Uutinen

Transatlantic Classroom –päätösjuhlassa jaettiin kokemuksia yhteistyöstä yhdysvaltalaisten lukioiden kanssa

Kokemuksia Lukiokoulutus Kansainvälistyminen
Transatlantic Classroom -ohjelmasta rahoitettujen hankkeiden tuloksia ja saavutuksia juhlittiin perjantaina 24.5.2024 yhteistapaamisessa verkon välityksellä. Ohjelmassa suomalaiset lukiot tekevät yhteistyötä yhdysvaltalaisen lukioiden kanssa yhdessä ideoidun teeman ympärillä. Tilaisuudessa oli mukana yhteensä 12 hanketta jakamassa kokemuksiaan ja hankkeista saatuja oppejaan. Tilaisuudessa oli mukana myös useita opiskelijoita, jotka olivat olleet mukana projekteissa.
Kolme henkilöä seisoo Suomen lipun ja "embassy"-kyltin edessä.
allon Abel, Sibelius-lukion oppilas Kia Kauppila sekä opettaja Maria Virokannas TC-hankkeiden aloitustapaamisessa helmikuussa 2023.

Tilaisuuden avasi Yhdysvaltain Suomen suurlähetystön Assistant Public Affairs Officer Gabriela Arias Villela onnittelemalla hankkeita hyvistä hankealoitteista. Arias Villela korosti Yhdysvaltojen ja Suomen välisen yhteistyön merkitystä ja kansainvälisten suhteiden rakentamisen tärkeyttä. Hän kannusti jatkamaan yhteydenpitoa luotujen kontaktien kanssa ja tutustumaan mahdollisuuksiin jatkaa yhteistyötä myös tulevaisuudessa. 

”Suuria globaaleja ongelmia ei voida ratkaista yksin, vaan ne täytyy ratkaista yhdessä”, Gabriela Arias Villela painotti.  

Hankkeissa opittiin paljon yhdysvaltalaisen kulttuurin ja koulutusjärjestelmän vahvuuksista, kuten yhteisöllisyydestä, avoimuudesta ja ilmaisutaidon merkityksestä. Monet osallistujat kuvasivat, että yhdysvaltalaisissa kouluissa oli enemmän suullista ilmaisua vaativia opetusmenetelmiä kuin suomalaisissa. Yhdysvaltalaisilla nuorilla myös kouluun kiinnittyminen on suomalaisia voimakkaampaa ja heillä on enemmän ohjattua vapaa-ajan toimintaa ja harrastuksia kuin suomalaisilla. Erityisesti pienillä paikkakunnilla kaikki asukkaat osallistuvat yhdessä koulun järjestämiin ohjelmaan, kuten urheilutapahtumiin.  

Yhdysvaltalaisia kumppaneita yllätti suomalaisten koulujen vapaus ja luottamus opiskelijoihin. Hyvien käytäntöjen vaihtaminen on arvokas hanketoiminnan vaikutus, kun niitä jalkautetaan omissa oppilaitoksissa.  

Hankkeiden aikana suomalaisten opiskelijoiden kielitaito ja itsevarmuus itsensä ilmaisussa ja argumentaatiossa paranivat. Monet loivat uusia läheisiä suhteita niin yhdysvaltalaisten opiskelijoiden kuin paikallisten host-perheiden kanssa. Myös virtuaalisesti toteutetuissa hankkeissa opiskelijat saivat uusia kavereita. Opiskelijoille tärkeä havainto oli, että suomalaiset ja yhdysvaltalaiset nuoret ovat varsin samanlaisia ja kamppailevat samantyyppisten haasteiden kanssa, kuten mielenterveys ja jaksaminen.  

Hankkeet koettiin positiivisiksi kokemuksiksi, joilla on ollut myönteisiä vaikutuksia sekä mukana olleisiin kouluihin että hankkeeseen osallistuneihin oppijoihin ja opettajiin. Mieleenpainuvimpia kokemuksia olivat matkat Yhdysvaltoihin.  

Ohjelman seuraava hakukierros käynnistyy syksyllä 2024.