Vasuista vauhtia varhaiskasvatukseen

Vasuista vauhtia varhaiskasvatukseen -teemaviikko

Vasuista vauhtia -tapahtumaa vietetään tänäkin syksynä kokonaisen teemaviikon verran 5.9. 9.9.2022. Viikon teemana on "Lapsen tuki varhaiskasvatuksessa". Vasuista vauhtia teemaviikko huipentuu paikalliseen tapahtumapäivään perjantaina 9.9.

Tapahtuman avulla haluamme kannustaa varhaiskasvatuksen toimijoita jatkuvaan ja suunnitelmalliseen varhaiskasvatustyöhön sekä tuomaan esiin sitä kaikkea hyvää, mitä varhaiskasvatuksessa tapahtuu. Lisäksi tarkoituksena on jakaa paikallisesti kerättyjä ideoita ja ajatuksia toimintaan sekä jatkaa varhaiskasvatuksen kehittämistä yhdessä.

Järjestämme myös Maailman suurimman varhaiskasvatuksen vanhempainillan keskiviikkona 7.9.

Jaetaan tunnelmia somessa #Vasuistavauhtia

Vasuista vauhtia -tapahtumapäivä on perjantaina 9.9. Tehkää teemapäivästä omannäköisenne yhdessä lasten kanssa! Voitte esimerkiksi esitellä huoltajille, kuntalaisille, päättäjille ja kaikille varhaiskasvatuksesta kiinnostuneille, mitä lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tuki on varhaiskasvatuksessa ja miten varhaiskasvatuksessa näitä edistetään.

Voitte myös kertoa, miten paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat sekä päiväkodin ja perhepäivähoidon oma toiminta ovat vaikuttaneet varhaiskasvatuksen kehittämiseen.

Tervetuloa mukaan!

Materiaalit

Teemaviikon ohjelma

Vasuista vauhtia -teemaviikon materiaalit julkaistaan päivittäin. Luvassa on uusia materiaaleja liittyen lapsen tukeen.

Maanantai 5.9.

Pääjohtaja Minna Kelhä avaa Vasuista vauhtia -teemaviikon ja kokoaa puheenvuorossaan tehtyjä uudistuksia muun muassa lapsen oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tukeen. Kelhä välittää videotervehdyksessä myös kiitoksensa varhaiskasvatuksen henkilöstölle.

Opetushallituksen pääjohtaja Minna Kelhä avaa tervehdyksellään Vasuista vauhtia -teemaviikon 2022.


Tiistai 6.9

Blogiteksti

Jokaisella lapsella on oikeus tukeen varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuslaki sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja sen myötä myös paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat ovat uudistuneet. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden uudistus on koskenut suurelta osin lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukea. Perusteisiin tehtiin myös muutoksia laaja-alaisen osaamisen osa-alueissa sekä muita pienempiä muutoksia. Uudistuksen myötä inkluusion käsitettä ja merkitystä on syvennetty ja inkluusion periaatteet on tuotu vahvemmin osaksi ohjaavia asiakirjoja.

Varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus, riippumatta siitä työskenteleekö tai opiskeleeko huoltaja. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen oppimisen edellytyksiä, edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamista inklusiivisten periaatteiden mukaisesti. Yhtenä keinona vastata varhaiskasvatuksen tavoitteisiin on lapsen tuen mallin vahvistaminen, ja se on pitkään kaivattu muutos. Tukea on varhaiskasvatuksessa lapselle annettu ennenkin, mutta nyt tuen antamiselle on muodostettu selkeämmät ja velvoittavammat rakenteet julkiselle ja yksityiselle varhaiskasvatukselle. Päiväkodissa ja perhepäivähoidossa varhaiskasvatukseen osallistuva lapsi on oikeutettu tukeen välittömästi tuen tarpeen ilmettyä. Tuen antamista ei siis voi viivytellä, vaan jokaisen varhaiskasvatuksen henkilöstön jäsenen velvollisuus on antaa tukea heti, kun sen tarve huomataan. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määrätään monista lapsen tukeen liittyvistä asioista, muun muassa tuen järjestämisestä ja toteuttamisesta sekä tuen tarpeen arvioinnista. Tuen toteuttamisen suunnittelussa ja arvioinnissa yhteistyö huoltajan kanssa on tärkeää.

