Uutinen

Valtiovarainministeriön virastoarvioinnit on julkaistu

Ajankohtaista
Valtiovarainministeriö julkaisi 8.11.2023 arvioinnit kuudesta viimevuosina merkittäviä uudistuksia läpikäyneestä virastosta, jotka ovat Liikenne- ja viestintävirasto, Opetushallitus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tuomioistuinvirasto, Ulosottolaitos sekä Väylävirasto. Arviointien tavoitteena on löytää keinoja valtionhallinnon rakenteiden, ohjausjärjestelmien ja toiminnan kehittämiseen.
Kuva Opetushallituksen talosta.

Valtion virastoja arvioitiin nyt toista kertaa osana valtiovarainministeriön koordinoimaa, vuonna 2020 alkanutta virastoarviointien kokonaisuutta. 

Arvioinneissa kerättiin tietoa uudistusten tavoitteiden toteutumisesta, toiminnan tuloksellisuudesta sekä vaikuttavuudesta. Arvioinnit toteutettiin samalla konseptilla, mutta virastojen erityispiirteet huomioiden, sekä tiiviissä yhteistyössä virastojen ja niitä ohjaavien ministeriöiden kanssa. Saatua tietoa on tarkoitus hyödyntää virastojen toiminnan, ohjauksen ja johtamisen kehittämisessä. 

Kaikki arvioidut virastot ovat onnistuneet uudistuksissa pääsääntöisesti hyvin. Opetushallituksen osalta tarkasteltiin useampaa muutosta: Opetushallituksen sekä Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMO yhdistämistä uudeksi virastoksi 2017, Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen ja Ylioppilastutkintolautakunnan siirtymistä Opetushallituksen erillisyksiköiksi 2018 sekä Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen perustamista Opetushallituksen erillisyksiköksi 2021. Arvioinnissa todettiin, että uudistukset ovat pääosin toteutuneet hyvin, ja viraston toiminta on vakiintunut. Organisaation yhtenäisyyden edistämistä tulee kuitenkin jatkaa ja viraston yhteiskunnallista roolia tulee kirkastaa.