ASSET -yleisötutkimushankkeen päätavoite on kehittää, testata ja tuottaa esittävän taiteen organisaatioille työkaluja ja taitoja yleisösuhteen kehittämiseen. Näin päästään syventämään yleisösuhdetta ja kehittämään tuotantoja, ohjelmatyötä ja viestintää uusien yleisösegmenttien tavoittamiseksi.
ASSET - Audience Segmentation System in European Theatres -hanke. Ihmisiä hanketapaamisessa.

Uutta yleisötutkimuksen osaamista teatterin, nykysirkuksen ja nykytanssin kentälle

Hankkeen pilotointi toteutetaan 20:ssa eurooppalaisessa teatterissa, kahdessatoista eri maassa. ASSET kouluttaa taideorganisaatioita segmentoinnissa, kerää ja analysoi yleisödataa ympäri Eurooppaa ja vertailee sitä keskenään. Suuren datamassan hyödyntämisellä pyritään saamaan tarkkaa tietoa eurooppalaisesta yleisöstä. Pilottivaiheessa tietoa hyödynnetään kohdennetun markkinointiviestinnän rakentamisessa.

Hankkeen lopputuloksia levitetään vakiintuneissa yleisötyön verkostoissa (Adeste, Audiences Europe Network and Connect) ja viedään luovien alojen korkeakoulututkintojen osaksi.

Hankkeen tavoitteet:

  • Kehittää ja testata asiakassegmentoinnin metodia ja syventää taideorganisaatioiden suhdetta yleisöönsä
  • Rakentaa asiakasprofiilien pohjalta kohdennettua markkinointiviestintää
  • Luoda kansainvälistä verkostoa esittävän taiteen ammattilaisille

Perustiedot:

Hankeaika: 01.10.2018 – 28.02.2021

EU-tuki: 165 173 euroa

Hanketyyppi: Pieni yhteistyöhanke

Hankkeen verkkosivut: http://asset4art.eu/

Hanketta koordinoi Academy of Performing Arts in Prague Tšekistä.

Hankkeessa partnereina toimivat The Audience Agency Isosta-Britanniasta,  Ig Kultur Osterreich – Interessensg Emeinschaft Der Freien Kulturarbeit Verein Itävallasta, Fondatsiya Art Prodzhekts Bulgariasta, Narodno Sveuciliste Dubrava Kroatiasta , Institut Umeni Tsekistä ja Metropolia ammattikorkeakoulu Suomesta.