Uutinen

Uudistetut Hyvän ohjauksen kriteerit perusopetukseen ja toiselle asteelle julkaistaan maaliskuussa

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Lukiokoulutus Perusopetus Opettajat ja kasvattajat Opetus ja ohjaus Oppilaanohjaus
Getty_kynät

Hyvän ohjauksen kriteerien tavoitteena on tukea lasten ja nuorten ohjauksen laatua, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä huomioida ohjauksen kasvava merkitys oppivelvollisuuden laajentamisen myötä. Uudistetut kriteerit, jotka julkaistaan maaliskuussa 2023, on laadittu arjen työkaluksi ja suositukseksi perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen ohjaukseen. Valtakunnallisten kriteerien tavoitteena on varmistaa lasten ja nuorten ohjaus tasapuolisesti ja saavutettavasti asuinpaikasta ja olosuhteista riippumatta. 

Opinto-ohjauksen merkitys vahvistui entisestään oppivelvollisuuden laajentamisen myötä. Vuonna 2021 voimaan tulleen uudistuksen tavoitteena on, että kaikki suorittavat toisen asteen tutkinnon. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjille sekä oppivelvollisen asuinkunnalle tuli uudistuksen myötä myös uusia oppivelvollisen ohjaus- ja valvontavastuita.

Opetushallitus perusti talvella 2022 työryhmän tukemaan Hyvän ohjauksen kriteerien muutostyötä. Hyvän ohjauksen kriteerien luonnoksen laati VALO - valtakunnallista laatua ohjaukseen –hanke (Oikeus osata -ohjelma), ja se valmistui kesäkuussa 2022. Tämän jälkeen kriteerityötä ovat vieneet eteenpäin Opetushallituksen sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauksen asiantuntijat.  Hyvän ohjauksen kriteereitä tullaan jatkossa päivittämään säännöllisesti.

Hyvän ohjauksen kriteerit on suunnattu ensisijaisesti opetuksen ja koulutuksen järjestäjille sekä oppilaanohjaajille ja opinto-ohjaajille arjen työkaluksi, jonka avulla voidaan varmistaa laadukas ohjaus jokaisella kouluasteella sekä yksilöllisillä opintopoluilla. Hyvän ohjauksen kriteereitä voivat hyödyntää myös esimerkiksi oppijat, koulu- ja oppilaitosyhteisön jäsenet, huoltajat, sidosryhmät ja päättäjät. Edelliset hyvän ohjauksen kriteerit ovat vuodelta 2014, joten kriteerien päivittäminen oli ajankohtaista.

Uudistaminen tapahtui osana vuonna 2020 lanseerattua Opinto-ohjauksen kehittämisohjelmaa, joka on ollut mukana tukemassa ja vahvistamassa opinto-ohjauksen toteutumista, toimintatapoja, yhteistyötä, systemaattisuutta sekä jatkumoa peruskoulusta toiselle asteelle. Opinto-ohjauksen laadun kehittämistä on tehty tiiviissä yhteistyössä perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen välillä.

Hyvän ohjauksen kriteerit julkaistaan perjantaina 17.3.2023 opinto-ohjauksen aamukahveilla klo 8.15. Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille, liity mukaan alla olevan linkin kautta. 

Lisätietoja

  • erityisasiantuntija Tiina Kärkkäinen (ammatillinen koulutus), etunimi.sukunimi [at] oph.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]oph[dot]fi)
  • opetusneuvos Kati Taipale (lukiokoulutus), etunimi.sukunimi [at] oph.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]oph[dot]fi)
  • opetusneuvos Mia Vartiainen (ammatillinen koulutus), etunimi.sukunimi [at] oph.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]oph[dot]fi)