Viisas vuorovaikutus vahvistaa kodin ja koulun yhteistyötä

Blogi
Johtaminen ja hallinto Tasa-arvo ja osallisuus Perusopetus
Koulun ilmapiiri, joka kutsuu vanhempia aidosti yhteistyöhön, luo vanhemmille luottamusta ja halua olla oman lapsen koulun arjessa mukana.

Pia Kola-Torvinen ja Ulla Siimes

Kuvassa Pia Kola-Torvinen ja Ulla Siimes
Pia Kola-Torvinen ja Ulla Siimes

Vanhempien ja huoltajien positiivinen asenne koulunkäyntiä kohtaan tukee monin tavoin lapsen oppimista. Koulun ja opettajien on tärkeää luoda koulun toimintakulttuuri avoimeksi ja vanhempia kutsuvaksi, jolloin vanhempi voi tuntea olonsa tervetulleeksi ja osalliseksi koulun toimintaan. Siitä syntyy myös halu vaikuttaa myönteisesti ja innostaa muitakin mukaan koulun toimintaan jo lapsen kouluun tutustumispäivästä lähtien. Kun ymmärrys nykyajan koulunkäyntiä kohtaan lisääntyy, ei niin helposti vanhempana arvioi koulua omasta kouluajastaan käsin.

Ilmapiiri jossa vanhempia rohkaistaan olemaan yhteydessä kouluun, madaltaa kynnystä yhteistyöhön. Kodin ja koulun välinen yhteydenpito on myös paljon muuta kuin wilman kautta tapahtuvaa viestinvaihtoa. Vuorovaikutus näkyy koulun arkipäivän kohtaamisissa ja entistä vahvemmin koulun ulkopuolella. Tähän tarvitaan vanhempien tukea.

Haluamme nyt kutsua kaikki Suomen vanhemmat ja koulut mukaan Maailman suurimpaan vanhempainiltaan 12. marraskuuta. Illan teemana tänä vuonna on viisaampi viestintä kasvokkain ja somessa. Miten kannustaa ja rohkaista rakentavaan puhetapaan ja vuorovaikutukseen koulussa sekä kodin ja koulun välisessä yhteistyössä?

Vanhemmat ovat arvokkaita lapsen oppimisen tukijoita. Vanhemmat seuraavat eturivin paikoilta lastensa kasvua ja kehitystä, joten on luonnollista saada heidän äänensä kuuluviin myös lapsen koulua koskevissa asioissa. Kuinka vanhemmille saadaan mahdollisuuksia osallistua lastensa kouluarkeen? Mitä vanhemmat toivovat osallisuudestaan koulumaailmassa?

Viime vuoden vanhempainillasta uusia tapoja osallistua koulun toimintaan

Maailman suurin vanhempainilta järjestettiin viime vuoden marraskuussa kolmannen kerran ja teemana oli ”Kuinka vanhemmat voivat tukea lapsensa koulunkäyntiä”. Tuolloin tilaisuuden päätapahtuma oli Joensuussa, josta tilaisuus lähetettiin live-lähetyksenä ympäri Suomen. Ilmoittautuneita kouluja oli 90 ympäri Suomen ja tilaisuutta seurattiin 300 laitteella.

Ensimmäistä kertaa vanhempainillan keskustelua käytiin sähköisellä alustalla, jonne oli kirjautuneena kaikkiaan yli 500 osallistujaa. Keskustelu kävi ihailtavan vilkkaana ja tilaisuus tarjosi uusia konkreettisia ideoita sekä kehitysehdotuksia koulun muutokseen ja vanhempien osallisuuteen siinä. Näitä olivat oppilaiden laatima luokan kuukausitiedote, vanhempien suunnittelemat vanhempainillat sekä arki tutuksi -aamupäivät, jolloin vanhempi tulisi tunneille ja ruokailuun tutustumaan. Yksi ideoista oli myös se, että opettajainkokouksiin kutsutaan mukaan muutamia vanhempia kerran kuukaudessa tai joka toinen kuukausi.

Maailman suurimpaan vanhempainiltaan voi osallistua mistä päin maailmaa vain

Maailman suurin vanhempainilta lähetetään suorana lähetyksenä tiistaina 12.11.2019 klo  18.00–19.30 Tuusulan Kellokosken koululta. Tilaisuuteen odotetaan runsasta osallistujamäärää ympäri Suomen, niin paikan päälle kuin live-yhteyksin. Livelähetyksen verkkokeskustelu on kaikille avoin. Kannustamme kouluja ilmoittautumaan mukaan ja järjestämään vanhempainillan koululla, tai vanhemmat voivat osallistua tilaisuuteen omalta päätteeltään, mistä päin maailmaa vain. Tervetuloa!

Teksti: Pia Kola-Torvinen ja Ulla Siimes

Pia Kola-Torvinen työskentelee Opetushallituksessa opetusneuvoksena ja Ulla Siimes on Vanhempainliiton toiminnanjohtaja.

 


Kirjoittajat

Pia Kola-Torvinen
Pia Kola-Torvinen
Opetusneuvos, Opetushallitus
Ulla Siimes
Ulla Siimes
Toiminnanjohtaja