Uutinen

TUVA-koulutuksessa aloitti syyslukukaudella runsaat 8 000 opiskelijaa

Ajankohtaista Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus Tilastot
Vipunen-tilastopalvelun tilastojen mukaan elokuussa 2022 käynnistyneeseen TUVA-koulutukseen osallistui syyslukukaudella noin 8 060 opiskelijaa. Uusi tutkintokoulutukseen valmentava koulutus yhdistää aiemmat perusopetuksen lisäopetuksen eli ns. kymppiluokan, lukioon valmistavan LUVA-koulutuksen sekä tutkintokoulutukseen valmentavan VALMA-koulutuksen.
Kuvituskuva, nuoret opiskelijat oppitunnilla

TUVA-koulutus on suunnattu sekä oppivelvollisille että aikuisille, jotka tarvitsevat valmiuksia tai ohjauksellista tukea siirtyäkseen toisen asteen koulutukseen. TUVA-opiskelijoista 62 % (lähes 5 000) on alle 18-vuotiaita. Tästä joukosta suurin osa (noin 4 500) on myös oppivelvollisia. Aikuisikäisiä opiskelijoita on 38 % (hieman yli 3 000).

Alle 18-vuotiaiden joukossa on useampia satoja nuoria, jotka eivät ole oppivelvollisia. He ovat Suomessa asuvia ulkomailta tulleita, joilla ei vielä ole kotikuntaoikeutta ja jotka eivät tästä syystä kuulu oppivelvollisuuden piiriin.

Kolmasosa TUVA-opiskelijoista on maahanmuuttotaustaisia

TUVA-koulutus on vaihtoehto monille maahanmuuttotaustaisille nuorille ja aikuisille, jotka tarvitsevat tukea esimerkiksi opiskelukielen opinnoissa ennen siirtymistään ammatilliseen koulutukseen tai lukioon. 

Kaikista TUVA-koulutuksessa opiskelevista 36 % (lähes 2 900) on vieraskielisiä eli puhuu äidinkielenään jotakin muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea. Äidinkieliä on yhteensä 85. Eniten eli noin 460 on ukrainaa äidinkielenään puhuvia opiskelijoita. Muut isoimmat ryhmät ovat arabiaa (420) ja venäjää (380) äidinkielenään puhuvat. 

Vieraskielisiä opiskelijoita on erityisesti 18 vuotta täyttäneissä ja sitä vanhemmassa ikäryhmässä. TUVA-koulutuksessa olevista aikuisista vieraskielisiä on 61 %.

TUVA-koulutukseen hakeutui 5,5 % perusopetuksen päättäneistä oppivelvollisista 

Uuden TUVA-koulutuksen tarkoituksena on ollut luoda opiskelijan kannalta selkeä nivelvaiheen koulutuskokonaisuus, jossa nuori voi vahvistaa opiskeluvalmiuksiaan ja pohtia koulutussuuntaansa. 

Perusopetuksen päättäneitä oppivelvollisia TUVA-koulutus näyttää kiinnostavan suunnilleen saman verran kuin edelliset nivelvaiheen koulutukset vuotta aikaisemmin. Kun vuonna 2022 perusopetuksen päättäneistä oppivelvollisista 5,5 % (3 350) aloitti syksyllä TUVA-koulutuksen, edellisenä vuonna samassa tilanteessa olleista 5,4 % (3 170) jatkoi syksyllä joko perusopetuksen lisäopetuksessa, LUVA- tai VALMA-koulutuksissa.

TUVA-koulutuksessa aloittaneiden määrä on hieman suurempi kuin edellisenä vuonna: syksyllä 2021 nivelvaiheen koulutuksissa oli yhteensä noin 7 730 opiskelijaa. Luku on saatu laskemalla yhteen perusopetuksen lisäopetuksen sekä LUVA- ja VALMA-koulutusten tilastoissa olevat opiskelijat. Ero TUVAan voi olla vieläkin suurempi, sillä syksyn 2021 luvuissa on mukana myös keväällä aloittaneita opiskelijoita.

Suurin yksittäinen selittävä tekijä opiskelijamäärän kasvulle ovat vuoden 2022 aikana Ukrainasta sotaa paenneet, joita TUVA-koulutuksessa oli vuoden lopussa noin 400. 

Tilastojen mukaan TUVA-opiskelijoissa on saman verran miehiä ja naisia. Kaikista opiskelijoista 32 % (lähes 2 600) on erityisen ja vaativan erityisen tuen opiskelijoita. Osuus on samalla tasolla kuin VALMA-koulutuksessa vuotta aikaisemmin.

TUVA-koulutusta voivat järjestää esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen sekä ammatillisen koulutuksen järjestäjät, joilla pääsääntöisesti on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä järjestämislupa. Järjestämislupia on tällä hetkellä 90 koulutuksenjärjestäjällä kattavasti eri puolilla Suomea. Koulutuksen toteuttamisessa yhteistyö muiden koulutuksen järjestäjien, nuorisotyön toimijoiden sekä työ- ja elinkeinoelämän kanssa on keskeistä.

Kunnat voivat tietyin edellytyksin järjestää TUVA-koulutusta tilapäiseen tarpeeseen myös ilman järjestämislupaa. 

Tilastopalvelu Vipusesta saa nyt tilastotietoa TUVA-koulutuksessa olevista opiskelijoista. Tietoa on useammalla tilastoraportilla, joita on koottu Vipusen Koulutuksen yhteiset -osion sivulle Tutkintoon johtamaton koulutus. TUVA-koulutukseen liittyviä tietoja saa myös mm. Oppivelvollisten toiminta -tilastoista.

Opiskelijat voivat olla TUVA-koulutuksessa eri pituisia jaksoja enintään vuoden ajan. Tilastopalvelu Vipusen tilastoraporteissa on tietoa TUVA-opiskelijoiden määristä kuukausittain ja yhteensä, mutta ei opiskeltavien jaksojen pituudesta.

Vipusessa julkaistut tiedot ovat peräisin Opetushallituksen ylläpitämästä KOSKI-tietovarannosta, jonne koulutuksen järjestäjät tallentavat opiskelijoita koskevat tiedot. Koulutuksen järjestäjät voivat päivittää tietoja myös aikaisempien kuukausien osalta, mistä syystä luvut voivat ajan kuluessa muuttua.

Lisätiedot TUVA-tilastoista:

  • erityisasiantuntija Pirjo Karhu, puh. 029 533 1317, pirjo.karhu [at] oph.fi