Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ ammatillinen koulutus: kumppanuushankkeiden (KA220) rahoitushaku päättyy 22.3.2023

Ammatillinen koulutus Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistyminen
Tila
Arvioitavana
Hakuaika
23.11.2022 – 22.3.2023 klo 13:00

Kumppanuushanke (Cooperation Partnerships KA220-VET) voi olla pieni muutaman partnerin hanke, joka keskittyy hyvien käytänteiden vaihtamiseen tai se voi olla laajempi hanke, joissa kehitetään konkreettisia tuotteita kuten esimerkiksi yhteisiä opintokokonaisuuksia, opetusmateriaalia tai pedagogisia käytäntöjä. Lisäksi tavoitteena on, että organisaatiot kehittävät ja vahvistavat partneriverkostojaan sekä lisäävät kansainvälistä yhteistyötä ja toimintojensa kansainvälisyyttä.

Kumppanuushankkeiden (KA220-VET) hakukierros järjestetään vuosittain keväällä. Vuoden 2023 hakuaika päättyy 22.3.2023 klo 13.00 Suomen aikaa (klo 12.00 CET).

Kumppanuushankkeille (KA220) on jaossa hakukierroksella 2023 noin 1,6 miljoonaa euroa.

Järjestämme Erasmus+ kumppanuushankkeita hakeville koulutustilaisuuksia.