ART4MED-hankkeessa tutkitaan ja levitetään tapoja, joilla taiteen kohtaamista terveys- ja lääketieteellisen tutkimuksen kanssa voidaan hyödyntää. Uudenlaisessa yhteistyössä taiteilijoiden tuoma lisäarvo liittyy usein paitsi luovaan ajatteluun myös terveydenhuollon eettisiin ja tasa-arvokysymyksiin.
Lääketieteellinen mallinnus ihmisen jalasta.

Taiteilijoilla on roolinsa lääketieteen ja terveydenhuollon kehittämisessä

Biotieteiden digitaalisen vallankumouksen ja avointa tiedettä ajaneen liikkeen seurauksena tutkijat, taiteilijat ja suunnittelijat ovat tehneet yhteistyötä kohtuuhintaisten työkalujen ja käytäntöjen kehittämiseksi. ART4MED -hankekumppanit yhdistävät voimansa tutkiakseen ja levittääkseen menetelmiä, joissa taide kohtaa avoimen tieteen ja teknologian terveys- ja lääketieteellisessä tutkimuksessa.

Taiteilijat ovat löytäneet uusia medioita esimerkiksi webcam-mikroskopiasta, kannettavista ultraäänikuvauksista, leikkausrobotiikasta, proteeseista, mikrofluidistisista laitteista ja elintoimintojen seurannasta. Lääketieteellisten työkalujen ja prototyyppien suunnitteluprosessissa taiteilijat voivat vahvistaa luovan ajattelun lisäksi esimerkiksi eettisten kysymysten ja tasa-arvoisen hoitoon pääsyn näkökulmaa. Syntyvillä menetelmillä ja teoksilla on kuitenkin usein vaikeuksia löytää sopivia tuotantoympäristöjä. ART4MED-hankkeessa pohditaan, kuinka vakiinnuttaa vastaavaa yhteistyötä. 

Hankkeen tavoitteet:

  • tutkia ja levittää poikkitieteellisen yhteistyön menetelmiä, joissa taide kohtaa avoimen tieteen ja teknologian terveys- ja lääketieteellisessä tutkimuksessa 
  • vakiinnuttaa ja laajentaa nykyaikaisten kulttuurialan toimijoiden verkostoja, jotka käsittelevät terveyttä ja lääketieteellistä tutkimusta
  • lisätä taiteen keinoin laajemman yleisön tietoisuutta tarpeesta edistää tasa-arvoista pääsyä terveydenhuollon piiriin.

Perustiedot:

Rahoitusohjelma: Kulttuurin alaohjelma, EU:n Luova Eurooppa (2014-2020)
Hankeaika: 1.11.2020 - 31.10.2022
EU-tuki: 197 479 euroa 
Hanketyyppi: Pieni yhteistyöhanke
Hankkeen verkkosivut: https://art4med.eu/
Hanketta koordinoi Digital Art International Ranskasta.
Hankepartnereina ovat Laboratory for Aesthetics and Ecology Tanskasta, Waag Society Alankomaista, Suomen biotaiteen seura Suomesta ja Kersnikova Institute (Institute for Culture, Arts and Education Kersnikova) Sloveniasta.
EU:n lippu, Luova Eurooppa