Hankkeessa tutkittiin Euroopan uudistuvaa kulttuurista maisemaa huomioiden sitä muokkaavat geofyysiset, geopoliittiset ja teknologiset olosuhteet. Työpajat, kenttätyö, matkat, paikalliset ja liikkuvat residenssit sekä näyttelyt tähtäsivät joustavien ja kestävien kulttuuristen käytäntöjen kehittämiseen, löytämiseen ja muokkaamiseen. Projektin aikana kehittyi tiedon jakamisen sekä yhdessä oppimisen ja luomisen kulttuuri.
Changing Weathers -hanke, Luova Eurooppa

Kestävien ja joustavien kulttuuristen käytäntöjen jäljillä

Hankeverkosto tuki toisiaan jakamalla tietoa, vaihtamalla ideoita ja verkostoitumalla aktiviteettien kautta. Hankkeessa korostettiin uusien, avoimen koodin teknologioiden ja metodologioiden käyttöä ja jakamista erilaisten yleisölle avointen hanketoimintojen kautta.

Hankkeessa kerättiin palautetta ja tehtiin jatkoseurantoja säännöllisesti, jotta esimerkiksi kenttälaboratorioiden pitkäkestoiset vaikutukset tulisivat esiin. Hankkeen kautta synnytettiin mahdollisuuksia syvälliseen taiteelliseen luomiseen, voimaantumista, uusia käsitteitä ja matkoja. Hankkeen verkkosivu toimi väylänä projektin aktiviteetteihin sekä katalogina, jossa käyttäjä (yleisö) voi luoda oman kirjansa.

Hankkeen tavoitteet:

  • haalia tietoa, taitoja ja osaamista erityyppisiltä kulttuurialan osaajilta keräten, sekoittaen ja kerryttäen dataa kokonaisuuksiksi, jotka mahdollistavat informaation ristiinpölytyksen.
  • kehittää, löytää ja uudelleen muovata kestäviä kulttuurikäytäntöjä.

Perustiedot:

Hankeaika: 15.11.2014–14.11.2016

EU-tuki: 200 000 euroa

Hanketyyppi: Pieni yhteistyöhanke

Hankkeen verkkosivut: http://www.changingweathers.net/en/about

Hanketta koordinoi Zavod Projekt Atol Sloveniasta.

Hankepartnereina ovat Suomen Biotaiteen Seura ry Suomesta, Hilde Methi Dark Ecology Norjasta, Stichting Sonic Acts Alankomaista, Kulturverein Times Up Itävallasta, Jauno Mediju Kulturas Centrs Rix-C Latviasta ja Drustvo Ljudmila Laboratorij Za Znanost in Umetnost Sloveniasta.