Uutinen

Uusi sivusto kokoaa tietoa ja uutta opetusmateriaalia lapsen oikeuksista

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Esiopetus Lukiokoulutus Perusopetus Varhaiskasvatus
Aivan jokaisen on tärkeää tuntea lapsen oikeudet, jotta ne toteutuvat lasten ja nuorten elämässä. Opetushallituksen uudelle sivustolle on koottu lapsen oikeuksista tietoa ja opettajien kanssa suunniteltua uutta opetusmateriaalia, jota voi hyödyntää varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella.
Kansikuva perustiedolle lapsen oikeuksista. Piirroskuvassa vanhempi/opettaja tekee nuoren kanssa tehtäviä / kirjoittaa vihkoon. Takana on sydänmahainen nalle. Kuva on lilan ja sinivihreän sävyinen

Lapsen oikeuksien sivusto on tarkoitettu kasvatus- ja opetushenkilöstölle, ja sivuston avulla on tarkoitus koota tietoa sekä samalla varmistaa opetusmateriaalien kattavuus ja saavutettavuus.

Sivustolle koottujen Opetushallituksen tuottamien uusien opetusmateriaalien avulla lapsen oikeuksia voi käsitellä monipuolisesti lasten ja nuorten kanssa sekä vanhempainilloissa. Mukana on tietoa esimerkiksi siitä, mitä nuoren on hyvä tietää oikeuksistaan työelämässä. Sivuston materiaalit on suunniteltu yhteistyössä lapsia ja nuoria edustavien järjestöjen sekä opettajien kanssa.

– Myös oppilaiden näkemyksiä on huomioitu materiaalien laadinnassa, sillä opettajat ovat testanneet ja muokanneet niitä oppilaiden kanssa. Lisäksi suunnittelussa on huomioitu eri ikäiset lapset ja nuoret. Koululaisten kanssa voi käsitellä, millaisia oikeuksia heillä on, kuten esimerkiksi oikeus ilmaiseen oppimateriaaliin ja koulukuljetuksiin sekä miten oikeudet muuttuvat iän mukaan. Aivan pienten lasten kanssa lapsen oikeuksia omaksua uuden laulun tai lorujen avulla, erityisasiantuntija Tiina Kärkkäinen sanoo.

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti kaikilla lapsilla on esimerkiksi oikeus hyvinvointiin, kokea itsensä hyväksytyksi sekä oikeus olla turvassa ja saada huolenpitoa. Lasten tulee myös saada vaikuttaa itselleen merkityksellisiin asioihin. Kansallisen lapsistrategian pääsihteeri Johanna Laisaari muistuttaa, että YK:n lapsen oikeuksien sopimus ei edelleenkään toteudu Suomessa laajasti ja täysimääräisesti kaikkien lasten kohdalla. Erityinen huoli on esimerkiksi vähemmistöihin kuuluvien lasten oikeuksista.

– Tämän vuoksi Suomeen valmisteltiin vuoden 2020 aikana parlamentaarisessa komiteassa kansallinen lapsistrategia vahvistamaan lapsen oikeuksien toteutumista. Lapsistrategiassa keskiössä on myös lapsen oikeus tietoon ja osallisuuteen. Tärkeää on, että lapset saavat tietoa asioista, tällöin heillä on parempi mahdollisuus kertoa oma mielipiteensä asiasta. On hienoa, että tämä sivusto osaltaan vahvistaa lapsen oikeuksien toteutumista, Laisaari sanoo.

Lapsen oikeuksien sopimus on perusta myös Opetushallituksessa laadittavien opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteille, jotka edellyttävät lapsen oikeuksien huomioimista sekä oppisisällöissä että koulun kaikessa toiminnassa.

Näin materiaaleja voi hyödyntää varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa

Opetushallituksen sivustolla on kaikkiaan kahdeksan oppituntipakettia lapsen oikeuksista. Jokaisessa paketissa esitellään sen sisältö, tavoitteet, tarvittavat materiaalit sekä ohjeet opetuksen toteutukseen.

Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa nuorempien lasten kanssa voidaan esimerkiksi loruilla ja laulaa lapsen oikeuksista, pelata pelikorteilla tai laatia lasten näköisen unelmakunnan budjetti. Yläkouluun ja toiselle asteelle suunnatut kolme materiaalipakettia sisältävät alaikäisen työntekoon, lapsen iän mukaan muuttuviin oikeuksiin ja myös velvollisuuksiin liittyvä aiheita, kuten oppivelvollisuus, rikosoikeudellinen vastuu, vahingonkorvausvelvollisuus, nimenmuutosoikeus ja uskonnonvapaus. Materiaaleihin kuuluu myös saamelais- ja romanilasten tilanteeseen Suomessa liittyviä materiaaleja. Nämä kaikki teemat ovat osa opetussuunnitelmien perusteita.

Materiaalipakettien osana olevat seitsemän uutta videota on julkaistu Opetushallituksen Youtubessa omalla Lapsen oikeudet- soittolistalla. Kuusi videoista on tarkoitettu käytettäväksi lasten ja nuorten kanssa opetuksessa ja yksi esitettäväksi ja hyödynnettäväksi vanhempainilloissa. Videoilla ääneen pääsevät lasten ja nuorten lisäksi eri alojen asiantuntijat.

Opetushallituksen tuottama materiaali on käännetty saavutettavuuden varmistamiseksi ruotsiksi, englanniksi, pohjoissaameksi, koltansaameksi, inarinsaameksi, venäjäksi, viroksi, arabiaksi ja somaliaksi.

Lapsen oikeuksien sivusto toteutetaan osana kansallista lapsistrategiaa, jonka tavoitteena on tehdä Suomesta maa, joka kunnioittaa lapsen oikeuksia ja joka aidosti huomioi lapset ja perheet päätöksissään.

Lisätiedot:

Erityisasiantuntija Tiina M Kärkkäinen, tiina.m.karkkainen [at] oph.fi