CO:OP -hankkeeseen osallistuu 17 arkistolaitosta tai tutkimusorganisaatiota 11 maasta tavoitteenaan eurooppalaisen kulttuuriperinnön parempi digitaalinen esiintuominen, vahvempi yleisösuhde ja kansainvälisen yhteistyön kehittäminen arkistojen, asiantuntijoiden ja yliopistojen välillä.
Community as opportunity, Luova Eurooppa

Kansalaisten omien arkistojen aarteet osaksi digitaalista kulttuuriperintöä

Community as Opportunity – Creative archives' and users' network -hankkeessa edistetään digitaalista kulttuuriperintöä: sen hankkimista, levittämistä ja jakamista. Hankkeessa luodaan prosessi, jolla kansalaiset voivat digitoida ja ladata verkkoon omia historiallisia aineistojaan hankkeen aikana järjestettävissä yleisötapahtumissa. Aineistot julkaistaan hankkeessa tuotettavalla Topoteekki-nimisellä alustalla.

Lisäksi hankkeessa kehitetään arkistojen digitointiprosessia vastaamaan nykypäivän tarpeita ja parannetaan digitoidun aineiston saatavuutta. Tähän liittyen tuotetaan formaattiselvitys, jonka pohjalta voidaan siirtyä digitoinnissa seuraavaan vaiheeseen, jossa digitaaliseen objektiin sidotaan kuvailevaa metadataa, sosiaalista metadataa, optiseen tekstintunnistukseen liittyvää OCR-metadataa sekä käsinkirjoitetun tekstin koneelliseen tunnistamiseen liittyvää HTR-metadataa.

Samalla arkistojen ja alan asiantuntijoiden kansainväliset suhteet kehittyvät, parantuvat ja yhteistyö Euroopan kulttuuriperinnön suojelemiseksi edistyy.

Hankkeen tavoitteet:

  • eurooppalaisten arkistolaitosten näkyvyyden lisääminen ja niiden yleisösuhteen vahvistaminen
  • yksityishenkilöiden hallussa olevan arkistomateriaalin digitoinnin, jakamisen ja säilyttämisen helpottaminen
  • digitoidun kulttuuriperinnön saatavuuden ja käytettävyyden teknisten ratkaisujen kehittäminen
  • nuorten asiantuntijoiden osaamisen vahvistaminen mm. harjoittelujaksojen avulla.

Perustiedot:

Hankeaika: 01.12.2014 – 30.11.2018

EU-tuki: 1 990 078 euroa

Hanketyyppi: Suuri yhteistyöhanke

Hankkeen verkkosivut: https://coop-project.eu/

Topoteekki: https://www.topotheque.eu

Hanketta koordinoi Hessisches Staatsarchiv Marburg Saksasta.

Hankepartnereina ovat Universität zu Köln Saksasta, International Centre for Archival Research (Icarus) Itävallasta, National Archives of Hungary Unkarista, Budapest Főváros Levéltára Unkarista, Croatian State Archives Kroatiasta, Riksarkivet Ruotsista, Rahvusarhiiv Virosta, Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns Saksasta, Diözesanarchiv St. Pölten Itävallasta, Obispado de Bilbao Espanjasta, Universidad Complutense de Madrid Espanjasta, Kansallisarkisto Suomesta, Serbian Academy of Sciences and Arts Serbiasta, Universität Graz Itävallasta, Università degli Studi di Napoli Federico II Italiasta ja Ministry of the Interior of the Czech Republic Tšekistä.