Materiaalit

Teemaviikon materiaali vuodelta 2020

Pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen avaa Vasuista vauhtia -teemaviikon terveisillä varhaiskasvatuksen henkilöstölle.

Pääjohtaja Olli-Pekan Heinosen tervehdys varhaiskasvatuksen henkilöstölle Vasuista vauhtia -viikolla.

 

Lapsen tuki – Lapsella on oikeus hoitoon, huolenpitoon ja tukeen varhaiskasvatuksessa. Riittävän aikaisella ja oikein kohdennetulla tuella voidaan edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Videolla teemaa avaa varhaiskasvatuksen erityisopettaja Kati Kaplin-Sainio.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Kati Kaplin-Sainio kertoo videolla lapsen oppimisen ja kehityksen tuesta.

Hyvinvointi – Lapsella on oikeus kuulua ryhmään ja saada kavereita todetaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018). Tällä videolla lapsen hyvinvointiin liittyviä teemoja avaa opetusneuvos Niina Junttila. Mielipiteensä videolla esittävät myös Elsi ja Sebastian.

Opetusneuvos Niina Junttila johdattelee lapsen hyvinvoinnin teemaan.

 Lapsen oikeus kuulua ryhmään ja saada kavereita.  Mia Heikkilä ja Siv Lundström keskustelevat teemasta. Video on ruotsinkielinen.

Mia Heikkilä ja Siv Lundström keskustelevat hyvinvoinnin teemasta

Taidekasvatus – Lapsen on oikeus ilmaista itseään monin eri muodoin. Taidekasvatukseen ja ilmaisun moniin muotoihin liittyy musiikillisen, kuvallisen, käsityöllisen, suullisen ja kehollisen alueen tavoitteet ja sisällöt. Professori Inkeri Ruokonen ja päiväkodin johtaja Anne Toivonen lähestyvät taidekasvatusta kolmesta eri lähtökohdasta; 1. Taiteesta oppiminen 2. taiteessa oppiminen ja 3. taiteen avulla oppiminen.

Professori Inkeri Ruokonen ja päiväkodin johtaja Anne Toivonen keskustelevat taidekasvatuksesta.

Katso myös Varhaiskasvatuksen opettajien liiton julkaisu: Nyt on ilmaisun aika (pdf)

Julisteita