Ammatillisen koulutuksen Erasmus+ -yhteistyöhankkeissa voitte parantaa yhdessä eurooppalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa toimintanne laatua. Yhteistyöhankkeiden tavoitteena on, että organisaatiot kehittävät ja vahvistavat partneriverkostojaan sekä lisäävät kansainvälistä yhteistyötä ja toimintojensa kansainvälisyyttä. Yhteistyöhankkeissa organisaatiot voivat jakaa ideoita sekä kehittää uusia käytänteitä ja menetelmiä.