Uutinen

Osaamista ja eväitä kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen työelämään

Kokemuksia Erasmus+ Erasmus+ korkeakoulutukselle Kansainvälinen liikkuvuus Kansainvälistyminen
Eeva Harjukoski pääsi ainutlaatuiselle vaihtojaksolle Japaniin johtamisen opintojen pariin. Vaihtojakso syvensi ymmärrystä itsestä ja erilaisista ihmisistä sekä vahvisti kulttuurienvälistä vuorovaikutusosaamista. Vuorovaikutusosaaminen on tuonut merkittävää lisäarvoa ja hyötyä työelämään ja avannut työmahdollisuuksia.
Henkilö hymyilee kameralle korkeassa rakennuksessa ikkunan edessä. Taustalla kaupunkimaisema.

Eeva aloitti työnteon 18-vuotiaana, ja hänen urapolkuunsa on mahtunut monenlaista aina siivoojasta ja tarjoilijasta teknisen asiakastuen ja järjestelmäkonsultin tehtäviin.

­­­­– Vuonna 2014 siirryin nykyiselle työnantajalleni ja aloitin Euroopan laajuisen sähkömarkkinan uudistamisprojektissa laadunvarmistustiimin vetäjänä. Siitä olen sitten siirtynyt kiinnostusten mukaan sisäisesti erilaisiin projekteihin, Eeva avaa polkuaan.

Tällä hetkellä hän opiskelee muutosjohtajuutta Leading Transformational Change -maisteriohjelmassa Laurea-ammattikorkeakoulussa ja työskentelee Nord Pool -sähköpörssissä projektin vetäjänä kansainvälisissä projekteissa sekä sisäisesti ”scrum masterina”.

Vaihtojaksolle kansainvälistä osaamista syventämään

Eevan kansainvälisen osaamisen juuret ovat jo lapsuudessa.

– Matkustimme paljon perheeni kanssa eri maissa ja pääsin tutustumaan erilaisiin kulttuureihin ja ihmisiin pienestä pitäen, Eeva kuvailee. – Olen kiinnostunut eri kulttuureista ja ihmisistä, joten osa osaamistani on varmasti lähtöisin tästä luonteenpiirteestä.

Ammatillinen kansainvälinen osaaminen on puolestaan vahvistunut Eevan nykyisissä tehtävissä, joissa hän saa tehdä yhteistyötä ihmisten kanssa ympäri Eurooppaa. Viimeisimpänä Eeva pääsi syventämään osaamistaan merkittävästi vaihto-opinnoissa Japanissa Aoyama Gakuin -yliopistossa Shibuyan kaupungissa. Laurean opintojen myötä mahdollistunut vaihtojakso kesti syyskuun 2022 alusta maaliskuun 2023 puoliväliin.

– Vaihtokokemus oli parempaa kuin kuvittelin! Eeva kertoo.

– Tosin kaupungintalolla kävin kolmisen kertaa ennen kuin sain oleskelulupa-asiat kuntoon, hän naurahtaa. 

Erityisen myönteistä Eevalle oli, että hän tunsi oman mielenlaatunsa sopivan kohdemaahan kuin nenä päähän. 

– Olen luonteeltani huomioiva ja en halua aiheuttaa vaivaa kenellekään. Lisäksi mieleni rauhoittui, kun kaikkeen oli olemassa valmis prosessi, jota seurata, Eeva kuvailee.

Henkilökohtaisia ja ammatillisia oivalluksia ja osaamista

Eevan valitsemat kurssit vaihtoyliopistossa kuuluivat “Strategic Management and Intellectual Property Rights Program (SMIPRP)” -koulutusohjelmaan, joka oli yksi yliopiston englanninkielisistä maisteriohjelmista. Kurssit liittyivät erityisesti innovaatioiden johtamiseen sekä johtamiseen yleisesti.

– Lisäksi opiskelin kuusi kurssia japanin kieltä ja kulttuuria, jota opetettiin japaniksi. Kieli- ja kulttuuriopinnot käsittelivät kielen ja kirjoitusjärjestelmän opiskelua sekä Japanin kulttuuria ja yhteiskuntaa, Eeva kertoo.

Tärkeimmät vaihtojaksolla saadut opit liittyivät Eevan mukaan uuteen kulttuuriin, kuten tarkkuuden harjoittamiseen toiston kautta ja siihen, että joka päivä voi herätä tekemään aina vain paremmin ja sulavammin samaa asiaa, jota on jo tehnyt monena päivänä aikaisemmin.

– Elämän merkitys löytyy pienistä asioista ja itsensä kehittämisestä, Eeva jatkaa.

Lisäksi Eeva oppi vaihdossa sen, että pärjää yksin ja nauttii yksinolemisesta. Lisäksi hän oivalsi, että hänelle sopii parhaiten työstää vain muutamaa asiaa kerrallaan.

– Vaihdossa keskityin vain opiskeluun ja harrastuksiin. Vaikka niissä meni yömyöhään, voin henkisesti oikein hyvin, Eeva kuvailee. 

Henkilö katsoo maisemia kattoterassilla.
Yksinolemisen ihanuus korostui Eevan asuintalon kattoterassilla Tokyo SkyTreen varjossa.

