Feral Labs Network on modernien, epätavallisissa paikoissa sijaitsevien hubien verkosto. Hubeissa tutkitaan taidetta, teknologiaa ja yhteisöjä. Kuusi partneria yhdistää kiinnostuksensa taiteelliseen tutkimukseen ja järjestää monipuolisia toimintamahdollisuuksia eri alojen ammattilaisille. Ympäristöissä mahdollistetaan uuden oppiminen, tutkiminen sekä kehitystyö.
Feral Labs -hanke, Luova Eurooppa

Uudet luovat ympäristöt luovat uusia mahdollisuuksia monialaiselle yhteistyölle

Kulttuurihankkeille tyypillisen näyttely- ja festivaalitoiminnan sijaan hankkeen pääidea on järjestää leirien tyyppisiä väliaikaisia luovia ympäristöjä, joissa painottuvat voimakkaasti erilaiset prosessit: vertaisoppiminen, kenttätyö, tutkimus ja yhdessä luominen. Kaikkia näitä leirejä yhdistää syrjäinen sijainti, eli ne ovat luoville yhteistyötiloille epätavallisissa, syrjäisissä paikoissa. Leirien tyyppi, ala ja aihepiirit vaihtelevat, mutta yhteistä niille on tämä sama metodologinen lähtökohta.

Hankkeen tavoitteet:

  • Tutkia syrjäisilla alueilla toteutettavissa väliaikaissa luovissa ympäristöissä tiedettä, taidetta ja teknologiaa
  • Toteuttaa uutta luovia ja yhteisösuuntautuneita residenssiohjelmia

Perustiedot:

Hankeaika: 01.12.2018 – 30.11.2020

EU-tuki: 200 000 euroa

Hanketyyppi: Pieni yhteistyöhanke

Hankkeen verkkosivut: https://www.ferallabs.net/

Hanketta koordinoi Zavod Projekt Atol Sloveniasta.

Hankkeessa partnereina toimivat Schmiede Hallein Itävallasta, Helsingor Kommune Tanskasta, Digital Art International Ranskasta, Udruga Za Razvoj Urudi sam Kulture Radiona Kroatiasta ja Suomen Biotaiteen seura Suomesta.