Klok kommunikation stärker samarbetet mellan hem och skola

Blogg
Jämlikhet och delaktighet Grundläggande utbildning
En atmosfär som bjuder in föräldrarna till genuint samarbete inger förtroende hos föräldrarna och skapar en vilja att vara delaktig i barnets vardag i skolan.

Pia Kola-Torvinen och Ulla Siimes

Kuvassa Pia Kola-Torvinen ja Ulla Siimes
Pia Kola-Torvinen och Ulla Siimes

En positiv attityd hos föräldrarna och vårdnadshavarna gentemot barnets skolgång stödjer på många sätt barnets lärande. Det är viktigt att skolan och lärarna skapar en öppen verksamhetskultur som inkluderar föräldrarna. Föräldrarna ska kunna känna sig välkomna och delaktiga i skolans verksamhet. Samtidigt uppstår också en vilja att påverka positivt och även uppmuntra andra att delta i skolans verksamhet redan från den dag då barnet bekantar sig med skolan. Då förståelsen för hur skolan ser ut i dag ökar är det inte lika lätt hänt att man bedömer skolan utifrån hur den var då man själv var elev.

En atmosfär som uppmuntrar att kommunicera med skolan sänker tröskeln för samarbete. En fungerande kontakt mellan hem och skola är mycket mer än meddelanden på wilma. Hur växelverkan mellan hemmet och skolan fungerar syns både i vardagen i skolan och ännu tydligare än tidigare utanför skolan. Här behövs föräldrarnas stöd.

Vi vill med detta inlägg bjuda in alla föräldrar och skolor i Finland till Världens största föräldrakväll den 12 november. Temat för i år är en förnuftigare kommunikation, både ansikte mot ansikte och på sociala medier. Hur kan man uppmuntra till konstruktiv retorik och kommunikation i samarbetet mellan hem och skola?

Det är viktigt att föräldrarna deltar och blir hörda då det gäller det egna barnets vardag i skolan. Föräldrarna har en värdefull och viktig roll i att stödja barnets lärande. De har den bästa insikten i barnets uppväxt och utveckling och därför är det naturligt att deras röster ska höras även i frågor som berör barnets skolgång. På vilka sätt kan vi skapa möjligheter för föräldrarna att delta i barnens skolvardag? Vilka önskemål har föräldrarna själva då det gäller deras delaktighet i skolvärlden?

Fjolårets föräldrakväll gav nya former för att delta i skolans verksamhet

Världens största föräldrakväll ordnades för tredje gången i november ifjol och temat var då ”Hur kan föräldrarna stödja barnens skolgång?”. Huvudevenemanget ordnades i Joensuu och sändes direkt på nätet. Fler än 90 skolor från olika orter i Finland hade anmält sig och direktsändningen följdes via 300 mobila enheter.

Det var första gången diskussionen fördes med hjälp av en digital plattform, där totalt fler än 500 deltagare var inloggade och diskuterade ivrigt. Kvällen resulterade i nya konkreta idéer och utvecklingsförslag på hur man kunde göra förändringar i skolan och förbättra föräldrarnas delaktighet i barnens skolgång. Bland annat föreslogs att skolklasserna kunde utarbeta månatliga nyhetsbrev, föräldrarna kunde involveras i planeringen av föräldrakvällarna och de kunde bekanta sig med vardagen i skolan genom att under en förmiddag vara med på lektionerna och delta i skollunchen. En idé var också att några föräldrar varje eller varannan månad kunde bjudas in till lärarnas egna möten.

Världens största föräldrakväll bjuder in deltagare från alla håll

Världens största föräldrakväll ordnas som ett direktsänt evenemang tisdagen den 12 november 2019 klockan 18.00–19.30 i Kellokosken koulu i Tusby. Man väntar sig ett digert deltagarantal, både via nätet och på plats i Tusby. Alla kan delta i diskussionen som sänds live. Vi uppmuntrar skolorna att anmäla sig till evenemanget och bjuda in föräldrarna till skolan. Föräldrarna kan också delta via sina egna mobila enheter. Välkommen!

Texten: Pia Kola-Torvinen och Ulla Siimes

Pia Kola-Torvinen är undervisningsråd vid Utbildningsstyrelsen och Ulla Siimes är ordförande för Föräldraförbundet.

 


Skribenter

Pia Kola-Torvinen
Pia Kola-Torvinen
Undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen
Ulla Siimes
Ulla Siimes
Ordförande