“Esteetön ja osallistava kulttuuri” on yksi Luova Eurooppa -ohjelman avaintavoitteista. Komission saavutettavuusstrategia tähtää poistamaan osallistumiseen liittyviä esteitä ja rajoitteita. AUDIENCE BLENDING -hanke pyrkii poistamaan asenteista johtuvia saavutettavuusesteitä kulttuurialalta ja tuottaa uusia saavutettavia taidemuotoja.
Audience Blending -hanke, Luova Eurooppa

Työkaluja saavutettavien taidesisältöjen luomiseen

Hankkeella on kolme toimintalinjaa. Ensimmäisessä testataan kulttuurikeskusten ja palveluntuottajien välisiä yhteistyömalleja, jotka rohkaisevat eri yleisöjä saavutettavien taidesisältöjen pariin. Toisessa tuodaan kuuroja ja kuulevia taiteilijoita yhteistyöhön hyödyntämällä innovatiivista kaksikielistä teatteria (IBT), joka yhdistelee puhuttua ja viitottua kieltä. Kolmannessa vaiheessa tekniikkaa mukautetaan eri tarpeisiin ja toimintoihin, kuten esimerkiksi sokeille ja oppimisvaikeuksista kärsiville.

Hankkeen tavoitteet

  • kulttuuripalveluiden tuottajat oppivat saavuttamaan ja sitouttamaan yleisöjä, joilla on erityistarpeita
  • ohjaajat ja taiteelliset johtajat oppivat käyttämään Innovative Bilingual Theatre -metodia inklusiivisten esitysten kehittämiseen
  • taiteilijat oppivat käyttämään IBT -metodia yhteistyössä taiteilijoiden kanssa, joilla on erityistarpeita.

Perustiedot:

Hankeaika: 01.07.2017–31.12.2019

EU-tuki: 195 494 euroa

Hanketyyppi: Pieni yhteistyöhanke

Hankkeen verkkosivut: https://signandsoundtheatre.eu/

Hankkeen koordinaattorina toimii GC De Zeyp Belgiasta.

Hankkeen partnereita ovat Teatar Tsvete Bulgariasta, Centar za Kulturu Tresnjevka Kroatiasta, EASPD Belgiasta, Udruga Kazaliste, Vizualne Umjetnosti I Kultura Gludih Dlan Kroatiasta, Associacao Vo’Arte Portugalista, University of Wolverhampton Iso-Britanniasta, Europees Netwerk Culturele Centra IVZW Belgiasta ja Esteetön Taide ja Kulttuuri ry Suomesta.