster. Dessutom erbjuder eTwinning möjligheter till avgiftsfri fortbildning för lärare. 

Utbildningsstyrelsens eTwinningstödtjänst väljer årligen ut exemplariska eTwinningprojekt som belönas. Som pris får projekten från 2022 antingen teknik som behövs för videokonferenser eller deltagande i ITK-konferensen (https://itk-konferenssi.fi/).

 

Ytterligare information:
Programansvarig Riikka Aminoff, tfn 029 533 1387, riikka.aminoff(at)oph.fi 
Programansvarig  Olga Lappi, tfn 
029 533 1593, olga.lappi(at)oph.fi