Tiedote

Perusopetuksen päättää tänä lukuvuonna noin 63 000 oppilasta

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Lukiokoulutus Perusopetus
Opetushallituksen arvion mukaan noin 63 000 yhdeksäsluokkalaista saa tänä keväänä päätökseen opintonsa perusopetuksessa. Ylioppilaaksi valmistuu lähes 25 000. Tiedot ammatillisesta koulutuksesta kevään aikana valmistuvien määrästä täsmentyvät heinäkuun alussa.
Kuva ruususta ja todistuksesta.

Keväällä 2024 perusopetuksen päättävien määrä on arviolta pari tuhatta suurempi kuin vuotta aiemmin, sillä yhdeksäsluokkalaisten ikäluokka on hieman viimevuotista suurempi. Kaikista nyt valmistuvista noin 3 500 opiskelee ruotsinkielisessä oppilaitoksessa.

Lisäksi noin 1 200 aikuista suorittaa vuosittain perusopetuksen oppimäärän aikuisten perusopetuksessa esimerkiksi aikuislukiossa tai kansanopistossa. Heidän määränsä on pysynyt viime vuosina vakaana. 

Uusia ylioppilaita on lähes 25 000

Ylioppilastutkintolautakunnan tietojen mukaan keväällä 2024 valmistuu lähes 25 000 ylioppilasta, mikä on hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin. Määrä sisältää 14. toukokuuta mennessä lukion oppimäärän suorittaneet. Valmistuneiden määrä kasvaa vielä jonkin verran, kun opiskelijat saavat suoritettua puuttuvat opintonsa. 

Uusista ylioppilaista noin 2 000 valmistuu ruotsinkielisestä opetuksesta. Kaikista valmistuvista miehiä on 43 % ja naisia 57 %. 

Tänä keväänä ylioppilaaksi valmistuu ensimmäinen ikäluokka, joka on opiskellut syksyllä 2021 käyttöön otettujen lukion opetussuunnitelmien mukaisesti. Opiskelijoille on tarjolla entistä kattavampaa ja pitkäkestoisempaa opinto-ohjausta sekä erityisopetusta sitä tarvitseville. Nyt valmistuvilla on mahdollisuus saada jatko-ohjausta vuosi opintojen päättymisen jälkeen.

Ammatillisesta koulutuksesta valmistuvista yhä useampi suorittaa tutkintonsa oppisopimuksella

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevia valmistuu läpi vuoden. Kevätlukukauden 2024 aikana valmistuneiden kokonaismäärä on tiedossa vasta heinäkuun alussa, koska opiskelijoita valmistuu vielä kesäkuussa.  

Viime vuonna vastaavana aikana valmistuneita oli noin 44 700, joista noin 1 500 valmistui ruotsinkielisistä oppilaitoksista. Kuukausitilastojen perusteella näyttää siltä, että valmistuvia olisi nyt hieman enemmän: vuoden 2024 tammi-huhtikuussa ammatillisesta koulutuksesta on valmistunut 4 % enemmän opiskelijoita kuin samalla ajanjaksolla edellisenä vuonna.

Vuoden 2023 keväällä valmistuneista 26 000 sai todistuksensa touko-kesäkuussa, joka on yleisin ajankohta ammatillisesta koulutuksesta valmistumiselle. Syksyisin elo-joulukuussa opintonsa päättää noin 24 000 opiskelijaa; viime vuonna määrä oli 24 100.

Yhä useampi ammatillisesta koulutuksesta valmistunut suorittaa opintonsa oppisopimuksella: vuoden 2023 keväällä valmistuneista näin teki 42 %. Vuoden 2024 tammi-huhtikuussa oppisopimuksella valmistuneita oli noin 1 000 enemmän kuin viime vuonna, mikä tarkoittaa 11 %:n kasvua alkuvuoden lukuihin.  Ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisyys ja työelämässä oppiminen on lisääntynyt, mikä näkyy myös oppisopimuksella opiskelevien määrän nousuna.

Tiedotteessa annetut luvut pohjautuvat Vipunen-tilastopalvelun tilastoihin ja Ylioppilastutkintolautakunnan tuottamiin tilastoihin. 

Lisätiedot:

  • Tilastot perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta valmistuvista: asiantuntija Milja Enestam, puh. 029 533 1504, milja.enestam [at] oph.fi (milja[dot]enestam[at]oph[dot]fi)
  • Tilastot ammatillisesta koulutuksesta valmistuvista: erityisasiantuntija Siru Korkala, puh. 029 533 8610, siru.korkala [at] oph.fi (siru[dot]korkala[at]oph[dot]fi)