FACE to FAITH -hanke rakentaa esittävän taiteen keinoin rikastuttavaa dialogia uskosta ja uskomuksista Euroopassa. Residenssitaiteilijat ja taiteilijaryhmät tutkivat uskon ilmenemistä eurooppalaisissa yhteiskunnissa ja hanke tuottaa kaikkiaan seitsemän esitystä aiheesta mukana oleville festivaaleille.
Rukoilevat kädet pimeässä.

Jakavan sijaan yhdistävää kansainvälistä dialogia uskosta ja uskonnoista

Usko yhdistää ihmisiä ja toisaalta jakaa yhteiskuntia – ja Eurooppaa – tänä päivänä. Kulttuureiltaan ja uskomuksiltaan moninaisessa Euroopassa uskonnot ja vakaumukset voivat kuitenkin tarjota lähtökohdan myös rikastuttavalle ja yhteenkuuluvuutta palauttavalle vuoropuhelulle. FACE to FAITH -hanke tuo yhteen teattereita ja festivaaleja seitsemästä maasta edistämään tätä vuoropuhelua.

Hankepartnerit avaavat residenssihaun seitsemälle taiteilijalle tai taiteilijaryhmälle. Taiteilijat tutkivat uskon ilmenemistä residenssimaiden kansalaisten elämässä ja näiden pohjalta festivaalit tuottavat yhteensä seitsemän esitystä, jotka esitetään vähintään yhdessä maassa. Teoksia ei esitetä perinteisillä näyttämöillä, vaan osana julkista tilaa. 

Hankkeen tavoitteet:

  • tukea taiteen keinoin dialogia Euroopan moninaisuudesta ja uskonnoista
  • kehittää tapoja tehdä ohjelmistoa ja yhteiskuratointia 
  • osallistaa residenssimaiden kansalaisia hankkeen toteutuksessa asiantuntijoina ja katsojina
  • varmistaa dialogin jatkuvuus luomalla vuodesta 2023 eteenpäin verkosto, joka jatkaa uskon teemojen parissa järjestäen konferensseja sekä työpajoja.

Perustiedot:

Rahoitusohjelma: Kulttuurin alaohjelma, EU:n Luova Eurooppa (2014-2020)
Hankeaika: 1.9.2020 - 28.2.2023
EU-tuki: 350 000 euroa 
Hanketyyppi: Suuri yhteistyöhanke
Hankkeen verkkosivut: https://face-to-faith.eu
Hanketta koordinoi Sommerblut Kulturfestival Saksasta.
Hankepartnereina ovat ANTI – Contemporary Art Festival Suomesta, Palm off Fest Tšekin tasavallasta, Jam Factory Art Center Ukrainasta, Teatro dei Venti Italiasta ja Powszechny Theatre in Warsaw Puolasta.
EU:n lippu, Luova Eurooppa