Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ ammatillinen koulutus: Kumppanuushankkeiden (KA220-VET) rahoitushaku päättyy 21.5.2021

Ammatillinen koulutus Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistyminen
Tila
Arvioitavana
Hakuaika
25.3.2021 – 21.5.2021 klo 19:00
Rahoitushaku-uutinen

Kumppanuushanke (Cooperation Partnerships KA220-VET) voi olla pieni muutaman partnerin hanke, joka keskittyy hyvien käytänteiden vaihtamiseen tai se voi olla laajempi hanke, joissa kehitetään konkreettisia tuotteita kuten esimerkiksi yhteisiä opintokokonaisuuk-sia, opetusmateriaalia tai pedagogisia käytäntöjä. Hankkeessa tavoitteenne voi olla kehittää uusia innovaatioita tai vaihtaa kokemuksia toisten ammatillisen koulutuksen parissa toimivien kanssa. Hankkeiden toteuttamiseen voi osallistua sekä henkilöstö että opiskelijat.

Kumppanuushankkeiden (KA220) hakukierros järjestetään vuosittain keväällä. Vuoden 2021 kumppanuushankkeiden hakuaika päättyy 21.5.2021 klo 19.00 Suomen aikaa (klo 18.00 CET).