Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för yrkesutbildning: Ansökan om finansiering för samarbetspartnerskap (KA220-VET) upphör 21.5.2021

Yrkesutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Internationalisering
Status
Avslutad
Ansökningstid
25.3.2021 – 21.5.2021 kl 19:00
Ansökningar om finansiering

Ett samarbetspartnerskap (Cooperation Partnerships KA220-VET) kan vara ett litet projekt med några partner som fokuserar på utbyte av god praxis, eller ett mer omfattande projekt där man utvecklar konkreta produkter, såsom gemensamma studiehelheter, undervisningsmaterial eller pedagogisk praxis. Ert mål för projektet kan vara att utveckla nya innovationer eller utbyta erfarenheter med andra inom yrkesutbildning. Både personal och studerande kan delta i genomförandet av projekten.

Ansökningsomgången för partnerskapsprojekten (KA220) ordnas årligen på våren. Ansökningstiden för samarbetspartnerskap 2021 går ut den 21 maj 2021 kl. 19.00 finsk tid (kl. 18.00 CET).