Uutinen

Uusi sivusto tarjoaa ohjeita ja työkaluja kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan tunnistamiseen ja niihin puuttumiseen

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Esiopetus Lukiokoulutus Perusopetus Varhaiskasvatus Hyvinvointi
Kiusaaminen, häirintä, syrjintä ja väkivalta vaikuttavat merkittävästi lasten ja nuorten arjen turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Opetushallituksen uudelle Ei kaikelle väkivallalle -verkkosivustolle on koottu tietoa, ohjeita ja työkaluja siihen, miten tällaiset teot ja tilanteet tunnistetaan, miten niitä ehkäistään ja miten niihin voidaan puuttua varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Kyseessä on laatuaan ensimmäinen näiden ilmiöiden ympärille rakennettu kokonaisuus Suomessa.
Ei kaikelle väkivallalle -tunnus, jossa on kuva piirretystä kädestä, jonka sisällä on haljennut sydän.

Sivusto ja sen sisältämät materiaalit on tarkoitettu opettajille, rehtoreille ja johtajille, muille kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisille sekä lasten ja nuorten vanhemmille. Niitä voivat työssään hyödyntää myös muut lasten ja nuorten parissa toimivat. Osa materiaaleista soveltuu käsiteltäväksi lasten ja nuorten kanssa. Näihin ilmiöihin liittyvää sisältöä kootaan nyt ensimmäistä kertaa yhteen osoitteeseen Suomessa, ja kokonaisuus on harvinaislaatuinen myös kansainvälisesti.

Kiusaaminen, häirintä, syrjintä ja väkivalta vaikuttavat merkittävästi kohteeksi joutuneen lapsen ja nuoren terveyteen ja hyvinvointiin. Ne vahingoittavat uhrin itsetuntoa ja luottamusta muihin ihmisiin. Kokemukset voivat jättää syvät arvet ja pysyviä vaikutuksia myöhempään elämään. Myös tekijä tarvitsee apua varhaisessa vaiheessa. Näistä syistä lapsia ja nuoria lähellä olevien aikuisten on tärkeää ymmärtää, miten tilanteissa tulee toimia.

Kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan liittyviin tilanteisiin pitää aina puuttua

Varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa esille tulleeseen kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan tulee aina puuttua. Tämä määritellään lainsäädännössä ja keinojakin on olemassa. Haasteena on kuitenkin se, että tilanteiden tunnistaminen on usein vaikeaa.

Uudelle verkkosivustolle on koottu tietoa sekä tuotettu ohjeita ja työkaluja, joiden avulla näitä ilmiöitä voi tunnistaa ja niihin puuttua. Samoin löytyy apua siihen, miten kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan liittyviä tekoja ja tilanteita ennaltaehkäistään ja miten turvallisuutta parannetaan. 

Kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan liittyvät tilanteet ovat usein lasten ja nuorten välisiä. Osa lapsista ja nuorista joutuu myös aikuisten häirinnän tai väkivallan kohteeksi sosiaalisessa mediassa, vapaa-ajallaan tai kotonaan. Erilaisiin vähemmistöihin kuuluvat lapset ja nuoret joutuvat muita useammin kiusaamisen, väkivallan ja syrjinnän kohteeksi.

– Ilmiöiden tunnistamista helpottaa se, että niiden yleisyyttä seurataan ja niistä puhutaan avoimesti ja ratkaisukeskeisesti. Keskeistä on myös se, että lapsia ja nuoria rohkaistaan kertomaan kokemuksistaan ja havainnoistaan koulujen ja oppilaitosten aikuisille sekä vanhemmilleen, sanoo erityisasiantuntija Riina Länsikallio Opetushallituksesta.

Länsikallio painottaa kotien kanssa tehdyn yhteistyön tärkeyttä. Kouluissa ja oppilaitoksissa tai koulumatkalla esille tulleista ja epäillyistä tilanteista pitää ilmoittaa sekä kohteena olleen että tekijän vanhemmille. Vanhemmat on hyvä ottaa mukaan tilanteiden käsittelyyn mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Yhteisesti sovitaan myös tilanteen seurannasta. 

– Liikaa ei voi myöskään korostaa sitä, miten suuri merkitys lasten ja nuorten elämässä mukana olevien aikuisten esimerkillä on siihen, miten toisia kohdellaan ja millaisiksi toimintatavat ja asenteet muokkautuvat. Hyvän ja asiallisen käytöksen vaatimus koskee meitä kaikkia, sanoo Länsikallio.

Materiaaleja on kehitetty yhteistyössä

Opetushallituksen verkkosivusto on osa opetus- ja kulttuuriministeriön kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan vastaista toimenpideohjelmaa, jonka työtä ohjaa hallitusohjelman kirjaus siitä, että jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus koskemattomuuteen ja syrjimättömyyteen. Sivusto on myös yksi kansallisen lapsistrategian toimenpidesuunnitelman toimenpiteistä.

Materiaalit on kehitetty yhteistyössä lasten ja nuorten, vanhempien ja muiden lasten läheisten sekä kasvatus- ja koulutusalan henkilöstön, järjestöjen ja muiden hallinnon alojen kanssa. 

Osa materiaaleista on julkaistu jo ennen sivuston avaamista ja tematiikkaa on nostettu näkyviin somekampanjalla, joka jatkuu edelleen.

Sivustolta löytyy esimerkiksi

  • varhaiskasvatusjohtajille, rehtoreille ja johtajille suunnatut ohjeet kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan puuttumiseen ja niiden seurantaan; saatavilla myös ruotsiksi
  • malliliite koulutus- ja oppisopimuskoulutuksen sopimuksia varten kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan ehkäisemiseen ja puuttumiseen työelämässä oppimisen jaksoilla; malliliite on saatavilla myös ruotsiksi
  • juliste ja esite ammatillisen ja lukiokoulutuksen opiskelijoille seksuaalisen häirinnän ja väkivallan ehkäisemiseen ja niihin puuttumiseen; juliste on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja esite ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi, arabiaksi, somaliksi, kurdiksi, farsiksi sekä pohjois-, inarin- ja koltansaameksi
  • 15-osainen lyhytvideosarja, joka tarjoaa tutkittua tietoa ja keinoja kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan ehkäisemiseen, niiden tunnistamiseen ja niihin puuttumiseen varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja ammatillisessa sekä lukiokoulutuksessa; videoista 5 käsittelee avun ja tuen saamista kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan opiskeluhuollon palveluista. Videoissa on tekstitys suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
  • podcasteja, jotka käsittelevät yksinäisyyden ehkäisemistä, avun ja tuen antamista pienten lasten käytöshäiriöihin sekä ammatillisen koulutuksen ja vanhempien välistä yhteistyötä. Podcasteissa on saatavilla suomenkielinen tekstiversio ja myöhemmin myös ruotsin- ja englanninkieliset tekstiversiot.
  • Kaikki sivuston materiaalit tunnistaa #EiKaikelleVäkivallalle -tunnuksesta. 

Lisätiedot

•    erityisasiantuntija Anne Kolehmainen anne.kolehmainen [at] oph.fi, puh. 029 533 1661