Follow the Vikings -hanke kokoaa yhteen viikinkikohteita eri puolilta Eurooppaa. Se pyrkii kehittämään kohteiden yhteistä markkinointia sekä lisäämään niiden tunnettuutta ja laajentamaan viikinkiperinnöstä kiinnostunutta yleisöä. Hankkeen taustalla on Destination Viking -yhdistys, joka toimii luontevana alustana hankkeen tulosten levittämiselle.
Follow The Vikings -hanke. Kuvassa hankkeen tapahtumassa ollut viikinkiseppä.

Viikinkiperintö saa näkyvyyttä viikinkikohteiden yhteisillä markkinointiponnistuksilla

Viikinkikohteiden yleisötyötä kehitetään luomalla aiheeseen liittyvä verkkosivusto ja ottamalla käyttöön uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Markkinoinnin kehittämisessä keskeisessä osassa on 12 maassa kiertävä Viking roadshow, joka sisältää viikinkien käsitöiden ja taiteen esittelyä, viikinkien pelejä sekä eri taiteenaloja yhdistäviä esityksiä. Tarkoituksena on osallistaa paikallisia ja etenkin nuoria yleisöjä. Tavoitteena on myös samalla lisätä yhden Euroopan neuvoston kulttuurireitin, Viking Cultural Routen, näkyvyyttä.

Lisäksi hanke pyrkii vahvistamaan viikinkiperinnön parissa työskentelevien ammattilaisten ja instituutioiden verkostoa sekä liiketoimintaosaamista. Liiketoimintaosaamista vahvistetaan jakamalla hyviä käytäntöjä ja järjestämällä aiheeseen liittyvä asiantuntijaseminaari.

Hankkeen tavoitteena on:

  • tehdä viikinkiperinnöstä saavutettavissa olevaa ja helposti ymmärrettävää maailmanlaajuisesti
  • luoda laaja ja pysyvä verkosto viikinkiperinnön säilyttämisen ja esittelyn parissa toimivien tahojen kesken
  • tukea tiedon ja kokemusten vaihtoa toimijoiden välillä ja tuottaa eurooppalaisessa yhteistyössä viikinkien kulttuuriperintöön liittyviä näyttelyjä ja tuotteita.

Perustiedot:

Hankeaika: 01.07.2015–30.06.2019

EU-tuki: 1 960 000

Hanketyyppi: Suuri yhteistyöhanke

Hankkeen verkkosivut: www.followthevikings.com

Hankkeen koordinaattorina toimii Shetland Amenity Trust Iso-Britanniasta.

Hankkeen partnereita ovat Upplands Väsbyn kunta Ruotsista, Museum Vestsjælland Tanskasta, Nationalmuseet Tanskasta, York Archaeological Trust for Excavation and Research Iso-Britanniasta, Dublinia Irlannista, Museum Nord Norjasta, Ayuntamiento de Catoira Espanjasta, Bison Telt International ANS Norjasta, Karmøyn kunta Norjasta, Waterford Treasures at the Granary Iso-Britanniasta, the Icelandic Saga and Heritage Association Islannista, Sør-Troms Museum Norjasta, Nordiska Organisationen för Kulturell förmedling ekonomisk förening Ruotsista ja Rosalan Viikinkikeskus (AB Bengtskär Oy) Suomesta.