Salaliittoteoriat eivät ole harmitonta hauskaa

Blogi
Opettajat ja kasvattajat
Salaliittoteoriat vahingoittavat demokratiaa lisäämällä yhteiskunnan polarisaatiota ja ruokkimalla ääriliikkeitä. Pandemiatilanne on lisännyt erilaisiin salaliittoteorioihin levittämistä, ja USA:n viimeaikaiset tapahtumat ovat nostaneet aiheen pinnalle eri medioissa. Opetuksella on merkittävä rooli esimerkiksi monilukutaidon ja demokratiaosaamisen kehittymisessä.

Satu Honkala

Kuvituskuva: maapallo

Salaliittoteoria on usko siihen, että vahvat voimat manipuloivat tiettyjä tapahtumia tai tilanteita salassa kulissien takana, pahoin aikein. Usein ne vaikuttavat loogiselta selitykseltä vaikeasti ymmärrettäville asioille ja luovat harhan hallinnasta sekä toimijuudesta. Vastausten tarve korostuu epävarmoina aikoina, kuten covid-19-pandemian aikana.

Opetuksen avulla ohjaamme lasta tai nuorta löytämään ja tulkitsemaan tietoa sekä arvioimaan sitä kriittisesti. Koulussa opitaan kysymään ja kyseenalaistamaan. Siellä opitaan myös sietämään epävarmuutta.

Salaliittoteorioilla on monia yhteiskunnallisia vaikutuksia

Salaliittoteorioita on monenlaisia, eivätkä kaikki ole merkittäviä tai vaarallisia. Salaliittoteoriat eivät kuitenkaan missään nimessä ole harmittomia: ne polarisoivat yhteiskuntaa ja ruokkivat väkivaltaisia ääriliikkeitä.

Salaliittoteoriat kohdistuvat usein kokonaisiin ryhmiin, jotka kuvataan todellisen tai kuvitellun uhan taustalla olevana vihollisena. Niissä määritetään salainen suunnitelma, joka uhkaa ihmisten henkeä tai uskomuksia. Ne saattavat synnyttää puolustusmekanismin, joka voi lietsoa syrjintää, viharikoksia tai väkivaltaisten ääriryhmien toimintaa.

Ne levittävät epäluottamusta julkisia instituutioita kohtaan, mikä voi johtaa poliittiseen välinpitämättömyyteen tai radikalisoitumiseen. Lisäksi ne horjuttavat luottamusta tieteeseen, millä voi olla vakavia seurauksia.

Vähemmistöryhmät ovat erityisen alttiita joutumaan salaliittoteorioiden, vihapuheen ja disinformaatiokampanjoiden kohteeksi. Näihin ryhmiin kuuluvat erilaista alkuperää, uskontoa tai sukupuolista suuntautumista edustavat henkilöt. Esimerkiksi Covid-19-pandemian aikana eri vähemmistöryhmien edustajia on saatettu syyttää viruksen leviämisestä Euroopassa.

Salaliittoteorian anatomia

Salaliittoteorioiden uskomukset

 • Mikään ei tapahdu vahingossa
 • Mikään ei ole sitä, miltä näyttää
 • Kaikki liittyy yhteen

Salaliittoteorioihin liittyvät mustavalkoinen jako hyvään ja pahaan, syntipukit, salainen juoni ja uskomus siitä, että salaliittoon uskovia vainotaan.

Salaliittoteoriat alkavat usein epäilyksinä: aluksi kysytään, kuka hyötyy tapahtumasta tai tilanteesta. Tämän perusteella määritetään salaliiton sisäpiiri. Kaikki ”todisteet” muotoillaan teoriaan sopiviksi. Kun salaliittoteoriat ovat saaneet jalansijaa, niitä on vaikea kumota, koska kaikki sitä yrittävät nähdään salaliiton jäseninä.

Salaliittoteorioita kannattavat uskovat usein moniin salaliittoteorioihin ja puolustavat niitä kiivaasti. Tavoitteena voi olla esimerkiksi provosoida, manipuloida tai maalittaa tiettyjä henkilöitä poliittisista tai taloudellisista syistä.

Erityisen vaaralliseksi salaliittoteoria voi muodostua, jos siinä yhtä aikaa uskotaan, että on olemassa:

 • Me vastaan ne: ”Me olemme ylivertaisia, me tiedämme totuuden”
 • Ne vastaan me: ”Me olemme uhreja, meitä uhkaa pahuuden voimat”
 • Apokalyptiset mittasuhteet: “Meidän olemassaolomme on uhattuna, siksi väkivalta on sallittua”

Miten voidaan ehkäistä ja torjua salaliittoteorioita?

Opetuksessa rakennetaan valmiuksia käsitellä ja kohdata salaliittoteorioita monin keinoin. Tällaisia ovat esimerkiksi:

 • Ajattelun taitojen ja monilukutaidon kehittäminen; miksi uskon, mitä uskon
 • Sokraattinen dialogi, jossa kysymysten avulla autetaan ajattelemaan ja huomaamaan oman ajattelun ongelmat
 • Epävarmuuden sietokyvyn lisääminen
 • Manipulointimekanismien ja salaliittoteoriailmiön tarkastelu
 • Virheellisten teorioiden osoittaminen vääriksi

Miten keskustella salaliittoteorioista luokassa?

 • Luo mieliala, että on OK erehtyä ja muuttaa mieltään, kun saa uutta tietoa.
 • Älä vahvista salaliittoteorioita toistamalla niitä. Kerro sen sijaan niihin uskomisen mekanismeista.
 • Kannusta avoimeen keskusteluun ja kyseenalaistamiseen.
 • Älä pilkkaa tai vähättele. Yritä ymmärtää, miksi uskotaan kuten uskotaan.
 • Osoita empatiaa salaliittoteorioihin uskovaa kohtaan. Taustalla on usein pelkoa ja ahdistusta.
 • Etene vaiheittain. Keskity yksinkertaisiin faktoihin ja logiikkaan, älä kaikkiin yksityiskohtiin.
 • Älä painosta.

Lähteet:


Kirjoittaja

Satu Honkala
Satu Honkala
Opetusneuvos