EURANIM -hankkeessa on taidealojen yliopistoja ja ammattikorkeakouluja viidestä eri maasta. Kyseessä on kolmivuotinen opetusohjelma, joka keskittyy animaation digitaalisiin työmuotoihin ja etenkin uuteen video mapping -tekniikkaan. Video mapping -työmenetelmässä heijastetaan animaatioita maisemien, rakennusten tai esineiden pinnalle.
Opiskelija tekee digitaalista kuviointia sohvaan tietokoneella.

Nuorten ammattilaisten taidot ja uranäkymät vahvistuvat video mapping -opissa

Hanke koostuu 2D- ja 3D -projektioon sekä video mappingiin keskittyvistä työpajoista, festivaaleista ja residensseistä. Animaation, median ja kuvataiteen opiskelijat saavat mahdollisuuden oppia uutta tekniikkaa ja kehittyä digitaalisten teknologioiden osaajina. Animaationtekijöiden työmahdollisuudet lisääntyvät uuden osaamisen myötä, koska video mapping -tekniikkaa voi hyödyntää niin yrityskentällä kuin taidekentälläkin.

EURANIM-hankkeen tuloksena yli 400 nuoren ammattilaisen uranäkymät paranivat. Hanke edisti liikkuvuutta ja kansainvälisiä vaihtoja järjestämällä 3 kansainvälistä festivaalia ja 8 residenssiä. Tuloksia levitettiin showcase-tapahtumissa, joissa esiteltiin animaation ja video mapping -tekniikan taiteellisia ja kaupallisia mahdollisuuksia.

Hankkeen tavoitteet:

  • tarjota opiskelijoille mahdollisuus kehittää osaamistaan innovatiivisten digitaalisten teknologioiden hyödyntämisessä
  • kehittää video mapping -tekniikkan käyttöä niin taiteellisesti kuin kaupallisestikin
  • luoda verkostoja ja työllistymismahdollisuuksia alalle.

Perustiedot:

Hankeaika: 01.06.2015 – 30.09.2018

EU-tuki: 297 700 euroa

Hanketyyppi: Suuri yhteistyöhanke

Hankkeen verkkosivut: https://euranim.eu/

Hankkeen koordinaattorina toimii Rencontres Audiovisuelles Ranskasta.

Hankkeen partnereita ovat Plymouth College of Art Iso-Britanniasta, Moholy-Nagy University of Art and Design Unkarista, Via University College Tanskasta, Hogeschool West-Vlaanderen Howest Belgiasta ja Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia Suomesta.