Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ ammatillinen koulutus: Kapasiteetinvahvistamishankkeiden haku päättyy 29.2.2024

Tila
Arvioitavana
Hakuaika
29.11.2023 – 29.2.2024 klo 18:00
Hakulomake

Ammatillisen koulutuksen kapasiteetinvahvistamishankkeissa tuetaan kansainvälisiä yhteistyöhankkeita, jotka perustuvat EU:n jäsenvaltioissa, Erasmus+ -ohjelmaan osallistuvien kolmansien maiden tai ohjelmaan osallistumattomien kolmansien maiden ammatillisen koulutuksen alalla toimivien organisaatioiden monenvälisiin kumppanuuksiin. Kapasiteetinvahvistamishankkeiden tavoitteena on esimerkiksi vahvistaa ammatillisen koulutuksen kykyä vastata työelämän tarpeisiin, parantaa henkilöstön osaamista, oppilaitosten johtamista ja laadunhallintaa sekä edistää kansainvälistymistä. Tavoitteena on parantaa ohjelmaan osallistumattomien kolmansien maiden ammatillisten oppilaitosten ja järjestelmien kapasiteettia.

Hankkeiden tulee kohdistua yhteen tai useampaan seuraavista teemoista:

  • Työpaikalla tapahtuva oppiminen
  • Laadunhallinta
  • Opettajien/kouluttajien osaamisen kehittäminen ja täydennyskoulutus
  • Avaintaidot, mukaan lukien yrittäjyys
  • Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet ammatillisessa koulutuksessa
  • Osaamisen kehittäminen tulevaisuuden aloille
  • Digitaalisen ja vihreän siirtymän edellyttämän osaamisen kehittäminen
  • Osaamisen sovittaminen nykyisiin ja tuleviin työmahdollisuuksiin
  • Muu haun tavoitteita vastaava aihealue

Toiminnossa noudatetaan kertakorvaukseen perustuvaa rahoitusmallia. Hankkeiden avustus on vähintään 100 000 euroa ja enintään 400 000 euroa.

Hankkeiden kesto on 1, 2 tai 3 vuotta.