Material

Temaveckans material från år 2020.

Alla videor har svensk text. Du får fram texten i Youtube genom att klicka på textikonen nere till höger.

 

Generaldirektör Olli-Pekka Heinonen öppnar temaveckan med hälsning till personalen inom småbarnspedagogiken. 

Olli-Pekka Heinonens hälsning till personalen inom småbarnspedagogiken.

 

Barnet har rätt att få vård, omsorg och stöd. Speciallärare i småbarnspedagogik Kati Kaplin-Sainio berättar hur man kan stöda barns lärande, utveckling och välmående.

Speciallärare i småbarnspedagogik Kati Kaplin-Sainio berättar om stödet för barns lärande och utveckling.

 

Barnet har rätt att höra till en grupp och få kompisar. Mia Heikkilä och Siv Lundström diskuterar temat. Heikkilä är biträdande professor i småbarnspedagogik vid Åbo Akademi och Lundström är utbildningsplanerare vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi.

Mia Heikkilä och Siv Lundström diskuterar barns rätt att höra till en grupp och få kompisar.

 

Barnet har rätt att uttrycka sig på många olika sätt. Professor Inkeri Ruokonen och daghemsföreståndare Anne Toivonen diskuterar konstfostran. 

Professor Inkeri Ruokonen och daghemsföreståndare Anne Toivonen diskuterar konstfostran inom småbarnspedagogiken.

 

Affischer