Hankkeessa kehitetään työkaluja monialaiseen yhteistyöhön biotaiteen, bioteknologian ja biohakkeroinnin rajalla. Biotaide- ja biohakkerointikäytännöt tarjoavat uutta näkökulmaa taiteen, tieteen ja teknologian välisiin suhteisiin.
Biofriction -hanke, Luova Eurooppa

Monialaista yhteistyötä eri alojen risteyskohdassa

Biofriction. Cultural transformations through Hybrid Spaces -hankkeessa luodaan työkaluja ja lähestymistapoja biotaiteen, bioteknologian ja biohakkeroinnin risteyskohdissa toimimiseen sekä monialaisia työskentelytiloja taiteilijoille, kuraattoreille ja tieteentekijöille. Tavoitteena on lisää kommunikaatiota teknillisten, tieteellisten, sosiaalisten ja taiteellisten päämäärien välillä. Hankkeessa järjestetään työpajoja, residenssejä, näyttelyitä, puheenvuoroja sekä edistetään taiteilijoiden ja asiantuntijoiden kansainvälistä liikkuvuutta.

Hankkeen tavoitteet:

  • edistää biotaidetta
  • luoda uudenlaisia, monimuotoisempia yhteistyötiloja taiteilijoille, kuraattoreille ja tieteentekijöille
  • edistää taiteenalan kansainvälistä liikkuvuutta.

Perustiedot:

Rahoitusohjelma: Kulttuurin alaohjelma, EU:n Luova Eurooppa (2014-2020)

Hankeaika: 01.10.2019 – 30.09.2021

EU-tuki: 200 000 euroa

Hanketyyppi: Pieni yhteistyöhanke

Hankkeen verkkosivut: https://biofriction.org/about/

Hanketta koordinoi Fundació Privada AAVC Espanjasta.

Hankepartnereina ovat Suomen Biotaiteen Seura ry., Cultivamos Cultura Portugalista ja Zavod Kersnikova Sloveniasta.

EU:n lippu, Luova Eurooppa