Bite my Skype -hankkeessa ammattitanssijat, -muusikot ja -näyttelijät viidestä eri EU-maasta jakavat ja levittävät taitojaan ja kokemustaan työskentelystä erityisessä asemassa olevien lasten kanssa. Hankkeen kohderyhmiä ovat esimerkiksi lapsipotilaat, vähemmistölapset ja oppimisvaikeuksista kärsivät lapset.
Bite My Skype -hanke, kuvituskuva. Kuvassa kahden lapsen varjo seinällä.

Erityisryhmille suunnattujen esitysten hyvät käytännöt vahvistuvat eurooppalaisessa yhteistyössä

Hankkeessa järjestetään viisi kokeilevan ja tutkivan taiteen työpajaa, joissa perehdytään katutanssiin, sanattomiin esiintymistekniikoihin ja työskentelyyn sellaisten yleisöryhmien kanssa, joilla ei ole samoja mahdollisuuksia osallistua kulttuuripalveluihin. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi pitkäaikaissairaat, erilaiset vähemmistöt tai vakavista oppimisvaikeuksista kärsivät.

Lisäksi hankkeessa toteutetaan suuri ja vuorovaikutteinen esitystuotanto, viisi pienempää uutta tuotantoa ja viisi partnerien aikaisempien teosten uudelleentulkintaa hankepartnereiden esiintyjistä koostuvilla ryhmillä. Hankkeen kohderyhmiin kuuluville lapsille tarjotaan 120 työpajaa ja nuorille viisi työkokeiluohjelmaa (rahoitus Erasmus+ -ohjelmasta).

Tuloksena hanke julkaisee monikielisen online-oppaan, joka tarjoaa käytännön neuvoja nonverbaalisten taide- ja kulttuuriproduktioiden tuottamiseen erityisryhmiin kuuluvien lasten kanssa.

Hankkeen tavoitteet:

  • rakentaa siltoja eri kieliryhmien, kulttuurien ja ikäluokkien välille
  • edistää suvaitsevaisuuden, kunnioituksen, luovuuden ja positiivisuuden ilmapiiriä tulevien eurooppalaisten sukupolven keskuudessa
  • kehittää erityisryhmille suunnatuille esityksille hyviä käytänteitä.

Perustiedot:

Rahoitusohjelma: Kulttuurin alaohjelma, EU:n Luova Eurooppa (2014-2020)

Hankeaika: 01.09.2016 – 31.08.2018

EU-tuki: 199 725 euroa

Hanketyyppi: Pieni yhteistyöhanke

Hankkeen verkkosivut: http://www.creativeeuropeuk.eu/funded-projects/bite-my-skype

Hankkeen koordinaattorina toimii The Flying Gorillas Iso-Britanniasta.

Hankkeen partnereita ovat Özel Bt Müzik ve Tiyatro Kurs Merkezi Turkista, Transylvania Trust Romaniasta, NUVOLE Società Cooperativa Sociale ONLUS Italiasta ja Kulttuuriosuuskunta Kokemo Suomesta.

EU-lippu, Luova Eurooppa