ePublisher -hanke edistää sekä ammatti- että amatöörirunouden yleisökehitystä ja saavutettavuutta aikana, jona runoutta on vaikea saada myytyä suurille yleisöille. Hankkeessa luotiin e-portaali tarjoamaan innovatiivisia ja interaktiivisia julkaisutapoja sekä esitettiin runoutta perinteisessä muodossa.
Kahvikuppi ja runokirja.

Runoutta uudella tavalla julkaistuna, uusia yleisöjä tavoitellen ja uusille kielille käännettynä

Runous on menettämässä yleisönsä ja lukijakuntansa nyky-yhteiskunnassamme, joka on täynnä sisältöä television, elokuvien, musiikin, videopelien, ja internetin muodoissa. Perinteisellä runoudella on suuria vaikeuksia saavuttaa valtavirtayleisö, joten sen myyminen käy vaikeammaksi. Runoja julkaistaan saati käännetään harvoin, jolloin ulkomaisten runoilijoiden tuotannon saavutettavuus riippuu lukijan kielitaidosta. Näin on etenkin nuorten, aloittelevien ja amatöörirunoilijoiden kohdalla. Uusi eurooppalainen runoilijoiden sukupolvi tulee harvoin kuulluksi.

ePublisher -hankeella edistettiin sekä ammattilais- että amatöörirunouden yleisökehitystä ja yleistä saavutettavuutta. Hankkeessa kehiteltiin innovatiivisia julkaisutapoja. Syntyi kaikille avoin e-portaali, joka toimii monikielisenä, kansainvälisenä ja interaktiivisena alustana runoilijoille sekä kääntäjille runojen julkaisuun, kääntämiseen, pelillistettyyn yhteisluomiseen, lukemiseen, kommentointiin ja arviointiin. Toisaalta runouden asemaa edistettiin ja runoutta esitettiin hankkeessa myös perinteisemmällä tavalla runonlukutapahtumissa ja -esityksissä, rakennusten seinille runoja heijastamalla sekä kansainvälisillä runofestivaaleilla. Innovatiivisten ja perinteisten keinojen yhdistelmällä tavoiteltiin myös ammattilais- ja amatöörirunoilijoiden yhteistyömahdollisuuksia.

Hankkeen tavoitteet:

  • edistää runouden yleisökehitystä ja tuoda näkyvyyttä etenkin aloitteleville runoilijoille 
  • edistää runouden saavutettavuutta suurelle yleisölle sekä lisätä käännöksiä
  • kehittää innovatiivisia ja vuorovaikutteisia julkaisutapoja multimedia- ja verkkotyökaluja hyödyntäen.

Perustiedot:

Rahoitusohjelma: Kulttuurin alaohjelma, EU:n Luova Eurooppa (2014-2020)

Hankeaika: 01.07.2015–31.10.2017

EU-tuki: 199 988 euroa

Hanketyyppi: Pieni yhteistyöhanke

Hankkeen verkkosivut: https://www.epublisher-platform.eu/

Hanketta koordinoi Soros International House Liettuasta.

Hankkeen partnereita ovat Municipality of Lousada Portugalista, Turun kansainväliset kulttuurimarkkinat yhdistys ry Suomesta ja The Association Multikultura Puolasta.
 

EU-lippu, Luova Eurooppa