Valtionavustus

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen pilotti peruskouluille 2022-2023

Perusopetus
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
23.3.2022 – 27.4.2022 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
högst 185 000 €
Lisätietoa antavat
Erityisasiantuntija Tiina Kärkkäinen (tiina.m.karkkainen@oph.fi) 029 533 1085
Opetusneuvos Kristina Kaihari (kristina.kaihari@oph.fi) 029 533 1350
Opetusneuvos Maj-Len Engelholm ruotsinkieliset koulut (maj-len.engelholm@oph.fi) 029 533 1601

Opetushallituksen pilotissa lukuvuodelle 2022-2023 kehitetään oman koulun oppilaiden osallisuutta sekä demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta. Hankkeiden tavoitteena on luoda kokonaan uusia toimintoja tai kehittää eteenpäin jo hyviksi havaittuja malleja.

Attachments

Haun lähtökohtana on Sanna Marinin hallituksen demokratiaohjelma 2025. Avustuksen tarkoituksena on perusopetuksen demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen edistäminen ja kehittäminen perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti lukuvuonna 2022-2023 siten, että hanke aloitetaan syksyllä 2022. Hankkeessa voidaan kehittää eteenpäin koulussa jo hyviksi havaittuja malleja tai kehittää kokonaan uusia toimintatapoja. Hankkeessa kehitettyjen käytänteiden tarkoituksena on jäädä osaksi koulujen vakiintunutta toimintaa. Hankkeissa tulee olla vähintään kaksi alla olevista kolmesta painopisteestä:

 • Yhteisöllisyyden ja osallisuuden rakentaminen luokissa ja koulussa
 • Demokratiataidot ja omaan lähiympäristöön vaikuttaminen
 • Ihmisoikeudet opetuksessa ja toimintakulttuurissa

Rahoitettavilta hankkeilta edellytetään malleja, toimintatapoja ja ratkaisuja, jotka ovat sekä levitettävissä että hyödyksi muille opetuksen järjestäjille. Hakemuksia odotetaan erilaisilta ja erikokoisilta opetuksen järjestäjiltä. Valitut hankkeet voivat osallistua mahdollisuuksien mukaan Opetushallituksen järjestämiin pohjoismaisiin yhteistyötapaamisiin.

Hankehakemuksessa on hyvä kuvata, miten hankkeessa kehitettävät asiat juurtuvat koulun toimintatapoihin ja – kulttuuriin. Avustusta voidaan kohdentaa vähäisissä määrin henkilöstön osaamisen kehittämiseen sekä hanketoiminnan linkittämiseen paikalliseen, alueelliseen tai valtakunnalliseen demokratia- ja ihmisoikeustoimintaan.

Avustusta voidaan myöntää vain kunnille, kuntayhtymille tai yksityisille opetuksen järjestäjille, joilla on joko velvollisuus tai lupa perusopetuksen järjestämiseen tai oppilaitoksen ylläpitämiseen.

 • Opetushallitus asettaa haettaviksi valtion erityisavustusta demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen pilottihankkeeseen. Myönnettävä avustus on enintään 185 000€ sillä ehdolla, että Opetushallitus saa käyttöönsä tarvittavat määrärahat. Valtionavustusta myönnetään 90 % hankkeen kokonaismenoista.
 • Avustusta voi käyttää Opetushallituksen ohjeiden mukaisesti. 
 • Käyttöaika alkaa avustuspäätöksen päiväyksestä ja päättyy 30.6.2023.
 • Valituilta edellytetään hankkeen säännöllistä raportointia.

Hakemuksia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:

 • demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen hankkeen tavoitteet, toteuttaminen sekä tavoiteltavat konkreettiset tulokset
 • hanketoiminnan oppilaskeskeisyys ja oppilaiden osallistaminen
 • hankkeen opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen edistäminen erityisesti monilukutaidon osalta
 • hankkeen tulosten ja tuotosten skaalattavuus
 • hankkeen kustannusarvion realistisuus
 • toimenpiteet tulosten ja tuotosten levittämiseksi

Kehittämisen tulee olla valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden mukaista. Hankkeisiin toivotaan liitettävän yhteistyötä paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa.

Avustettavassa hankkeessa tulee tavoitella sellaisia tuloksia tai tuotoksia, jotka ovat myös laajemmin levitettävissä. Hankkeesta ja sen tuloksista toivotaan kerrottavan mahdollisuuksien mukaan usealla eri kielellä.

Päätökset tehdään, kun kaikki hakemukset on käsitelty. Päätökset lähetetään hakemuksessa ilmoitetuille tahoille Opetushallituksen sähköisestä valtionavustusjärjestelmästä.

Lisäksi lista avustuksen saajista julkaistaan tällä rahoitushakusivuilla.

Lisätietoja:             Kristina Kaihari opetusneuvos (029 533 1085)

                                Maj-Len Engelholm opetusneuvos (ruotsinkieliset hakijat) (029 533 1601)

                                Tiina Kärkkäinen erityisasiantuntija (029 533 1350)