Uutinen

Työelämätoimikuntien jäsenhaku käynnistyi toukokuun alussa

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Työelämätoimikunnat
Jäsenten haku työelämätoimikuntiin käynnistyi toukokuun alussa. Jäseniä haetaan työelämän järjestöjen kautta sekä avoimella haulla. Työelämätoimikuntien ensi vuonna alkavalle kolmivuotiskaudelle on asetettu 37 toimikuntaa ja niille toimialat ja erityistehtävät. Työelämätoimikuntien tehtävän on varmistaa ammatillisen koulutuksen laatua.
Aikuiset keskustelevat tietokoneen ääressä
Aikuiset keskustelevat

Työelämätoimikuntien jäsenhaku käynnistyi toukokuussa. Jäsenhaku toteutetaan työelämän järjestöille suunnatulla jäsenhaulla, jota kaikille avoin jäsenhaku täydentää. Uudelle 1.1.2024 alkavalle toimikaudelle haetaan yhteensä 306 henkilöä 37 työelämätoimikuntaan. Työelämätoimikuntien jäsenet edustavat työnantajia, työntekijöitä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia sekä opetusalaa. Jäsenten kokonaismäärä tarkentuu vielä syksyn aikana toimikuntien kokoonpanoista päätettäessä.

Työelämätoimikuntatyöskentely soveltuu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet ammatillisen koulutuksen kehittämisestä. Toimikunnat kokoontuvat 6-12 kertaa vuodessa toimikunnasta riippuen. Toimikuntatyöhön kuuluu kokouksiin osallistumisen lisäksi kokousasioihin perehtymistä ja kokousten valmistelua kulloinkin sovittavalla tavalla. Lisäksi jäsenet osallistuvat myös laadunvarmistusta varten järjestettyihin vierailukäynteihin koulutuksen järjestäjän näyttöympäristöissä. 

Työelämätoimikunnan jäseniltä odotetaan alakohtaisen osaamisen ja työelämätuntemuksen lisäksi ammatillisen koulutuksen ja tutkintojen tuntemusta sekä sitoutumista toimikuntatyöhön.

Opetushallitus maksaa jäsenille kokouspalkkion sekä korvaa matkakustannukset valtion matkustussäännön mukaan. Jäseneksi hakevan on hyvä keskustella osallistumisesta toimikuntatyöhön esihenkilönsä kanssa.

- Nyt on hyvä tilaisuus hakea mukaan näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadunvarmistuksen näköalapaikalle”, toteaa yksikön päällikkö Marko Aaltonen Opetushallituksesta.

Jäsenhaku päättyy 15.9.2023. Opetushallitus tekee päätökset toimikuntien kokoonpanosta marraskuun loppuun mennessä. Työelämätoimikuntiin valitut jäsenet saavat päätöksen toimikunnan kokoonpanosta sähköpostilla. Opetushallitus järjestää toimikuntiin nimetyille perehdytystä toimikuntatyöhön tammikuussa 2024 sekä myöhemmin webinaareja toimikunnan tehtäviin perehtymiseksi.

Työelämätoimikuntien tehtävät

  • osallistua näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadun varmistamiseen seuraamalla ammatillisten tutkintojen järjestämistä valtakunnallisen palaute-, seuranta- ja arviointitiedon avulla ja tekemällä tarvittaessa vierailukäyntejä näyttöympäristöihin sekä tuottamalla vuosittain tilannekuva näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadusta
  • antaa pyynnöstä opetus- ja kulttuuriministeriölle lausuntoja koulutuksen järjestäjäkohtaisesti tutkinnoittain eriytyvistä osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmista
  • osallistua ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen sekä ammatillisten tutkintojen ja niiden perusteiden kehittämiseen yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen kanssa
  • käsitellä tutkintokoulutuksen opiskelijan osaamisen arviointia koskevat oikaisupyynnöt
  • hoitaa muut Opetushallituksen määräämät erityistehtävät.