Taulukot arviointiin ja itsearviointiin 

Oheiset suullisen kielitaidon itsearviointitaulukot on laadittu auttamaan opiskelijaa hahmottamaan suuntaa antavasti, minkälaisista tilanteista hänen tulisi selvitä opiskellessaan lukion B2- tai B3-oppimääriä. Taulukkoihin on koottu tilanteita eri aihepiireistä, joita opintojen aikana käsitellään. Aihepiiriluettelo ei ole tyhjentävä tai sulje pois mahdollisuuksia käsitellä opintojen aikana muitakin opetussuunnitelman perusteisiin kuuluvia sisältöjä. 

Taitotaso A1 on pilkottu kolmeen välitasoon, A1.1, A1.2 ja A1.3, jotta oppija pystyy opintojen alkuvaiheessa havaitsemaan, miten ripeää edistyminen voi olla. Itsearviointilausekkeita ei kuitenkaan voi tyhjentävästi liittää johonkin taitotasoon, eikä kokonaisuuden kannalta ole järkevää tarkastella kielitaitoa vain jonkun tietyn lausekkeen kautta. Tärkeintä on erilaisia taitoja ja osataitoja tutkailemalla muodostaa kokonaiskuva omasta osaamisesta ja edistymisestä sekä haastaa itseään oppimaan lisää. Kielitaito ei ole koskaan valmis, mutta edistymistä tapahtuu jatkuvasti!