Digitaalisuus joustavoittaa opintoja ja vahvistaa ammatillisen koulutuksen laatua ja tasa-arvoa

Blogi
Digitaalisuus OPH vaikuttaa Ammatillinen koulutus
Digitaalisuutta on hyödynnetty jo pitkään ammatillisessa koulutuksessa. Osaamisen hankkimisessa ja opintojen ohjauksessa on saatu hyviä kokemuksia erilaisista digiratkaisuista.

Minna Taivassalo ja Tuula Sumkin

Tietokone ja kädet

Etäyhteyksiä on hyödynnetty erityisesti pitkien välimatkojen vuoksi opetuksen ja oppimisen tukena Pohjois-Suomessa ja muualla Suomen haja-asutusalueilla. Korona-aikana ammatillisessa koulutuksessa lähikontaktien välttäminen ja työpaikkojen rajoitukset edellyttivät kokeilemaan, kehittämään ja hyödyntämään digitaalisuuden mahdollisuuksia aiempaa laajemmin.

Digitaalisuuden hyödyntäminen on lisääntynyt merkittävästi erityisesti ammattitaidon osoittamisessa eli näytöissä. Digitaalisuuden lisäarvo on ollut erityisesti siinä, että se mahdollistaa näytön seuraamisen ja arvioinnin reaaliajassa työpaikalla tai oppilaitoksessa ilman välitöntä lähikontaktia. Digitaalisuuden hyödyntäminen mahdollisti opiskelijoiden valmistumisen joustavasti ja suunnitellussa aikataulussa koronarajoituksista huolimatta. Opetushallituksen verkkosivuille on koottu case-esimerkkejä digitaalisuuden hyödyntämisestä näytöissä eri aloilla. Löydät linkin blogin lopusta.

Korona-ajan ratkaisuista on hyötyä jatkossakin

Korona-aika vahvisti ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön digipedagogista osaamista ja lisäsi yhteistyötä digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisessä. Opetushallituksen rahoittamassa “Ammatillisen koulutuksen uudet oppimisympäristöt ja -ratkaisut” -hankekokonaisuudessa on kehitetty erilaisia digitaalisia oppimisratkaisuja. Esimerkkeinä näistä ovat eri alojen virtuaalitodellisuudet, simulaattorien etäkäyttö sekä oppimisanalytiikka ja chatbotit opiskelijan tukena. Lisäksi on mallinnettu mm. eKampus 2025/2035 visiota. Hankeverkostoissa tehtävästä kehittämistyöstä löydät lisätietoa Opetushallituksen verkkosivuilta alempana olevan linkin kautta.

Siirtyessämme uuteen normaaliin tarve digitaalisuuden hyödyntämiselle ei häviä, vaan sen tuottama lisäarvo kannattaa säilyttää ja kehittämistyötä jatkaa. Mielekkäästi hyödynnettynä digitaalisuus tuo joustavuutta ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja osaltaan se tukee opintojen henkilökohtaistamista ja edistää ammatillisen koulutuksen laatua ja tasa-arvoa.


Kirjoittajat

Minna Taivassalo
Minna Taivassalo
Opetusneuvos, Opetushallitus
Tuula Sumkin
Tuula Sumkin
Opetusneuvos, Opetushallitus