Lapsen tuki toteutetaan aina osana varhaiskasvatuksen toimintaa inklusiivisesti ja tukea annetaan ensisijaisesti lapsen omassa ryhmässä. Inklusiivisuus varhaiskasvatuksessa ei ole uusi asia, mutta sen laajan merkityksen ymmärtäminen ja käytännön työhön vieminen vaatii ymmärrystä käsitteestä, valmiutta muuttaa ja kehittää toimintatapoja sekä pedagogista osaamista. Inklusiivisuus on arvo sekä kokonaisvaltainen tapa ajatella. Inklusiivisuus koskee kaikkia lapsia ja varhaiskasvatuksen järjestämistä. Inklusiivisten periaatteiden mukaisesti jokaisen lapsen tulee voida osallistua varhaiskasvatukseen omana itsenään ja omista lähtökohdistaan käsin. Näihin periaatteisiin kuuluu kaikkia lapsia koskevat yhtäläiset oikeudet, tasa-arvoisuus, yhdenvertaisuus, syrjimättömyys, moninaisuuden arvostaminen sekä sosiaalinen osallisuus ja yhteisöllisyys. Lapsen tulee saada tuntea kuuluvansa ryhmään ja tuntea olevansa hyväksytty ryhmän jäsen. Lapsiryhmän ja ryhmässä työskentelevän henkilöstön moninaisuus on voimavara sekä myönteisellä tavalla rikastuttavaa ja siitä tulee iloita ja sitä tulee vaalia. Varhaiskasvatuksen johtamisella ja henkilöstön päivittäin tekemillä pedagogisilla ratkaisuilla ja valinnoilla on suuri merkitys inkluusion toteutumisen kannalta. Tämä vaatii myös arviointia. Tehdäänkö oikeita ratkaisuja, jotta jokainen lapsi pääsee osalliseksi ja saa oikea-aikaista ja tarvitsemaansa tukea?

Lapsen tuen tulee muodostaa jatkumo varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetukseen. Lapsen tuen yhteensovittaminen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen välillä on herättänyt pohdintaa: miten varhaiskasvatuksen ja esiopetuksessa annettava tuki suhteutuu toisiinsa kahden eri lain alla. Paikallisesti asian parissa on tehty paljon hyvää työtä ja kehitetty ratkaisuja. Tämä sekä lapsen tukea laajemminkin kehittävä työ varmasti vielä jatkuu, jotta turvaamme jokaisen lapsen oikeuden tukeen varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tukimateriaalia löytyy Opetushallituksen sivuilta. Lapsen tukeen liittyvää materiaalia on tulossa myöhemmin lisää. 

Kirjoittajat
Kati Costiander, opetusneuvos, Opetushallitus

Heidi Sairanen, opetusneuvos, Opetushallitus
Martta Pyökkimies, puheenjohtaja, Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat – SVEOT ry

Huomaathan uudistetun Lapsella on oikeus -julisteen

Lapsella on oikeus -juliste

 

Keskiviikko 7.9

Toivotamme varhaiskasvatuksessa olevien lasten vanhemmat ja huoltajat tervetulleiksi Maailman suurimpaan varhaiskasvatuksen vanhempainiltaan 7.9.2022 klo 17.50 alkaen. Illan teemana on Lapsen tuki.

Lisätietoa ja linkki tapahtumaan

 

Torstai 8.9

Tämän päivän Vasuista vauhtia-viikon materiaali liittyy inklusiivisen varhaiskasvatuksen ja johtamisen kehittämiseen. Videolla yliopistotutkija Noora Heiskanen luennoi inklusiivisesta pedagogiikasta. Tutustu myös videosarjan ensimmäiseen osaan varhaiskasvatuksen johtamisen tukimateriaaleissa

Osa 2: Inklusiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa.

 

Perjantai 9.9

Tänään jaetaan tunnelmia somessa #Vasuistavauhtia teemaviikon loppuhuipennukseksi.