 Ammatillisesti vaihtojakso opetti Eevalle, että hän voi periaatteessa tehdä töitä missä tahansa maassa ja kulttuurissa, koska osaa sopeutua ja huomioida muut. Silti hän pystyy olemaan täysin oma itsensä.

– Opin myös sen, että vaikka kaikissa kulttuureissa on liiketoimintaa, voidaan sitä tehdä myös hyvin valmistautumalla: ymmärtämällä sekä omat että mahdollisen liikekumppanin tavoitteet ja toiseksi parhaat lopputulemat, ja niiden kautta löytämällä lopputulema, joka tyydyttää molempia osapuolia. Se on todellista neuvottelu- ja johtamistaitoa, Eeva kuvailee.

Kulttuurienvälistä vuorovaikutusta ja yhteisymmärryksen luomista

Vaihtojakso ja kansainväliset kokemukset ovat auttaneet Eevaa luomaan hyviä vuorovaikutussuhteita helpommin.

– En säikähdä erilaisuutta, Eeva kertoo. – Työnantajalleni osaamisestani on se hyöty, että minut voi laittaa kansainvälisiin projekteihin ja käyttää kulttuuriosaamistani erilaisissa tilaisuuksissa.

Eevan kansainvälinen kokemus on vaikuttanut myös hänen urapolkuunsa. Hän on hyödyntänyt kansainvälistä kokemusta ja osaamistaan työtehtävissään monipuolisesti.

– Parhaiten kokemus näkyy ehkä siinä, että olen alkanut miettiä, miten vaihtojaksolla oppimiani taitoja voisi käyttää uusissa työtehtävissä ja ehkä uusienkin asioiden parissa, Eeva kuvailee.

Eeva esimerkiksi toimii tiiminvetäjänä projekteissa ja työryhmissä, joissa on monia eri kansallisuuksia. Hän onnistuu luomaan yhteisymmärryksen vaikeissakin tilanteissa.

– Esimerkiksi Euroopan laajuisissa projekteissa kulttuurien yhteentörmäykset voivat olla hyvinkin todennäköisiä ja kommunikointi tapahtuu lähinnä etäyhteyksin. Kun viestinnästä jää pois kehonkieli, ilmeet ja tunteet, on ihmisen kuuntelemisella ja hienovaraisten vihjeiden ymmärtämisellä iso merkitys, Eeva avaa.

Eeva osaa sanoittaa vuorovaikutustilanteet eri osapuolille ja auttaa heitä ymmärtämään toisiaan paremmin.

– Osaan tuoda hauskalla ja kannustavalla tavalla esiin maiden ja kulttuurien eroja, mikä auttaa tiimejä rakentumaan toisiaan kunnioittaviksi, toistensa osaamiseen luottaviksi ja osiaan suuremmiksi kokonaisuuksiksi, Eeva kertoo.

Ulkomaanjaksolla kohtaa itsensä uusin silmin

Eeva suosittelee lämpimästi työnantajia palkkaamaan ulkomailla opiskelleita tai vaihdossa olleita henkilöitä.

– Ulkomailla opiskellut tai vaihdossa ollut henkilö on joutunut kohtaamaan itsensä uusin silmin, joten hän saattaa olla tietoisempi omista taidoistaan ja kyvyistään. Hän voi tästä syystä olla myös henkisesti vahvempi ihminen, oma-aloitteinen ja oppimishalukas sekä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa, Eeva kuvailee.

On tärkeää uskaltaa kokea uutta ja oppia itsestä

Kannattaako siis lähteä ulkomaille vaihtoon tai opiskelemaan, jos mahdollisuus avautuu? 

– Ehdottomasti kannattaa, Eeva kannustaa. – Ulkomailta pääsee aina takaisin kotiin, jos alkaa tuntua siltä. Palaaminen kesken kaiken ei ole tappio: on tärkeämpää uskaltaa kokeilla ja oppia sitä kautta itsestään ja omista rajoistaan. Rajojen tunteminen helpottaa ratkaisujen tekemistä myöhemmin elämässä, Eeva avaa.

Eeva vinkkaa, että vaihdossa tai ulkomailla opiskellessa kannattaa yrittää tutustua myös paikallisiin ihmisiin vaihtari- tai opiskelijaporukan lisäksi. Paikallisiin tutustumisen voi aloittaa vaikka lähikahvilanpitäjään tutustumalla tai harrastusryhmään liittymällä.

– On hyvä, jos oppii tuntemaan jonkun paikallisen aikuisen heti alussa, mikäli myöhemmin tarvitsee apua, Eeva avaa.

– Koti-ikävä voi olla suurta, mutta vielä suurempi voi olla ikävä takaisin vaihto- tai opiskelumaahan kotiin palattua.

Joukko ihmisiä ulkona juhlimassa Oeshiki-juhlaa.
Tunnelmia vuosittaisesta Oeshiki-juhlasta Nichiren-nimisen munkin kuoleman muistolle.

Osaamista ja oivalluksia maailmalta -juttusarja

Osaamista ja oivalluksia maailmalta -juttusarja nostaa esiin erilaisia urapolkuja kulkevien henkilöiden kokemuksia kansainvälisistä ympäristöistä. Artikkelit kuvaavat, minkälaisia taitoja ja ymmärrystä kansainväliset kokemukset ovat päähenkilöiden elämään tuoneet.