Uutinen

Lisää luurivapaata aikaa! – Vuoden 2023 Cygnaeus-palkinnolla kannustetaan lapsia ja nuoria yhteisöllisyyteen ja ajan viettämiseen kasvokkain

Ajankohtaista Esiopetus Lukiokoulutus Nuorisotyö Perusopetus Varhaiskasvatus
Opetushallituksen myöntämällä Cygnaeus-palkinnolla halutaan nyt nostaa esiin hyviä ideoita lasten ja nuorten luurivapaan ajan lisäämiseen. Vaikka teknologia mahdollistaa uudenlaista yhteisöllisyyttä, on kavereiden kanssa vietetty aika tutkitusti tärkeää.
Kännykkä pöydällä

Opetushallitus haluaakin siksi yhteistyössä Kuntaliiton kanssa palkita sellaisia toimintamalleja, jotka lisäävät yhteisöllisyyttä, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä edistävät kasvokkain kohtaamista ja teknologiasta vapaata aikaa. Vuoden 2023 Cygnaeus-palkintofinalistit ovat Partiolippukunta Käpylän Kuksat Helsingistä, Hiukkavaaran yhteiskoulu Oulusta, Jokelan koulu Paimiosta sekä Aseman koulu Urjalasta. 

Pitkäjänteistä työtä luurittomuuden edistämiseksi

Paimion Jokelan koulun toiminnassa on pitkään kiinnitetty erityistä huomiota oppilaiden luurivapaan yhdessäolon edistämiseen. Koulussa on jo kuuden vuoden ollut ajan kotien kanssa yhteistyössä tehty Luurivapaa alakoulu -linjaus. Asiaan ovat paneutuneet opettajien lisäksi vanhemmat, koulun oppilashuolto sekä oppilaat itse. Käytössä ovat esimerkiksi teemavälitunnit, joiden aikana koulun aikuiset ja oppilaat leikkivät ja viettävät aikaa yhdessä. Yhteiseen käyttöön on hankittu erilaisia leikkivälineitä, luokilla on mahdollisuus sisäpelivälitunteihin liikuntasalissa, ja oppilashuollon ammattilaiset järjestävät säännöllisesti lautapelivälitunteja. 

–  Tämä kaikki on lisännyt luontaista vuorovaikutusta eri opetusryhmien kesken, ja koulun aikuiset ovat oppineet tuntemaan laajasti koulun oppilaita. Niin kouluterveyskyselyiden kuin koulun omien kouluhyvinvointikyselyjen perusteella oppilaat kokevat tulevansa kiusatuksi paljon valtakunnan keskiarvoja vähemmän. Samalla kokemus kuulumisesta osaksi koulu- ja luokkayhteisöä on suurta, koulun rehtori Tarja Vuontela kertoo. 

- Koulun tulisi olla kaikinpuolinen turvallinen paikka eli paikka, jossa ei tarvitse altistua älylaitteenkaan tuomaan ikävään materiaaliin. Erityisesti alakoulussa lasten tulisi saada olla lapsia: liikkua mahdollisimman paljon ja leikkiä omaa mielikuvitusta käyttäen, Vuontela toteaa. 

Paimion koulun luurivapaus on lisäksi oppilaiden erinomaisesti hyväksymä.

– Emme joudu puuttumaan kännykän käyttöön koulupäivien aikana, vaan laitteet ovat ja pysyvät repuissa ihan vapaaehtoisesti.

Oppilaiden omat ideat käyttöön

Aseman koulu Urjalasta on ottanut käyttöön oppilaiden omia ideoita luurittoman ajan lisäämiseksi.

 -    Luurittomuus koulupäivän aikana rauhoittaa oppilaita, edistää kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta ja lisää keskittymistä sekä läsnäoloa hetkessä, koulun rehtori Mervi Lumia toteaa. - Keskittymällä läsnäoloon ja vuorovaikutukseen luodaan positiivisempi opiskeluilmapiiri, joka edistää hyvinvointia.  

Koulussa on havaittu, että kun kaikille on samat, johdonmukaiset säännöt, on lasten ja nuorten helppoa olla ja toimia yhdessä toisten kanssa. 

-    Nostamalla katse pois näytöltä opitaan hahmottamaan ympärillä olevaa maailmaa. Tämä tukee koulumme mottoa ILOa: iloitsen, innostun, leikin, luotan, luon, osallistun, opin ja oivallan. 

Lumia toteaa, että luurivapaan ajan lisääminen on erittäin ajankohtainen teema, johon tulee kiinnittää huomiota nyt ja tulevaisuudessa niin kodeissa, kouluissa kuin valtakunnallisestikin. Kasvokkain kohtaamisen merkitys ei ole teknologian käytön lisäännyttyä pienentynyt, sillä me ihmiset tarvitsemme kohtaamista ja kohdatuksi tulemisen kokemusta. 

