Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för yrkesutbildningen: Ansökningstiden för Kapacitetsuppbyggnadsprojekt avslutar 29.2.2024

Status
Avslutad
Ansökningstid
29.11.2023 – 29.2.2024 kl 18:00
Ansökningsblankett

Kapacitetsuppbyggnad inom yrkesutbildningen (Capacity Building in the field of Vocational Education and Training) utvecklar yrkesutbildningen i icke-associerade tredjeländer. 

Verksamheten stöder internationella samarbetsprojekt som grundar sig på multilaterala partnerskap mellan EU-medlemsländer och tredjeländer som deltar i Erasmus+-programmet eller organisationer som är verksamma inom yrkesutbildning i tredjeländer som inte deltar i programmet. Målet med de kapacitetsbyggande aktiviteterna är till exempel att stärka yrkesutbildningens förmåga att svara på arbetslivets behov, förbättra personalens kompetens, ledningen och kvalitetsledningen vid läroanstalterna samt främja internationaliseringen. Målet är att förbättra kapaciteten hos yrkesläroanstalter och system i tredjeländer som inte deltar i programmet.

Projekten ska inriktas på ett eller flera av följande teman:

  • Lärande på arbetsplatsen
  • Kvalitetsledning
  • Utveckling av lärarnas/utbildarnas kompetens och fortbildning
  • Nyckelfärdigheter, inklusive företagande
  • Kompetensutveckling för framtidens branscher
  • Utveckling av kompetensen som krävs för en digital och grön övergång
  • Offentlig-privata partnerskap på yrkesutbildningsområdet.
  • Matchning av kompetens mot nuvarande och framtida arbetstillfällen.
  • Annat ämnesområde som motsvarar utlysningens mål

Funktionen följer en finansieringsmodell som baserar sig på engångsersättning. Understödet för projekten är minst 100 000 euro och högst 400 000 euro.

Projekten pågår i 1, 2 eller 3 år.