-    Älylaitteiden kanssa on entistä haastavampaa kilpailla ja luoda tilanteita aidolle kohtaamiselle. Koulussa on kuitenkin tähän hyvä mahdollisuus. 

Partiossa painottuvat yhdessä tekeminen ja luonnossa liikkuminen 

Partiolippukunta Käpylän Kuksilla luurivapaa oleminen ja yhdessä tekeminen on koko toiminnan ydin. Kuksien toiminnassa toistuvat metsässä möyriminen, kontaktileikit ja erilaiset erätaidot.

-    Kasvokkain kohtaamisen ja nähdyksi tulemisen merkitys on ihmiselle valtava. Nykyään puhelimia käytetään arjessa niin paljon, että täysin toisenlainen puuhailu on parasta vastapainoa ruudun tuijottelulle, Riikka Juhas Käpylän Kuksista toteaa.

Yleensä puhelimista ei tarvitse kenellekään erikseen edes huomauttaa, sillä luurittomuus on Kuksissa jo niin itsestään selvää. Leireillä ja retkillä puhelimet kerätään pois. Sekin on jo niin tuttua, ettei siitä tarvitse enää keskustella.

-    Periaatteena ei ole kuitenkaan totaalisesti kieltää mitään. Ajatuksena on tehdä niin hyvää ja aktivoivaa toimintaa, että puhelimet jäävät sille aina kakkoseksi.

Kuksat on vapaaehtoisista koostuva porukka, jossa yhteisöllisyys ei ole vain kaunista sananhelinää, vaan toteutuu oikeasti. Kaikille ihmisille on tärkeää kuulua johonkin ja olla osa jotakin yhteisöä.

-    Lippukunnassamme on aina ollut toiminnan ytimenä se, että nuoret itse toteuttavat toimintaa lapsille ja nuorille. He saavat harjoitella johtamista ja ottaa vastuuta niin, että tukea on kuitenkin aina tarvittaessa tarjolla. Aikuiset ovat saatavilla ja auttavat, mutta eivät sanele, miten asiat kuuluu tehdä. Tapahtumissamme ja toiminnassamme luurit unohtuvat ja ytimessä on se, että tehdään asioita yhdessä. Ei siksi että on pakko, vaan koska se on kivaa.

Oulussa luurivapaus ei ole rajoittamista vaan mahdollisuuksien tarjoamista 

Oululaisen Hiukkavaaran yhtenäiskoulun kulttuurissa on monelle koululle opittavaa: luurivapaus ei siellä perustu rajoittamiseen vaan mahdollisuuksien tarjoamiseen. Tavoitteena on ollut tarjota oppilaille yksilöinä ja toinen toistensa kanssa niin paljon mielekästä tekemistä, että teknologian viehätysvoima kalpenee. Tässä on myös onnistuttu. 

-    Olemme tehneet sitkeästi työtä kännykkäriippuvuuden vähentämiseksi. Olemme todella ylpeitä sekä tekemästämme työstä että palkintoehdokkuudesta, Hiukkavaaran koulun rehtori Anne Moilanen sanoo.

Luurittomuuden aikaansaama yhteisöllisyys on Hiukkavaaran koulussa näkynyt muun muassa siten, että nuoret juttelevat enemmän keskenään, touhuavat välitunneilla yhdessä, liikkuvat enemmän yhdessä ja pelaavat vapaahetkinä erilaisia pelejä. Kaikki tämä lisää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta sekä yhteisöllisyyttä. Hiukkavaarassa on luotu säännöt kännykkäriippuvuuden vähentämiseksi, ja näistä linjauksista myös pidetään yhdessä kiinni.  

-    Meille on tärkeää, että talon aikuiset noudattavat samoja linjauksia oppilaiden kanssa. Siksi keskustelemme asioista paljon yhdessä. Tämä luo yhteisöllisyyttä myös koko työyhteisöön.

Cygnaeus-palkinto jaetaan Educa-messuilla

Lopullisen valinnan palkinnon saajasta tekevät tänä vuonna professori Anne Birgitta Pessi ja laulaja, lauluntekijä Nelli Matula. Cygnaeus-palkinto jaetaan Educa-messuilla perjantaina 26.1.2024 klo 12.50 TIETO-lavalla. Palkinnon jakaa Opetushallituksen pääjohtaja Minna Kelhä.


Opetushallitusta edeltäneen Kouluhallituksen aikoinaan perustamaa Cygnaeus-palkintoa myönnettiin alun perin elämäntyöpalkintona. Vuodesta 2019 lähtien palkinto on jaettu uudistuneena. Vuonna 2023 sillä haluttiin nostaa esiin toimintaa, joka on edistänyt lasten ja nuorten teknologiasta vapaata aikaa.